XSMB 30 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 1 tháng qua

Bảng kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày

Xổ số miền Bắc ngày 17-05-2022

6XP - 1XP - 14XP - 10XP - 4XP - 2XP
ĐB58553
G176496
G24569857221
G3599766994814446
442159286639702
G49732090657345995
G5485851900611
296064609568
G6849632541
G756190248
ĐầuĐuôi
02,2,6
11,5,9
21
32,2,4
41,6,8,8,9
53,6,8
60,0,6,8
76
8
90,5,6,8

Xổ số miền Bắc ngày 16-05-2022

11XN - 13XN - 6XN - 7XN - 12XN - 8XN
ĐB17713
G195077
G22684585992
G3680378676732549
597467706423960
G42721931095896644
G5805684898311
205787119051
G6553568678
G787383488
ĐầuĐuôi
0
10,1,1,3
21
34,7,8
44,5,6,9
51,3,6,7
60,4,7,8
77,8
87,8,9,9
92

Xổ số miền Bắc ngày 15-05-2022

8XM - 3XM - 10XM - 2XM - 11XM - 4XM
ĐB93649
G113716
G25964255194
G3926636366500952
870089322996476
G43113630546661625
G5355441324425
439105439212
G6284673985
G710945649
ĐầuĐuôi
05,8
10,2,3,6
25,5,9
32
42,3,9,9
52,4,6
63,5,6
73,6
84,5
91,4,4

Xổ số miền Bắc ngày 14-05-2022

15XL - 10XL - 11XL - 2XL - 6XL - 7XL
ĐB30775
G108368
G26963267521
G3755719453383453
769963108718091
G49005860902214118
G5073117693270
308851798847
G6585536357
G705740852
ĐầuĐuôi
05,5,8,9
18
21,1
31,2,3,6
47
52,3,7
68,9
70,1,4,5,9
85,7,8
91,6

Xổ số miền Bắc ngày 13-05-2022

6XK - 1XK - 15XK - 10XK - 3XK - 5XK
ĐB29436
G146318
G23229477466
G3932126293341364
379521790212456
G43159318771745338
G5605607912843
256675263787
G6969827755
G751498208
ĐầuĐuôi
02,8
12,8
26,7
33,6,8
43,9
51,2,5,6,6,9
64,6,6,9
74
82,7,7
91,4

Xổ số miền Bắc ngày 12-05-2022

7XH - 13XH - 15XH - 9XH - 5XH - 12XH
ĐB55065
G185044
G23495654359
G3611901839005295
627982990341839
G45958622642901313
G5537584447146
537818530501
G6192025435
G731333951
ĐầuĐuôi
01,3
13
25,6
31,3,5,9,9
44,4,6
51,3,6,8,9
65
75,8
8
90,0,0,2,5,8

Xổ số miền Bắc ngày 11-05-2022

13XG - 12XG - 2XG - 4XG - 9XG - 7XG
ĐB27724
G110916
G27949389431
G3168154253674280
386950589021638
G45108891327381187
G5052521061351
857135363121
G6504374192
G737150124
ĐầuĐuôi
01,4,6,8
13,5,5,6
21,4,4,5
31,6,6,7,8,8
4
51
6
71,4
80,7
90,2,3,5

Xổ số miền Bắc ngày 10-05-2022

1XF - 6XF - 10XF - 7XF - 14XF - 2XF
ĐB35106
G102963
G24527206423
G3555889848628204
415739319625429
G40203067780661620
G5540446079171
857932050817
G6848860909
G790375305
ĐầuĐuôi
03,4,4,5,5,6,7,9
17
20,3,9
37
48
53
60,3,6
71,2,3,7,9
86,8
90,6

Xổ số miền Bắc ngày 09-05-2022

10XE - 1XE - 6XE - 11XE - 8XE - 4XE
ĐB05659
G161956
G28892881464
G3349133042822065
775132209398047
G47042317803714614
G5419412005962
191682010677
G6259242748
G748280886
ĐầuĐuôi
00,1,8
13,3,4,6
28,8,8
3
42,2,7,8,8
56,9,9
62,4,5
71,7,8
86
93,4

Xổ số miền Bắc ngày 08-05-2022

8XD - 10XD - 3XD - 5XD - 13XD - 4XD
ĐB51139
G123395
G23655238651
G3049914715729360
445448710711543
G40674104828857008
G5719917460318
671426713455
G6474899639
G792701623
ĐầuĐuôi
07,8
14,6,8
23
39,9
43,4,6,8
51,2,5,7
60
70,1,4,4
85
91,2,5,9,9

Thống kê giải bặc biệt 30 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
24
về 2 lần
36
về 2 lần
39
về 2 lần
53
về 2 lần
91
về 2 lần
Bộ số Số lượt về
01
về 1 lần
02
về 1 lần
06
về 1 lần
10
về 1 lần
13
về 1 lần

Thống kê 30 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 3 lần Đuôi 0: 1 lần Tổng 0: 3 lần
Đầu 1: 4 lần Đuôi 1: 4 lần Tổng 1: 4 lần
Đầu 2: 2 lần Đuôi 2: 1 lần Tổng 2: 4 lần
Đầu 3: 4 lần Đuôi 3: 4 lần Tổng 3: 2 lần
Đầu 4: 4 lần Đuôi 4: 4 lần Tổng 4: 4 lần
Đầu 5: 4 lần Đuôi 5: 4 lần Tổng 5: 1 lần
Đầu 6: 3 lần Đuôi 6: 4 lần Tổng 6: 4 lần
Đầu 7: 2 lần Đuôi 7: 1 lần Tổng 7: 2 lần
Đầu 8: 1 lần Đuôi 8: 2 lần Tổng 8: 2 lần
Đầu 9: 3 lần Đuôi 9: 5 lần Tổng 9: 4 lần

Thống kê lô tô 30 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
18
về 17 lần
13
về 16 lần
08
về 15 lần
47
về 15 lần
71
về 15 lần
Bộ số Số lượt về
11
về 14 lần
38
về 13 lần
46
về 13 lần
41
về 12 lần
43
về 12 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 30 ngày

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 84 lần Đuôi 0: 72 lần Tổng 0: 78 lần
Đầu 1: 98 lần Đuôi 1: 96 lần Tổng 1: 99 lần
Đầu 2: 66 lần Đuôi 2: 72 lần Tổng 2: 85 lần
Đầu 3: 73 lần Đuôi 3: 72 lần Tổng 3: 73 lần
Đầu 4: 96 lần Đuôi 4: 73 lần Tổng 4: 83 lần
Đầu 5: 88 lần Đuôi 5: 89 lần Tổng 5: 69 lần
Đầu 6: 83 lần Đuôi 6: 86 lần Tổng 6: 83 lần
Đầu 7: 87 lần Đuôi 7: 74 lần Tổng 7: 76 lần
Đầu 8: 60 lần Đuôi 8: 106 lần Tổng 8: 81 lần
Đầu 9: 75 lần Đuôi 9: 70 lần Tổng 9: 83 lần