XSMB 80 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 80 ngày gần nhất

Kết quả xổ số miền Bắc 80 ngày

Từ ngày:
Số ngày:
Chọn thứ:
Kiểu xem:

Xổ số miền Bắc ngày 19-7-2024

13QE - 20QE - 1QE - 9QE - 17QE - 4QE - 2QE - 15QE
ĐB23877
G186129
G24357815885
G3320842565261324
717206143613632
G40924566627459173
G5959881909399
305267075148
G6194088792
G739605222
ĐầuĐuôi
07
1
20,2,4,4,9
32,6,9
45,8
52,2,2
60,6
73,7,8
84,5,8
90,2,4,8,9

Xổ số miền Bắc ngày 18-7-2024

1QD - 13QD - 16QD - 17QD - 3QD - 9QD - 20QD - 19QD
ĐB12559
G130645
G28070572880
G3705563005515476
137765203733922
G44395673174317487
G5139219731714
197706691729
G6849257368
G702449720
ĐầuĐuôi
02,5
14
20,2,9
31,1,7
44,5,9
55,6,7,9
68,9
73,6,6,7
80,7
92,5,7

Xổ số miền Bắc ngày 17-7-2024

20QC - 13QC - 16QC - 12QC - 10QC - 5QC - 6QC - 3QC
ĐB54959
G156122
G20887394181
G3338150263337770
248887438361601
G43300408513479923
G5898514171636
506237911252
G6825287821
G764241876
ĐầuĐuôi
00,1
15,7,8
21,2,3,4,5
33,6
47
52,9
62,4
70,3,6
81,3,5,5,7,8
91

Xổ số miền Bắc ngày 16-7-2024

18QB - 7QB - 1QB - 2QB - 6QB - 11QB - 9QB - 19QB
ĐB79496
G154389
G21487999309
G3863010217009978
474418320910665
G46962079753440621
G5776621890312
585050038386
G6359794639
G745126022
ĐầuĐuôi
01,3,9,9
12,2
21,2
39
41,4,5
50,9
60,2,5,6
70,8,9
86,9,9
94,6,7

Xổ số miền Bắc ngày 15-7-2024

5QA - 15QA - 1QA - 16QA - 9QA - 8QA - 11QA - 10QA
ĐB43030
G144299
G20034025339
G3076844511822380
380637716379753
G44649784159463334
G5682896819694
225230355230
G6700124697
G767416681
ĐầuĐuôi
00
18
24,8
30,0,4,5,9
40,1,1,6,9
52,3
63,3,6,7
7
80,1,1,4
94,7,9

Xổ số miền Bắc ngày 14-7-2024

17PZ - 20PZ - 3PZ - 18PZ - 6PZ - 8PZ - 2PZ - 13PZ
ĐB81707
G144574
G27283105924
G3805492919830206
652798197038879
G46754716390947920
G5795964095695
081040625469
G6754323701
G720993318
ĐầuĐuôi
01,6,7,9
10,8
20,0,3,4
31,3
49
54,4,9
62,3,9
70,4,9,9
8
94,5,8,9

Xổ số miền Bắc ngày 13-7-2024

2PY - 6PY - 16PY - 4PY - 5PY - 1PY - 11PY - 9PY
ĐB83060
G119484
G26151436996
G3861011992067112
399372886849815
G42833727658521955
G5103377826976
285382656672
G6365270589
G735848297
ĐầuĐuôi
01
12,4,5
20
33,3,5,7
4
52,3,5
60,5,5,8
70,2,6,6
82,2,4,4,9
96,7

Xổ số miền Bắc ngày 12-7-2024

1PX - 19PX - 11PX - 7PX - 4PX - 13PX - 6PX - 5PX
ĐB92619
G111319
G29819929744
G3270671197808680
338932215271172
G48758254063251020
G5573776141159
314817695866
G6359476412
G766367206
ĐầuĐuôi
06
12,4,9,9
20,5
36,7
40,4,8
52,8,9,9
66,6,7,9
72,2,6,8
80
93,9

Xổ số miền Bắc ngày 11-7-2024

9PV - 4PV - 12PV - 17PV - 15PV - 20PV - 10PV - 11PV
ĐB91323
G170916
G29438663833
G3666531838337645
541395695927652
G46957410218519729
G5487147055200
263288117332
G6352707121
G733659987
ĐầuĐuôi
00,2,5,7
11,6
21,3,9
32,2,3,3,9
45
51,2,2,3,7,9
65
71
83,6,7
99

Xổ số miền Bắc ngày 10-7-2024

14PU - 18PU - 6PU - 7PU - 2PU - 20PU - 8PU - 1PU
ĐB81994
G186474
G24879391360
G3698849842596213
612432042208699
G40997176327410603
G5552611708547
676385764500
G6016405227
G732811641
ĐầuĐuôi
00,3,5
13,6,6
22,5,6,7
32
41,1,3,7
5
60,3,3
70,4,6
81,4
93,4,7,9
Thu gọn Thu nhỏ
Phóng to Phóng to
Lên
Xuống

Thống kê giải bặc biệt 80 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
26
về 3 lần
96
về 3 lần
02
về 2 lần
31
về 2 lần
32
về 2 lần
Bộ số Số lượt về
57
về 2 lần
59
về 2 lần
66
về 2 lần
67
về 2 lần
68
về 2 lần

Thống kê 80 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 8 lần Đuôi 0: 9 lần Tổng 0: 6 lần
Đầu 1: 5 lần Đuôi 1: 5 lần Tổng 1: 5 lần
Đầu 2: 10 lần Đuôi 2: 9 lần Tổng 2: 8 lần
Đầu 3: 10 lần Đuôi 3: 7 lần Tổng 3: 8 lần
Đầu 4: 2 lần Đuôi 4: 3 lần Tổng 4: 10 lần
Đầu 5: 8 lần Đuôi 5: 6 lần Tổng 5: 13 lần
Đầu 6: 12 lần Đuôi 6: 11 lần Tổng 6: 7 lần
Đầu 7: 6 lần Đuôi 7: 11 lần Tổng 7: 9 lần
Đầu 8: 7 lần Đuôi 8: 8 lần Tổng 8: 8 lần
Đầu 9: 12 lần Đuôi 9: 11 lần Tổng 9: 6 lần

Thống kê lô tô 80 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
32
về 35 lần
52
về 35 lần
59
về 34 lần
89
về 34 lần
45
về 32 lần
Bộ số Số lượt về
66
về 32 lần
22
về 31 lần
76
về 30 lần
63
về 29 lần
12
về 28 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 80 ngày

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 200 lần Đuôi 0: 236 lần Tổng 0: 200 lần
Đầu 1: 207 lần Đuôi 1: 190 lần Tổng 1: 204 lần
Đầu 2: 226 lần Đuôi 2: 263 lần Tổng 2: 215 lần
Đầu 3: 203 lần Đuôi 3: 205 lần Tổng 3: 231 lần
Đầu 4: 213 lần Đuôi 4: 185 lần Tổng 4: 223 lần
Đầu 5: 208 lần Đuôi 5: 217 lần Tổng 5: 228 lần
Đầu 6: 245 lần Đuôi 6: 227 lần Tổng 6: 180 lần
Đầu 7: 221 lần Đuôi 7: 188 lần Tổng 7: 254 lần
Đầu 8: 212 lần Đuôi 8: 191 lần Tổng 8: 200 lần
Đầu 9: 225 lần Đuôi 9: 258 lần Tổng 9: 225 lần