XSMB 30 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 1 tháng qua

Bảng kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày

Xổ số miền Bắc ngày 15-08-2022

15BD - 8BD - 4BD - 6BD - 5BD - 14BD
ĐB19117
G151486
G22700245812
G3222245209157517
099933174366134
G44783107449280171
G5024774319917
782502075207
G6313533535
G716679357
ĐầuĐuôi
02,7,7
12,3,6,7,7,7
24,5,8
31,3,4,5
43,7
57
67
71,4
83,6
91,3,3

Xổ số miền Bắc ngày 14-08-2022

1BE - 5BE - 15BE - 12BE - 9BE - 11BE
ĐB90213
G196091
G21266303126
G3962992835321524
761312629569804
G43374819524637621
G5862207682244
325606075253
G6134703689
G774758906
ĐầuĐuôi
03,4,6,7
13
21,2,4,6
31,4
44
53,3,6
63,3,8
74,4,5
89,9
91,5,5,9

Xổ số miền Bắc ngày 13-08-2022

6BF - 2BF - 11BF - 5BF - 1BF - 14BF
ĐB40306
G129373
G22462941347
G3716469547896243
762437804719705
G40851263658596514
G5687359403430
666681601699
G6731615566
G775882634
ĐầuĐuôi
05,6
14,5
26,9
30,1,4,6
40,3,3,6,7,7
51,9
60,6,6
73,3,5,8
88
99

Xổ số miền Bắc ngày 12-08-2022

11BG - 17BG - 6BG - 19BG - 2BG - 16BG - 7BG - 3BG
ĐB93970
G142956
G27374091882
G3832898222472392
740375590671697
G48776441874458959
G5116906665630
923190502909
G6821686067
G719903872
ĐầuĐuôi
06,9
18,9
21,4
30,1,7,8
40,5
50,6,9
66,7,9
70,2,6
82,6,9
90,2,7

Xổ số miền Bắc ngày 11-08-2022

1BH - 3BH - 9BH - 4BH - 15BH - 7BH
ĐB44082
G154663
G29296499837
G3220544380855157
920260524067821
G42738772193248774
G5929455230851
667865526797
G6222573344
G718500197
ĐầuĐuôi
01,8
18
21,1,2,3,4,6
37,8
40,4
50,1,2,4,7
63,4
73,4,8
82
94,7,7

Xổ số miền Bắc ngày 10-08-2022

3BK - 8BK - 1BK - 11BK - 10BK - 5BK
ĐB42119
G146227
G21568940605
G3729319433616191
345331128155440
G43715624388152599
G5217553357267
005024280823
G6480881114
G700212260
ĐầuĐuôi
00,5
14,5,5,9
21,2,3,7,8
31,3,5,6
40,3
50
60,7
75
80,1,1,9
91,9

Xổ số miền Bắc ngày 09-08-2022

6BL - 9BL - 11BL - 10BL - 2BL - 4BL
ĐB00180
G108818
G27685840225
G3720141235322770
777010907186478
G42496003334913756
G5913395379829
749048176589
G6487431615
G729263037
ĐầuĐuôi
01
14,5,7,8
25,6,9,9
30,1,3,3,7,7
4
53,6,8
6
70,1,8
80,7,9
90,1,6

Xổ số miền Bắc ngày 08-08-2022

12BM - 7BM - 13BM - 8BM - 1BM - 10BM
ĐB76821
G126769
G22593427097
G3438071820737835
647469695671714
G49638332727718852
G5580342061658
842975921323
G6531716624
G726151243
ĐầuĐuôi
03,6,7,7
12,4,5,6
21,3,4,6,7,9
31,4,5,8
43,6
52,6,8
69
71
8
92,7

Xổ số miền Bắc ngày 07-08-2022

3BN - 12BN - 10BN - 9BN - 14BN - 4BN
ĐB80395
G100604
G22550978144
G3593833416425193
991028635512585
G48759850916626999
G5856656732593
705585342576
G6870598708
G715088957
ĐầuĐuôi
02,4,8,8,9,9
15
2
34
44
55,5,7,9
62,4,6
70,3,6
83,5,9
93,3,5,8,9

Xổ số miền Bắc ngày 06-08-2022

7BP - 12BP - 1BP - 8BP - 2BP - 6BP
ĐB74873
G178243
G27160986446
G3615048291088725
813071438276821
G47562111190854994
G5547948257458
863747595644
G6020634836
G727697172
ĐầuĐuôi
04,7,9
10,1
20,1,5,5,7
34,6,7
43,4,6
58,9
62,9
71,2,3,9
82,5
94

Thống kê giải bặc biệt 30 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
13
về 3 lần
55
về 2 lần
93
về 2 lần
02
về 1 lần
03
về 1 lần
Bộ số Số lượt về
04
về 1 lần
06
về 1 lần
09
về 1 lần
17
về 1 lần
19
về 1 lần

Thống kê 30 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 5 lần Đuôi 0: 3 lần Tổng 0: 5 lần
Đầu 1: 5 lần Đuôi 1: 2 lần Tổng 1: 1 lần
Đầu 2: 2 lần Đuôi 2: 3 lần Tổng 2: 4 lần
Đầu 3: 1 lần Đuôi 3: 7 lần Tổng 3: 4 lần
Đầu 4: 0 lần Đuôi 4: 1 lần Tổng 4: 6 lần
Đầu 5: 4 lần Đuôi 5: 4 lần Tổng 5: 1 lần
Đầu 6: 2 lần Đuôi 6: 3 lần Tổng 6: 1 lần
Đầu 7: 2 lần Đuôi 7: 4 lần Tổng 7: 2 lần
Đầu 8: 3 lần Đuôi 8: 1 lần Tổng 8: 3 lần
Đầu 9: 6 lần Đuôi 9: 2 lần Tổng 9: 3 lần

Thống kê lô tô 30 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
93
về 18 lần
15
về 17 lần
31
về 15 lần
40
về 13 lần
37
về 12 lần
Bộ số Số lượt về
55
về 12 lần
89
về 12 lần
91
về 12 lần
38
về 11 lần
46
về 11 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 30 ngày

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 79 lần Đuôi 0: 89 lần Tổng 0: 97 lần
Đầu 1: 84 lần Đuôi 1: 83 lần Tổng 1: 77 lần
Đầu 2: 84 lần Đuôi 2: 70 lần Tổng 2: 76 lần
Đầu 3: 96 lần Đuôi 3: 93 lần Tổng 3: 82 lần
Đầu 4: 71 lần Đuôi 4: 82 lần Tổng 4: 83 lần
Đầu 5: 80 lần Đuôi 5: 86 lần Tổng 5: 77 lần
Đầu 6: 65 lần Đuôi 6: 87 lần Tổng 6: 83 lần
Đầu 7: 72 lần Đuôi 7: 80 lần Tổng 7: 82 lần
Đầu 8: 82 lần Đuôi 8: 65 lần Tổng 8: 77 lần
Đầu 9: 97 lần Đuôi 9: 75 lần Tổng 9: 76 lần