XSMB 500 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 500 ngày gần đây

KQXSMB 500 ngày - Xổ số miền Bắc 500 ngày

Xổ số miền Bắc ngày 14-04-2024

3KR - 19KR - 13KR - 2KR - 18KR - 12KR - 1KR - 4KR
ĐB71396
G120801
G27347083615
G3593185465790221
194942041877848
G42581637188501300
G5030923421961
661655695870
G6496635489
G752228990
ĐầuĐuôi
00,1,9
15,6,8,8
21,2
35
42,8
50,2,7
61,9
70,0,1
81,9,9
90,4,6,6

Xổ số miền Bắc ngày 13-04-2024

5KQ - 15KQ - 9KQ - 4KQ - 8KQ - 1KQ - 18KQ - 12KQ
ĐB90649
G171212
G25572056680
G3647619439209089
570150692083467
G41452523050832320
G5409082410310
637815753896
G6756690503
G758283564
ĐầuĐuôi
03
10,2,5
20,0,0,8
30,5
41,9
52,6,8
61,4,7
75,8
80,3,9
90,0,2,6

Xổ số miền Bắc ngày 12-04-2024

12KP - 18KP - 17KP - 14KP - 3KP - 11KP - 1KP - 16KP
ĐB12073
G192837
G22862202259
G3530101439179427
132477697260599
G46594582168582983
G5099354838027
691652134770
G6850036185
G727831680
ĐầuĐuôi
0
10,3,6,6
21,2,7,7,7
36,7
47
50,8,9
6
70,2,3
80,3,3,3,5
91,3,4,9

Xổ số miền Bắc ngày 11-04-2024

9KN - 14KN - 13KN - 1KN - 11KN - 2KN - 6KN - 10KN
ĐB69356
G122552
G23514015293
G3350102813333342
655787443657981
G44851276189933587
G5690926932363
175033287628
G6753388635
G773804286
ĐầuĐuôi
09
10
28,8
33,5,6
40,2,2
50,1,2,3,6
61,3
73,8
80,1,6,7,8
93,3,3

Xổ số miền Bắc ngày 10-04-2024

18KM - 14KM - 15KM - 2KM - 10KM - 9KM - 4KM - 11KM
ĐB14138
G162724
G25415796213
G3143628977055669
505440446248939
G44062507966087155
G5740212364922
442121789253
G6552247722
G712457597
ĐầuĐuôi
02,8
12,3
21,2,2,4
36,8,9
44,5,7
52,3,5,7
62,2,2,9
70,5,8,9
8
97

Xổ số miền Bắc ngày 09-04-2024

14KL - 9KL - 15KL - 16KL - 19KL - 20KL - 6KL - 3KL
ĐB16510
G157524
G24621099866
G3593269759541257
027240096952074
G40760166833133684
G5629978984768
621033554816
G6717130568
G769622741
ĐầuĐuôi
0
10,0,0,3,6,7
24,4,6,7
30
41
55,7
60,2,6,8,8,8,9,9
74
84
95,8,9

Xổ số miền Bắc ngày 08-04-2024

5KH - 1KH - 10KH - 3KH - 2KH - 18KH - 9KH - 12KH
ĐB30147
G137755
G26141389550
G3209045176151163
319839102278447
G45498329467202059
G5467906156473
380721320360
G6567190316
G715610532
ĐầuĐuôi
04,5,7
13,5,5,6
20,2
32,2
47,7
50,5,9
60,1,1,3,7
73,9
83
90,4,8

Xổ số miền Bắc ngày 07-04-2024

2KG - 5KG - 9KG - 17KG - 19KG - 7KG - 10KG - 16KG
ĐB93374
G118300
G25954937037
G3742660756923624
783970651335761
G41734863207572118
G5732423696427
819618254339
G6185275044
G765177250
ĐầuĐuôi
00
13,7,8
24,4,5,7
32,4,7,9
44,9
50,7
61,5,6,9,9
72,4,5
85
96,7

Xổ số miền Bắc ngày 06-04-2024

16KF - 18KF - 13KF - 10KF - 12KF - 1KF - 17KF - 4KF
ĐB00312
G144708
G28828364571
G3917982114605250
095239254973943
G41449239978717371
G5584833899405
830174202661
G6142732198
G721599503
ĐầuĐuôi
01,3,5,8
12
20,1,3
32
42,3,6,8,9,9
50,9
61
71,1,1
83,9
95,8,8,9

Xổ số miền Bắc ngày 05-04-2024

2KE - 20KE - 6KE - 3KE - 15KE - 16KE - 11KE - 18KE
ĐB72666
G196992
G25291821197
G3210344576573219
290100237006089
G40372629140990369
G5700703156233
701026116123
G6270306325
G705134919
ĐầuĐuôi
05,6,7
10,0,1,3,5,8,9,9
23,5
33,4
49
5
65,6,9
70,0,2
89
91,2,7,9
Thu gọn Thu nhỏ
Phóng to Phóng to
Lên
Xuống

Thống kê giải bặc biệt 500 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
79
về 12 lần
61
về 11 lần
57
về 10 lần
70
về 9 lần
15
về 8 lần
Bộ số Số lượt về
19
về 8 lần
34
về 8 lần
36
về 8 lần
52
về 8 lần
64
về 8 lần

Thống kê 500 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 39 lần Đuôi 0: 50 lần Tổng 0: 47 lần
Đầu 1: 46 lần Đuôi 1: 53 lần Tổng 1: 40 lần
Đầu 2: 44 lần Đuôi 2: 44 lần Tổng 2: 57 lần
Đầu 3: 58 lần Đuôi 3: 40 lần Tổng 3: 58 lần
Đầu 4: 57 lần Đuôi 4: 53 lần Tổng 4: 46 lần
Đầu 5: 51 lần Đuôi 5: 50 lần Tổng 5: 47 lần
Đầu 6: 60 lần Đuôi 6: 53 lần Tổng 6: 60 lần
Đầu 7: 63 lần Đuôi 7: 52 lần Tổng 7: 61 lần
Đầu 8: 45 lần Đuôi 8: 47 lần Tổng 8: 42 lần
Đầu 9: 37 lần Đuôi 9: 58 lần Tổng 9: 42 lần

Thống kê lô tô 500 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
79
về 179 lần
62
về 160 lần
42
về 158 lần
44
về 158 lần
83
về 158 lần
Bộ số Số lượt về
56
về 157 lần
61
về 157 lần
20
về 151 lần
10
về 150 lần
16
về 150 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 500 ngày

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 1309 lần Đuôi 0: 1367 lần Tổng 0: 1343 lần
Đầu 1: 1373 lần Đuôi 1: 1325 lần Tổng 1: 1377 lần
Đầu 2: 1304 lần Đuôi 2: 1418 lần Tổng 2: 1359 lần
Đầu 3: 1324 lần Đuôi 3: 1357 lần Tổng 3: 1285 lần
Đầu 4: 1399 lần Đuôi 4: 1336 lần Tổng 4: 1294 lần
Đầu 5: 1327 lần Đuôi 5: 1305 lần Tổng 5: 1334 lần
Đầu 6: 1397 lần Đuôi 6: 1366 lần Tổng 6: 1415 lần
Đầu 7: 1333 lần Đuôi 7: 1324 lần Tổng 7: 1393 lần
Đầu 8: 1373 lần Đuôi 8: 1312 lần Tổng 8: 1386 lần
Đầu 9: 1361 lần Đuôi 9: 1390 lần Tổng 9: 1314 lần