XSMB 80 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 80 ngày gần nhất

Kết quả xổ số miền Bắc 80 ngày

Xổ số miền Bắc ngày 06-06-2023

6SB - 8SB - 4SB - 3SB - 10SB - 7SB
ĐB83079
G115731
G23245782498
G3531587548627217
338186385980647
G43761376218765343
G5216828341420
332220134508
G6425236119
G770900734
ĐầuĐuôi
07,8
13,7,8,9
20,2,5
31,4,4,6
43,7
57,8,9
61,2,8
70,6,9
86
90,8

Xổ số miền Bắc ngày 05-06-2023

12SC - 7SC - 11SC - 13SC - 15SC - 1SC
ĐB00081
G101905
G27113744821
G3888442729504627
953347222093683
G47165388321578958
G5944610152351
727061258146
G6757450720
G728924879
ĐầuĐuôi
05
15
20,0,1,5,7,8
34,7
44,6,6,8
50,1,7,7,8
65
70,9
81,3,3
92,5

Xổ số miền Bắc ngày 04-06-2023

11SD - 14SD - 13SD - 15SD - 8SD - 4SD
ĐB04408
G198155
G22978489293
G3393411439311089
613520086738422
G42710206973768015
G5280032823775
019774506606
G6870440693
G764736790
ĐầuĐuôi
00,6,8
10,5
22
3
40,1
50,2,5
64,7,7,9
70,3,5,6
82,4,9
90,3,3,3,7

Xổ số miền Bắc ngày 03-06-2023

4SE - 2SE - 6SE - 1SE - 13SE - 15SE
ĐB00370
G178005
G21654635426
G3156055608231226
678120464288608
G42225973938934075
G5413020999557
804190440883
G6679741845
G708654083
ĐầuĐuôi
05,5,8,8
12
25,6,6
30,9
40,1,1,2,4,5,6
57
65
70,5,9
82,3,3
93,9

Xổ số miền Bắc ngày 02-06-2023

4SF - 5SF - 18SF - 12SF - 17SF - 1SF - 2SF - 9SF
ĐB71963
G103825
G27672067605
G3835627535508354
714423010541776
G40619832301854008
G5213479589097
785173737684
G6307353763
G716341929
ĐầuĐuôi
05,5,7,8
16,9,9
20,3,5,9
34,4
42
51,3,4,5,8
62,3,3
73,6
84,5
97

Xổ số miền Bắc ngày 01-06-2023

3SG - 15SG - 1SG - 7SG - 8SG - 5SG
ĐB95921
G160072
G26077242018
G3905288512993364
580758324177085
G46817120426354543
G5331711981200
409117777879
G6188582598
G781277120
ĐầuĐuôi
00,4
17,7,8
20,1,7,8,9
35
41,3
5
64
71,2,2,5,7,9
81,2,5,8
91,8,8

Xổ số miền Bắc ngày 31-05-2023

15SH - 8SH - 14SH - 12SH - 9SH - 6SH
ĐB88961
G140956
G23194449287
G3194240561278426
302963876387816
G49466867841842567
G5731332601908
177975084262
G6169307843
G787022291
ĐầuĐuôi
02,7,8,8
12,3,6
22,4,6
3
43,4
56
60,1,2,3,6,7,9
78,9
84,7,7
91,6

Xổ số miền Bắc ngày 30-05-2023

12SK - 11SK - 13SK - 15SK - 10SK - 2SK
ĐB20765
G115037
G23586893065
G3578403964693650
764078050027833
G47861981873710560
G5718501309462
295101041993
G6287387650
G796603721
ĐầuĐuôi
00,4,7
18
21
30,3,7,7
40,6
50,0,1
60,0,1,2,5,5,8
71
85,7,7
93,6

Xổ số miền Bắc ngày 29-05-2023

2SL - 6SL - 10SL - 12SL - 5SL - 1SL
ĐB85867
G198338
G21063856467
G3719268756557336
564150755367042
G46742174986650992
G5059448717149
893731234242
G6948191615
G778912134
ĐầuĐuôi
0
15,5
21,3,6
34,6,7,8,8
42,2,2,8,9,9
53
65,5,7,7
71,8
8
91,1,2,4

Xổ số miền Bắc ngày 28-05-2023

11SM - 13SM - 14SM - 2SM - 8SM - 7SM
ĐB79459
G132985
G23673928089
G3008248482831874
101262999197383
G49781953753879377
G5732788768618
044833206967
G6972313256
G771503280
ĐầuĐuôi
0
13,8
20,4,6,7,8
32,7,9
48
50,6,9
67
71,2,4,6,7
80,1,3,5,7,9
91

Thống kê giải bặc biệt 80 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
65
về 4 lần
81
về 3 lần
04
về 2 lần
14
về 2 lần
19
về 2 lần
Bộ số Số lượt về
26
về 2 lần
34
về 2 lần
39
về 2 lần
44
về 2 lần
49
về 2 lần

Thống kê 80 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 6 lần Đuôi 0: 4 lần Tổng 0: 9 lần
Đầu 1: 8 lần Đuôi 1: 9 lần Tổng 1: 9 lần
Đầu 2: 6 lần Đuôi 2: 6 lần Tổng 2: 9 lần
Đầu 3: 10 lần Đuôi 3: 9 lần Tổng 3: 10 lần
Đầu 4: 8 lần Đuôi 4: 10 lần Tổng 4: 5 lần
Đầu 5: 8 lần Đuôi 5: 11 lần Tổng 5: 7 lần
Đầu 6: 13 lần Đuôi 6: 10 lần Tổng 6: 6 lần
Đầu 7: 8 lần Đuôi 7: 7 lần Tổng 7: 8 lần
Đầu 8: 6 lần Đuôi 8: 5 lần Tổng 8: 7 lần
Đầu 9: 7 lần Đuôi 9: 9 lần Tổng 9: 10 lần

Thống kê lô tô 80 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
42
về 34 lần
56
về 33 lần
70
về 31 lần
16
về 30 lần
84
về 30 lần
Bộ số Số lượt về
44
về 29 lần
60
về 29 lần
41
về 28 lần
91
về 28 lần
00
về 27 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 80 ngày

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 205 lần Đuôi 0: 233 lần Tổng 0: 210 lần
Đầu 1: 217 lần Đuôi 1: 222 lần Tổng 1: 210 lần
Đầu 2: 204 lần Đuôi 2: 224 lần Tổng 2: 213 lần
Đầu 3: 223 lần Đuôi 3: 213 lần Tổng 3: 219 lần
Đầu 4: 236 lần Đuôi 4: 217 lần Tổng 4: 206 lần
Đầu 5: 237 lần Đuôi 5: 187 lần Tổng 5: 212 lần
Đầu 6: 231 lần Đuôi 6: 233 lần Tổng 6: 224 lần
Đầu 7: 206 lần Đuôi 7: 215 lần Tổng 7: 230 lần
Đầu 8: 206 lần Đuôi 8: 206 lần Tổng 8: 228 lần
Đầu 9: 195 lần Đuôi 9: 210 lần Tổng 9: 208 lần