XSMB 200 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 200 ngày gần nhất

xoso.me đã chuyển sang: xoso.mobi.

Kết quả xổ số miền Bắc 200 ngày

Xổ số miền Bắc ngày 08-02-2023

2MS - 3MS - 4MS - 1MS - 9MS - 8MS
ĐB88864
G158679
G29960451365
G3110542129673693
945353387820697
G49292034209331244
G5959253094376
123038356215
G6855584139
G730212983
ĐầuĐuôi
04,9
15
21,9
30,0,3,5,5,9
42,4
54,5
64,5
76,8,9
83,4
92,2,3,6,7

Xổ số miền Bắc ngày 07-02-2023

7MT - 8MT - 10MT - 14MT - 5MT - 4MT
ĐB18198
G171786
G29030605645
G3572832386472211
621995736540880
G44417419639015992
G5400351865049
286117617271
G6484465916
G744046223
ĐầuĐuôi
01,3,4,6
11,6,7
23
3
44,5,9
5
61,1,2,4,5,5
71
80,3,4,6,6
92,6,8,9

Xổ số miền Bắc ngày 06-02-2023

10MU - 11MU - 1MU - 9MU - 13MU - 6MU
ĐB35492
G127386
G27733113534
G3618928136157325
199435218755210
G42014640932588688
G5937448508320
781487100717
G6794635599
G795566619
ĐầuĐuôi
09
10,0,4,4,7,9
20,5
31,4,5
43
50,6,8
61,6
74
86,7,8
92,2,4,5,9

Xổ số miền Bắc ngày 05-02-2023

12MV - 20MV - 15MV - 3MV - 16MV - 9MV - 13MV - 8MV
ĐB06194
G141299
G23513339473
G3404202934331064
662785912916617
G47037926028095294
G5769077276959
009519207180
G6078772457
G785743179
ĐầuĐuôi
09
17
20,0,7,9
31,3,7
43
57,9
60,4
72,3,4,8,8,9
80,5
90,4,4,5,9

Xổ số miền Bắc ngày 04-02-2023

2MX - 1MX - 12MX - 8MX - 6MX - 3MX
ĐB64948
G104674
G21688377334
G3127956834765312
090388656022314
G42746847420573300
G5526423631877
003324889198
G6104622010
G777061896
ĐầuĐuôi
00,4,6
10,2,4,8
22
33,4,8
46,7,8
57
60,3,4
74,4,7,7
83,8
95,6,8

Xổ số miền Bắc ngày 03-02-2023

5MY - 7MY - 8MY - 4MY - 2MY - 6MY
ĐB52766
G179512
G21287400591
G3197395384686931
481747597636988
G49591719495907739
G5989439693811
515333493722
G6561446237
G729672825
ĐầuĐuôi
0
11,2
22,5,8,9
31,7,9,9
46,6,9
53
61,6,7,9
74,4,6
88
90,1,1,4,4

Xổ số miền Bắc ngày 02-02-2023

11MZ - 8MZ - 5MZ - 4MZ - 6MZ - 9MZ
ĐB60755
G135682
G22993463527
G3368699325418961
791876657451138
G49942370808793794
G5130097704034
690217309819
G6104606619
G751199089
ĐầuĐuôi
00,2,4,6,8
19,9,9
27
30,4,4,8
42
51,4,5
61,9
70,4,9
82,7,9
90,4

Xổ số miền Bắc ngày 01-02-2023

4LA - 6LA - 12LA - 10LA - 1LA - 15LA
ĐB34838
G129989
G26428565938
G3548359464882384
402927091801062
G48441146809165129
G5646350377184
231231656247
G6042076709
G774546106
ĐầuĐuôi
06,9
12,6,8
29
35,7,8,8
41,2,7,8
54
61,2,3,5,8
74,6
84,4,5,9
92

Xổ số miền Bắc ngày 31-01-2023

11LB - 13LB - 2LB - 19LB - 15LB - 5LB - 1LB - 9LB
ĐB30061
G121284
G29520118959
G3393718582324941
220362247718709
G41081862232160868
G5890856753757
029064213461
G6940315055
G707152049
ĐầuĐuôi
01,7,8,9
15,5,6
20,1,2,3
36
40,1,9
55,7,9
61,1,8
71,5,7
81,4
90

Xổ số miền Bắc ngày 30-01-2023

12LC - 14LC - 8LC - 13LC - 11LC - 9LC
ĐB16179
G112198
G26682497525
G3768290145800678
047109384611457
G43440563796129495
G5209969640572
718986203391
G6901919624
G796650370
ĐầuĐuôi
01,3
10,2,9
20,4,4,5,9
37
40,6
57,8
64,5
70,2,8,9
89
91,5,6,8,9

Thống kê giải bặc biệt 200 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
19
về 5 lần
65
về 5 lần
70
về 5 lần
79
về 5 lần
04
về 4 lần
Bộ số Số lượt về
34
về 4 lần
38
về 4 lần
48
về 4 lần
55
về 4 lần
57
về 4 lần

Thống kê 200 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 20 lần Đuôi 0: 20 lần Tổng 0: 27 lần
Đầu 1: 21 lần Đuôi 1: 21 lần Tổng 1: 17 lần
Đầu 2: 11 lần Đuôi 2: 17 lần Tổng 2: 17 lần
Đầu 3: 19 lần Đuôi 3: 18 lần Tổng 3: 23 lần
Đầu 4: 19 lần Đuôi 4: 19 lần Tổng 4: 18 lần
Đầu 5: 24 lần Đuôi 5: 20 lần Tổng 5: 20 lần
Đầu 6: 22 lần Đuôi 6: 19 lần Tổng 6: 19 lần
Đầu 7: 24 lần Đuôi 7: 21 lần Tổng 7: 23 lần
Đầu 8: 15 lần Đuôi 8: 19 lần Tổng 8: 18 lần
Đầu 9: 25 lần Đuôi 9: 26 lần Tổng 9: 18 lần

Thống kê lô tô 200 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
34
về 73 lần
91
về 72 lần
55
về 69 lần
92
về 69 lần
26
về 68 lần
Bộ số Số lượt về
70
về 68 lần
82
về 68 lần
42
về 67 lần
20
về 66 lần
31
về 65 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 200 ngày

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 508 lần Đuôi 0: 575 lần Tổng 0: 583 lần
Đầu 1: 541 lần Đuôi 1: 545 lần Tổng 1: 571 lần
Đầu 2: 545 lần Đuôi 2: 552 lần Tổng 2: 534 lần
Đầu 3: 567 lần Đuôi 3: 511 lần Tổng 3: 550 lần
Đầu 4: 535 lần Đuôi 4: 576 lần Tổng 4: 544 lần
Đầu 5: 531 lần Đuôi 5: 546 lần Tổng 5: 526 lần
Đầu 6: 518 lần Đuôi 6: 571 lần Tổng 6: 527 lần
Đầu 7: 547 lần Đuôi 7: 512 lần Tổng 7: 556 lần
Đầu 8: 537 lần Đuôi 8: 510 lần Tổng 8: 527 lần
Đầu 9: 571 lần Đuôi 9: 502 lần Tổng 9: 482 lần