XSMT 400 ngày - Kết quả xổ số miền Trung 400 ngày gần đây

Bảng kết quả xổ số miền Trung 400 ngày

Xem theo thứ:
Đắc Lắc Quảng Nam
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Thừa Thiên Huế Phú Yên
G8
‍67
‍36
G7
‍782
‍375
G6
‍4588
3163
5918
‍3057
8466
0270
G5
‍7265
‍3618
G4
‍28384
96240
70844
33107
31976
97097
58841
‍03302
01559
49520
70970
89334
91406
56088
G3
‍22245
46451
‍26659
85592
G2
‍56265
‍96915
G1
‍81650
‍59743
ĐB
‍709514
‍362471
ĐầuThừa Thiên HuếPhú Yên
0 7 2,6
1 4,8 5,8
2 0
3 4,6
4 0,1,4,5 3
5 0,1 7,9,9
6 3,5,5,7 6
7 6 0,0,1,5
8 2,4,8 8
9 7 2
Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G8
‍79
‍36
‍57
G7
‍285
‍405
‍157
G6
‍5196
3481
3243
‍3776
6702
5742
‍1484
7258
6490
G5
‍8751
‍6215
‍0956
G4
‍98918
21097
92334
65407
28483
25384
85512
‍70172
81041
41556
25685
11900
25330
31356
‍11583
87566
76870
30662
53813
12241
67032
G3
‍02839
96116
‍74690
21801
‍16117
01829
G2
‍85452
‍90756
‍99145
G1
‍83429
‍44949
‍88351
ĐB
‍051987
‍255020
‍306035
ĐầuKhánh HòaKon TumThừa Thiên Huế
0 7 0,1,2,5
1 2,6,8 5 3,7
2 9 0 9
3 4,9 0,6 2,5
4 3 1,2,9 1,5
5 1,2 6,6,6 1,6,7,7,8
6 2,6
7 9 2,6 0
8 1,3,4,5,7 5 3,4
9 6,7 0 0
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8
‍88
‍99
‍84
G7
‍881
‍091
‍033
G6
‍7896
4981
3544
‍8037
1549
6704
‍7080
1757
6006
G5
‍5062
‍5345
‍8286
G4
‍10838
51168
45114
42798
97620
05078
11047
‍23488
98913
51174
13360
04073
14859
52847
‍61167
12217
62875
92445
43902
59322
73331
G3
‍82867
70423
‍71548
62892
‍81761
44140
G2
‍17440
‍44178
‍04421
G1
‍74759
‍37278
‍81930
ĐB
‍476726
‍743279
‍685962
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
0 4 2,6
1 4 3 7
2 0,3,6 1,2
3 8 7 0,1,3
4 0,4,7 5,7,8,9 0,5
5 9 9 7
6 2,7,8 0 1,2,7
7 8 3,4,8,8,9 5
8 1,1,8 8 0,4,6
9 6,8 1,2,9
Gia Lai Ninh Thuận
G8
‍74
‍72
G7
‍665
‍512
G6
‍0706
8808
1079
‍2272
0302
2313
G5
‍1608
‍5712
G4
‍14228
29117
07704
35411
64460
03950
83393
‍74442
03039
79493
02131
84448
48641
95921
G3
‍23283
44032
‍53581
78232
G2
‍60762
‍95710
G1
‍46296
‍24585
ĐB
‍397150
‍052482
ĐầuGia LaiNinh Thuận
0 4,6,8,8 2
1 1,7 0,2,2,3
2 8 1
3 2 1,2,9
4 1,2,8
5 0,0
6 0,2,5
7 4,9 2,2
8 3 1,2,5
9 3,6 3
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8
‍52
‍08
‍43
G7
‍814
‍954
‍465
G6
‍2985
9681
9431
‍2997
0888
7340
‍6296
2806
8918
G5
‍6578
‍1862
‍0892
G4
‍56586
31309
27709
97043
68173
32473
42717
‍92594
30420
51114
98332
45629
40880
11289
‍98001
71124
94815
08705
93489
58973
32663
G3
‍48938
81618
‍34039
62519
‍87663
27331
G2
‍63991
‍44011
‍84043
G1
‍46247
‍65927
‍83963
ĐB
‍725475
‍193859
‍052696
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0 9,9 8 1,5,6
1 4,7,8 1,4,9 5,8
2 0,7,9 4
3 1,8 2,9 1
4 3,7 0 3,3
5 2 4,9
6 2 3,3,3,5
7 3,3,5,8 3
8 1,5,6 0,8,9 9
9 1 4,7 2,6,6
Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
‍83
‍01
G7
‍915
‍657
G6
‍1727
0175
6116
‍3916
7719
9904
G5
‍1200
‍3815
G4
‍55041
28061
38773
88590
45362
78072
36625
‍36423
29143
84044
27784
45861
20252
99028
G3
‍14445
41871
‍14607
73089
G2
‍22970
‍30175
G1
‍84593
‍38925
ĐB
‍864720
‍890557
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
0 0 1,4,7
1 5,6 5,6,9
2 0,5,7 3,5,8
3
4 1,5 3,4
5 2,7,7
6 1,2 1
7 0,1,2,3,5 5
8 3 4,9
9 0,3
Đắc Lắc Quảng Nam
G8
‍64
‍62
G7
‍209
‍851
G6
‍9303
8792
3642
‍2427
8617
3900
G5
‍4133
‍3566
G4
‍41836
60907
14185
16547
20731
41704
12842
‍35095
97020
96074
77087
01949
39900
01200
G3
‍66842
01443
‍47263
59910
G2
‍66707
‍42199
G1
‍97315
‍44769
ĐB
‍191463
‍392574
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
0 3,4,7,7,9 0,0,0
1 5 0,7
2 0,7
3 1,3,6
4 2,2,2,3,7 9
5 1
6 3,4 2,3,6,9
7 4,4
8 5 7
9 2 5,9
Thừa Thiên Huế Phú Yên
G8
‍70
‍54
G7
‍752
‍961
G6
‍3013
4086
4063
‍5984
8718
3841
G5
‍7389
‍2429
G4
‍53544
85692
72355
98587
70963
64750
71274
‍06386
39864
27875
67554
12858
05105
44275
G3
‍07107
87710
‍95207
08484
G2
‍94924
‍22058
G1
‍65869
‍80839
ĐB
‍054991
‍042509
ĐầuThừa Thiên HuếPhú Yên
0 7 5,7,9
1 0,3 8
2 4 9
3 9
4 4 1
5 0,2,5 4,4,8,8
6 3,3,9 1,4
7 0,4 5,5
8 6,7,9 4,4,6
9 1,2
Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G8
‍39
‍06
‍45
G7
‍425
‍573
‍065
G6
‍7919
3574
2056
‍7090
6133
8510
‍8325
7038
7818
G5
‍3538
‍9792
‍6295
G4
‍75272
79848
81975
67348
91011
67044
00610
‍39615
41186
17274
56183
08029
72406
22188
‍43607
69026
64172
40506
65931
77720
00746
G3
‍58839
94058
‍89275
95067
‍93142
44156
G2
‍38556
‍14112
‍99655
G1
‍15570
‍49802
‍85188
ĐB
‍298117
‍839184
‍979256
ĐầuKhánh HòaKon TumThừa Thiên Huế
0 2,6,6 6,7
1 0,1,7,9 0,2,5 8
2 5 9 0,5,6
3 8,9,9 3 1,8
4 4,8,8 2,5,6
5 6,6,8 5,6,6
6 7 5
7 0,2,4,5 3,4,5 2
8 3,4,6,8 8
9 0,2 5
Lô tô
Thu gọn Thu nhỏ
Phóng to Phóng to
Lên
Xuống

