XSMB 500 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 500 ngày gần đây

Mời bạn xem Nhận định miền Bắc

KQXSMB 500 ngày - Xổ số miền Bắc 500 ngày

Xổ số miền Bắc ngày 05-06-2023

12SC - 7SC - 11SC - 13SC - 15SC - 1SC
ĐB00081
G101905
G27113744821
G3888442729504627
953347222093683
G47165388321578958
G5944610152351
727061258146
G6757450720
G728924879
ĐầuĐuôi
05
15
20,0,1,5,7,8
34,7
44,6,6,8
50,1,7,7,8
65
70,9
81,3,3
92,5

Xổ số miền Bắc ngày 04-06-2023

11SD - 14SD - 13SD - 15SD - 8SD - 4SD
ĐB04408
G198155
G22978489293
G3393411439311089
613520086738422
G42710206973768015
G5280032823775
019774506606
G6870440693
G764736790
ĐầuĐuôi
00,6,8
10,5
22
3
40,1
50,2,5
64,7,7,9
70,3,5,6
82,4,9
90,3,3,3,7

Xổ số miền Bắc ngày 03-06-2023

4SE - 2SE - 6SE - 1SE - 13SE - 15SE
ĐB00370
G178005
G21654635426
G3156055608231226
678120464288608
G42225973938934075
G5413020999557
804190440883
G6679741845
G708654083
ĐầuĐuôi
05,5,8,8
12
25,6,6
30,9
40,1,1,2,4,5,6
57
65
70,5,9
82,3,3
93,9

Xổ số miền Bắc ngày 02-06-2023

4SF - 5SF - 18SF - 12SF - 17SF - 1SF - 2SF - 9SF
ĐB71963
G103825
G27672067605
G3835627535508354
714423010541776
G40619832301854008
G5213479589097
785173737684
G6307353763
G716341929
ĐầuĐuôi
05,5,7,8
16,9,9
20,3,5,9
34,4
42
51,3,4,5,8
62,3,3
73,6
84,5
97

Xổ số miền Bắc ngày 01-06-2023

3SG - 15SG - 1SG - 7SG - 8SG - 5SG
ĐB95921
G160072
G26077242018
G3905288512993364
580758324177085
G46817120426354543
G5331711981200
409117777879
G6188582598
G781277120
ĐầuĐuôi
00,4
17,7,8
20,1,7,8,9
35
41,3
5
64
71,2,2,5,7,9
81,2,5,8
91,8,8

Xổ số miền Bắc ngày 31-05-2023

15SH - 8SH - 14SH - 12SH - 9SH - 6SH
ĐB88961
G140956
G23194449287
G3194240561278426
302963876387816
G49466867841842567
G5731332601908
177975084262
G6169307843
G787022291
ĐầuĐuôi
02,7,8,8
12,3,6
22,4,6
3
43,4
56
60,1,2,3,6,7,9
78,9
84,7,7
91,6

Xổ số miền Bắc ngày 30-05-2023

12SK - 11SK - 13SK - 15SK - 10SK - 2SK
ĐB20765
G115037
G23586893065
G3578403964693650
764078050027833
G47861981873710560
G5718501309462
295101041993
G6287387650
G796603721
ĐầuĐuôi
00,4,7
18
21
30,3,7,7
40,6
50,0,1
60,0,1,2,5,5,8
71
85,7,7
93,6

Xổ số miền Bắc ngày 29-05-2023

2SL - 6SL - 10SL - 12SL - 5SL - 1SL
ĐB85867
G198338
G21063856467
G3719268756557336
564150755367042
G46742174986650992
G5059448717149
893731234242
G6948191615
G778912134
ĐầuĐuôi
0
15,5
21,3,6
34,6,7,8,8
42,2,2,8,9,9
53
65,5,7,7
71,8
8
91,1,2,4

Xổ số miền Bắc ngày 28-05-2023

11SM - 13SM - 14SM - 2SM - 8SM - 7SM
ĐB79459
G132985
G23673928089
G3008248482831874
101262999197383
G49781953753879377
G5732788768618
044833206967
G6972313256
G771503280
ĐầuĐuôi
0
13,8
20,4,6,7,8
32,7,9
48
50,6,9
67
71,2,4,6,7
80,1,3,5,7,9
91

Xổ số miền Bắc ngày 27-05-2023

2SN - 12SN - 7SN - 10SN - 14SN - 9SN
ĐB96237
G171344
G24253309954
G3967461557995688
524192817526519
G46364886732111681
G5169889408762
790154252843
G6849191024
G776315445
ĐầuĐuôi
01
11,9,9
24,5
31,3,7
40,3,4,5,6,9
54,4
62,4,7
75,6,9
81,8
91,8

Thống kê giải bặc biệt 500 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
65
về 12 lần
79
về 11 lần
18
về 10 lần
64
về 10 lần
19
về 9 lần
Bộ số Số lượt về
49
về 9 lần
54
về 9 lần
96
về 9 lần
04
về 8 lần
13
về 8 lần

Thống kê 500 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 43 lần Đuôi 0: 42 lần Tổng 0: 56 lần
Đầu 1: 56 lần Đuôi 1: 52 lần Tổng 1: 46 lần
Đầu 2: 33 lần Đuôi 2: 42 lần Tổng 2: 48 lần
Đầu 3: 45 lần Đuôi 3: 46 lần Tổng 3: 53 lần
Đầu 4: 54 lần Đuôi 4: 59 lần Tổng 4: 53 lần
Đầu 5: 56 lần Đuôi 5: 56 lần Tổng 5: 45 lần
Đầu 6: 64 lần Đuôi 6: 46 lần Tổng 6: 44 lần
Đầu 7: 57 lần Đuôi 7: 51 lần Tổng 7: 46 lần
Đầu 8: 35 lần Đuôi 8: 47 lần Tổng 8: 46 lần
Đầu 9: 57 lần Đuôi 9: 59 lần Tổng 9: 63 lần

Thống kê lô tô 500 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
38
về 163 lần
70
về 162 lần
91
về 161 lần
18
về 160 lần
92
về 158 lần
Bộ số Số lượt về
40
về 157 lần
10
về 156 lần
34
về 156 lần
41
về 155 lần
64
về 155 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 500 ngày

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 1306 lần Đuôi 0: 1434 lần Tổng 0: 1364 lần
Đầu 1: 1403 lần Đuôi 1: 1342 lần Tổng 1: 1433 lần
Đầu 2: 1293 lần Đuôi 2: 1359 lần Tổng 2: 1331 lần
Đầu 3: 1376 lần Đuôi 3: 1300 lần Tổng 3: 1326 lần
Đầu 4: 1413 lần Đuôi 4: 1392 lần Tổng 4: 1371 lần
Đầu 5: 1366 lần Đuôi 5: 1327 lần Tổng 5: 1320 lần
Đầu 6: 1366 lần Đuôi 6: 1366 lần Tổng 6: 1342 lần
Đầu 7: 1367 lần Đuôi 7: 1311 lần Tổng 7: 1361 lần
Đầu 8: 1204 lần Đuôi 8: 1381 lần Tổng 8: 1348 lần
Đầu 9: 1406 lần Đuôi 9: 1288 lần Tổng 9: 1304 lần