XSMB 200 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 200 ngày gần nhất

Trực tiếp Mời bạn xem Nhận định miền Bắc

Kết quả xổ số miền Bắc 200 ngày

Từ ngày:
Số ngày:
Chọn thứ:
Kiểu xem:

Xổ số miền Bắc ngày 15-7-2024

5QA - 15QA - 1QA - 16QA - 9QA - 8QA - 11QA - 10QA
ĐB43030
G144299
G20034025339
G3076844511822380
380637716379753
G44649784159463334
G5682896819694
225230355230
G6700124697
G767416681
ĐầuĐuôi
00
18
24,8
30,0,4,5,9
40,1,1,6,9
52,3
63,3,6,7
7
80,1,1,4
94,7,9

Xổ số miền Bắc ngày 14-7-2024

17PZ - 20PZ - 3PZ - 18PZ - 6PZ - 8PZ - 2PZ - 13PZ
ĐB81707
G144574
G27283105924
G3805492919830206
652798197038879
G46754716390947920
G5795964095695
081040625469
G6754323701
G720993318
ĐầuĐuôi
01,6,7,9
10,8
20,0,3,4
31,3
49
54,4,9
62,3,9
70,4,9,9
8
94,5,8,9

Xổ số miền Bắc ngày 13-7-2024

2PY - 6PY - 16PY - 4PY - 5PY - 1PY - 11PY - 9PY
ĐB83060
G119484
G26151436996
G3861011992067112
399372886849815
G42833727658521955
G5103377826976
285382656672
G6365270589
G735848297
ĐầuĐuôi
01
12,4,5
20
33,3,5,7
4
52,3,5
60,5,5,8
70,2,6,6
82,2,4,4,9
96,7

Xổ số miền Bắc ngày 12-7-2024

1PX - 19PX - 11PX - 7PX - 4PX - 13PX - 6PX - 5PX
ĐB92619
G111319
G29819929744
G3270671197808680
338932215271172
G48758254063251020
G5573776141159
314817695866
G6359476412
G766367206
ĐầuĐuôi
06
12,4,9,9
20,5
36,7
40,4,8
52,8,9,9
66,6,7,9
72,2,6,8
80
93,9

Xổ số miền Bắc ngày 11-7-2024

9PV - 4PV - 12PV - 17PV - 15PV - 20PV - 10PV - 11PV
ĐB91323
G170916
G29438663833
G3666531838337645
541395695927652
G46957410218519729
G5487147055200
263288117332
G6352707121
G733659987
ĐầuĐuôi
00,2,5,7
11,6
21,3,9
32,2,3,3,9
45
51,2,2,3,7,9
65
71
83,6,7
99

Xổ số miền Bắc ngày 10-7-2024

14PU - 18PU - 6PU - 7PU - 2PU - 20PU - 8PU - 1PU
ĐB81994
G186474
G24879391360
G3698849842596213
612432042208699
G40997176327410603
G5552611708547
676385764500
G6016405227
G732811641
ĐầuĐuôi
00,3,5
13,6,6
22,5,6,7
32
41,1,3,7
5
60,3,3
70,4,6
81,4
93,4,7,9

Xổ số miền Bắc ngày 9-7-2024

3PT - 17PT - 1PT - 18PT - 10PT - 11PT - 9PT - 2PT
ĐB09466
G196676
G20899343413
G3295077714213259
051594825963945
G47304200180735968
G5800355042222
125213989231
G6955966994
G772787348
ĐầuĐuôi
01,3,4,4,7
13
22
31
42,5,8
52,5,9,9,9
66,6,8
72,3,3,6,8
8
93,4,8

Xổ số miền Bắc ngày 8-7-2024

5PS - 16PS - 11PS - 1PS - 4PS - 18PS - 3PS - 9PS
ĐB40957
G185011
G24481691475
G3688405518996603
523287859776511
G40449292319565319
G5612612724973
224830559627
G6243424253
G788675078
ĐầuĐuôi
03
11,1,6,9
23,4,6,7,8
3
40,3,8,9
50,3,5,6,7
67
72,3,5,8
88,9
97

Xổ số miền Bắc ngày 7-7-2024

18PR - 10PR - 5PR - 2PR - 13PR - 4PR - 14PR - 6PR
ĐB04973
G113645
G29375880311
G3082699523698299
056165676384794
G44486113738000678
G5912826260814
109416921102
G6876217170
G777798180
ĐầuĐuôi
00,2
11,4,6,7
26,8
36,7
45
58
63,9
70,3,6,7,8,9
80,1,6
92,4,4,9

Xổ số miền Bắc ngày 6-7-2024

18PQ - 2PQ - 8PQ - 3PQ - 15PQ - 13PQ - 9PQ - 16PQ
ĐB30003
G152054
G22162847381
G3822219532976777
835566238974592
G42127324074895748
G5526779207688
252912462007
G6884437996
G713086151
ĐầuĐuôi
03,7,8
13
20,1,7,8,9,9
37
40,6,8
51,4,6
61,7
77
81,4,8,9,9
92,6
Thu gọn Thu nhỏ
Phóng to Phóng to
Lên
Xuống

Thống kê giải bặc biệt 200 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
09
về 5 lần
32
về 5 lần
66
về 5 lần
67
về 5 lần
69
về 5 lần
Bộ số Số lượt về
89
về 5 lần
31
về 4 lần
33
về 4 lần
52
về 4 lần
61
về 4 lần

Thống kê 200 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 19 lần Đuôi 0: 20 lần Tổng 0: 17 lần
Đầu 1: 14 lần Đuôi 1: 15 lần Tổng 1: 20 lần
Đầu 2: 18 lần Đuôi 2: 23 lần Tổng 2: 18 lần
Đầu 3: 29 lần Đuôi 3: 17 lần Tổng 3: 21 lần
Đầu 4: 18 lần Đuôi 4: 21 lần Tổng 4: 17 lần
Đầu 5: 17 lần Đuôi 5: 16 lần Tổng 5: 24 lần
Đầu 6: 27 lần Đuôi 6: 23 lần Tổng 6: 19 lần
Đầu 7: 19 lần Đuôi 7: 21 lần Tổng 7: 27 lần
Đầu 8: 19 lần Đuôi 8: 15 lần Tổng 8: 20 lần
Đầu 9: 20 lần Đuôi 9: 29 lần Tổng 9: 17 lần

Thống kê lô tô 200 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
89
về 78 lần
59
về 72 lần
32
về 70 lần
52
về 70 lần
61
về 70 lần
Bộ số Số lượt về
10
về 69 lần
90
về 69 lần
69
về 67 lần
79
về 67 lần
20
về 66 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 200 ngày

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 488 lần Đuôi 0: 571 lần Tổng 0: 503 lần
Đầu 1: 559 lần Đuôi 1: 547 lần Tổng 1: 531 lần
Đầu 2: 560 lần Đuôi 2: 597 lần Tổng 2: 557 lần
Đầu 3: 506 lần Đuôi 3: 538 lần Tổng 3: 524 lần
Đầu 4: 545 lần Đuôi 4: 481 lần Tổng 4: 538 lần
Đầu 5: 520 lần Đuôi 5: 536 lần Tổng 5: 557 lần
Đầu 6: 585 lần Đuôi 6: 532 lần Tổng 6: 510 lần
Đầu 7: 532 lần Đuôi 7: 498 lần Tổng 7: 597 lần
Đầu 8: 541 lần Đuôi 8: 477 lần Tổng 8: 535 lần
Đầu 9: 564 lần Đuôi 9: 623 lần Tổng 9: 548 lần