Thống kê giải bặc biệt miền Trung 400 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
20
về 2 lần
09
về 1 lần
14
về 1 lần
17
về 1 lần
26
về 1 lần
Bộ số Số lượt về
35
về 1 lần
50
về 1 lần
56
về 1 lần
57
về 1 lần
59
về 1 lần

Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Trung 400 ngày

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 1 lần Đuôi 0: 3 lần Tổng 0: 2 lần
Đầu 1: 2 lần Đuôi 1: 2 lần Tổng 1: 2 lần
Đầu 2: 3 lần Đuôi 2: 2 lần Tổng 2: 5 lần
Đầu 3: 1 lần Đuôi 3: 1 lần Tổng 3: 0 lần
Đầu 4: 0 lần Đuôi 4: 3 lần Tổng 4: 1 lần
Đầu 5: 4 lần Đuôi 5: 2 lần Tổng 5: 4 lần
Đầu 6: 2 lần Đuôi 6: 3 lần Tổng 6: 1 lần
Đầu 7: 4 lần Đuôi 7: 3 lần Tổng 7: 0 lần
Đầu 8: 3 lần Đuôi 8: 0 lần Tổng 8: 5 lần
Đầu 9: 2 lần Đuôi 9: 3 lần Tổng 9: 2 lần

Thống kê lô tô miền Trung 400 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
75
về 9 lần
07
về 8 lần
56
về 8 lần
63
về 8 lần
84
về 8 lần
Bộ số Số lượt về
06
về 7 lần
15
về 7 lần
18
về 7 lần
20
về 7 lần
43
về 7 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền Trung trong 400 ngày

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 43 lần Đuôi 0: 41 lần Tổng 0: 27 lần
Đầu 1: 46 lần Đuôi 1: 38 lần Tổng 1: 52 lần
Đầu 2: 30 lần Đuôi 2: 45 lần Tổng 2: 54 lần
Đầu 3: 32 lần Đuôi 3: 39 lần Tổng 3: 28 lần
Đầu 4: 46 lần Đuôi 4: 38 lần Tổng 4: 32 lần
Đầu 5: 40 lần Đuôi 5: 44 lần Tổng 5: 37 lần
Đầu 6: 38 lần Đuôi 6: 39 lần Tổng 6: 44 lần
Đầu 7: 45 lần Đuôi 7: 38 lần Tổng 7: 43 lần
Đầu 8: 46 lần Đuôi 8: 37 lần Tổng 8: 30 lần
Đầu 9: 30 lần Đuôi 9: 37 lần Tổng 9: 49 lần

Kết quả xổ số miền Trung 400 ngày - Kết quả XSMT trong 400 ngày là bảng tổng hợp kết quả miền Trung về của 400 lần quay thưởng gần đây nhất. 

Khi theo dõi thông tin KQXSMT 400 ngày bạn có thể nắm bắt được thông tin cụ thể về mỗi ngày tương ứng như sau:

- Chi tiết bảng kết quả đã về 400 ngày qua theo vị trí từng giải cụ thể

- Thống kê đầu, đuôi 2 số từ 0 - 9 với từng giải tương ứng

- Giúp bạn nhận biết đầu, đuôi lô tô hoặc đặc biệt nào về nhiều nhất trong 400 ngày vừa qua

Đừng quên theo dõi thông tin cầu đẹp miễn phí tại: Thống kê XSKTMT