XS Max 3D - Kết quả xổ số Max 3D Vietlott hôm nay

Trực tiếp Mời bạn xem Quay thử miền Bắc

Xổ số Max 3D thứ 4 ngày 22-05-2024

Kết quả kỳ: # - Thứ 4, 22-5-2024

Max 3D+
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đồng)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 44 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 315 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3636 40.000

Xổ số Max 3D thứ 2 ngày 20-05-2024

Kết quả kỳ: # - Thứ 2, 20-5-2024

Max 3D+
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đồng)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 24 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 70 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 498 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 5508 40.000

Xổ số Max 3D thứ 6 ngày 17-05-2024

Kết quả kỳ: # - Thứ 6, 17-5-2024

Max 3D+
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đồng)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 6 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 40 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 306 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3450 40.000

Xổ số Max 3D thứ 4 ngày 15-05-2024

Kết quả kỳ: # - Thứ 4, 15-5-2024

Max 3D+
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đồng)
G1 Trùng 2 số G1 2 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 1 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 30 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 445 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3064 40.000

Xổ số Max 3D thứ 2 ngày 13-05-2024

Kết quả kỳ: # - Thứ 2, 13-5-2024

Max 3D+
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đồng)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 44 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 767 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 5369 40.000

Xổ số Max 3D thứ 6 ngày 10-05-2024

Kết quả kỳ: # - Thứ 6, 10-5-2024

Max 3D+
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đồng)
G1 Trùng 2 số G1 1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 12 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 34 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 473 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3120 40.000

Xổ số Max 3D thứ 4 ngày 08-05-2024

Kết quả kỳ: # - Thứ 4, 8-5-2024

Max 3D+
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đồng)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 7 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 35 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 283 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3506 40.000