XSMB 60 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 60 ngày gần nhất

Trực tiếp Mời bạn xem Nhận định miền Nam

Kết quả xổ số miền Bắc 60 ngày

Xổ số miền Bắc ngày 20-02-2024

13GB - 2GB - 5GB - 7GB - 17GB - 12GB - 6GB - 20GB
ĐB57406
G197758
G23721624939
G3300327875031430
438224334122605
G47939858071310783
G5086696567260
451575733621
G6592419079
G768187800
ĐầuĐuôi
00,5,6
15,6,8,9
21,2
30,1,2,9,9
41
50,6,8
60,6,8
73,8,9
80,3
92

Xổ số miền Bắc ngày 19-02-2024

3GA - 2GA - 11GA - 9GA - 10GA - 18GA - 17GA - 7GA
ĐB75801
G119995
G29321956742
G3134592126002582
010539250227859
G41440102040249170
G5005762153858
814435598224
G6554331982
G764852466
ĐầuĐuôi
01,2
15,9
20,4,4,4
31
40,2,4
53,4,7,8,9,9,9
60,4,6
70
82,2,5
95

Xổ số miền Bắc ngày 18-02-2024

6FZ - 2FZ - 14FZ - 17FZ - 12FZ - 19FZ - 20FZ - 1FZ
ĐB39903
G164007
G29469149556
G3478519174387428
636459761097288
G40270517931094524
G5384991900418
695010983962
G6093429132
G756971464
ĐầuĐuôi
03,7,9
10,4,8
24,8,9
32
43,5,9
50,1,6,6
62,4
70,9
88
90,1,3,7,8

Xổ số miền Bắc ngày 17-02-2024

2FY - 17FY - 5FY - 14FY - 16FY - 8FY - 3FY - 15FY
ĐB58294
G103133
G28421614018
G3879424267733889
803514224929632
G44666549589056655
G5582114078445
761297211589
G6062725757
G773926267
ĐầuĐuôi
05,7
12,6,8
21,1,5
32,3
42,5,9
51,5,7
62,2,6,7
73,7
89,9
92,4,5

Xổ số miền Bắc ngày 16-02-2024

13FX - 11FX - 5FX - 20FX - 19FX - 16FX - 3FX - 6FX
ĐB34864
G100693
G29733118776
G3569955580526599
224355809835835
G48683166174508941
G5869529546320
027626661431
G6720634467
G798295884
ĐầuĐuôi
05
1
20,0,9
31,1,4,5,5
41
50,4,8
61,4,6,7
76,6
83,4
93,5,5,8,8,9

Xổ số miền Bắc ngày 15-02-2024

16FV - 4FV - 18FV - 12FV - 17FV - 3FV - 5FV - 1FV
ĐB48331
G133214
G29556575869
G3850355095842526
306627740894544
G46513172661792439
G5224157186452
702250617065
G6333911376
G751102070
ĐầuĐuôi
08
10,1,3,4,8
20,2,6,6
31,3,5,9
41,4
51,2,8
61,2,5,5,9
70,6,9
8
9

Xổ số miền Bắc ngày 14-02-2024

17FU - 6FU - 16FU - 10FU - 20FU - 12FU - 19FU - 15FU
ĐB17670
G167840
G28797605804
G3150378734144090
355401160111274
G46083060366743990
G5463718742362
289413262503
G6951967787
G753221554
ĐầuĐuôi
01,3,3,4
15
22,6
37,7
40,0,1
51,3,4
62,7
70,4,4,4,6
83,7
90,0,4

Xổ số miền Bắc ngày 13-02-2024

4FT - 1FT - 16FT - 7FT - 15FT - 10FT - 13FT - 2FT
ĐB39100
G122276
G22154714250
G3251237788746966
346207331114277
G46749371067058203
G5105006800240
071152037214
G6944182395
G763993102
ĐầuĐuôi
00,2,3,3,5
10,1,1,4
20,3
31
40,4,7,9
50,0
63,6
76,7
80,2,7
95,9

Xổ số miền Bắc ngày 08-02-2024

9FS - 3FS - 4FS - 15FS - 6FS - 17FS - 12FS - 19FS
ĐB85852
G117339
G28150461590
G3119233995106845
018159373955388
G49488738822089004
G5957052763461
738853036573
G6473597056
G742312127
ĐầuĐuôi
03,4,4,8
15
21,3,7
31,9,9
42,5
51,2,6
61
70,3,3,6
88,8,8,8
90,7

Xổ số miền Bắc ngày 07-02-2024

5FR - 18FR - 17FR - 14FR - 19FR - 1FR - 8FR - 7FR
ĐB67384
G141504
G28404371031
G3234909537773674
517118816269864
G49296100522785705
G5204376629506
366910733804
G6638152189
G762189953
ĐầuĐuôi
04,4,5,5,6
11,8
2
31,8
43,3
52,3
62,2,2,4,9
73,4,7,8
84,9
90,6,9
Thu gọn Thu nhỏ
Phóng to Phóng to
Lên
Xuống

Thống kê giải bặc biệt 60 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
00
về 2 lần
31
về 2 lần
32
về 2 lần
61
về 2 lần
64
về 2 lần
Bộ số Số lượt về
67
về 2 lần
74
về 2 lần
77
về 2 lần
85
về 2 lần
89
về 2 lần

Thống kê 60 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 6 lần Đuôi 0: 7 lần Tổng 0: 6 lần
Đầu 1: 7 lần Đuôi 1: 7 lần Tổng 1: 7 lần
Đầu 2: 3 lần Đuôi 2: 3 lần Tổng 2: 6 lần
Đầu 3: 7 lần Đuôi 3: 4 lần Tổng 3: 9 lần
Đầu 4: 6 lần Đuôi 4: 9 lần Tổng 4: 8 lần
Đầu 5: 4 lần Đuôi 5: 5 lần Tổng 5: 4 lần
Đầu 6: 7 lần Đuôi 6: 8 lần Tổng 6: 3 lần
Đầu 7: 9 lần Đuôi 7: 6 lần Tổng 7: 10 lần
Đầu 8: 7 lần Đuôi 8: 5 lần Tổng 8: 4 lần
Đầu 9: 4 lần Đuôi 9: 6 lần Tổng 9: 3 lần

Thống kê lô tô 60 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
90
về 26 lần
11
về 24 lần
41
về 24 lần
20
về 23 lần
21
về 23 lần
Bộ số Số lượt về
32
về 23 lần
16
về 22 lần
31
về 22 lần
35
về 22 lần
65
về 22 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 60 ngày

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 139 lần Đuôi 0: 156 lần Tổng 0: 140 lần
Đầu 1: 188 lần Đuôi 1: 190 lần Tổng 1: 160 lần
Đầu 2: 154 lần Đuôi 2: 159 lần Tổng 2: 173 lần
Đầu 3: 167 lần Đuôi 3: 165 lần Tổng 3: 156 lần
Đầu 4: 173 lần Đuôi 4: 158 lần Tổng 4: 166 lần
Đầu 5: 149 lần Đuôi 5: 173 lần Tổng 5: 172 lần
Đầu 6: 173 lần Đuôi 6: 163 lần Tổng 6: 154 lần
Đầu 7: 150 lần Đuôi 7: 154 lần Tổng 7: 161 lần
Đầu 8: 165 lần Đuôi 8: 145 lần Tổng 8: 172 lần
Đầu 9: 162 lần Đuôi 9: 157 lần Tổng 9: 166 lần