XSMB 400 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 400 ngày gần nhất

Kết quả xổ số miền Bắc 400 ngày

Từ ngày:
Số ngày:
Chọn thứ:
Kiểu xem:

Xổ số miền Bắc ngày 19-7-2024

13QE - 20QE - 1QE - 9QE - 17QE - 4QE - 2QE - 15QE
ĐB23877
G186129
G24357815885
G3320842565261324
717206143613632
G40924566627459173
G5959881909399
305267075148
G6194088792
G739605222
ĐầuĐuôi
07
1
20,2,4,4,9
32,6,9
45,8
52,2,2
60,6
73,7,8
84,5,8
90,2,4,8,9

Xổ số miền Bắc ngày 18-7-2024

1QD - 13QD - 16QD - 17QD - 3QD - 9QD - 20QD - 19QD
ĐB12559
G130645
G28070572880
G3705563005515476
137765203733922
G44395673174317487
G5139219731714
197706691729
G6849257368
G702449720
ĐầuĐuôi
02,5
14
20,2,9
31,1,7
44,5,9
55,6,7,9
68,9
73,6,6,7
80,7
92,5,7

Xổ số miền Bắc ngày 17-7-2024

20QC - 13QC - 16QC - 12QC - 10QC - 5QC - 6QC - 3QC
ĐB54959
G156122
G20887394181
G3338150263337770
248887438361601
G43300408513479923
G5898514171636
506237911252
G6825287821
G764241876
ĐầuĐuôi
00,1
15,7,8
21,2,3,4,5
33,6
47
52,9
62,4
70,3,6
81,3,5,5,7,8
91

Xổ số miền Bắc ngày 16-7-2024

18QB - 7QB - 1QB - 2QB - 6QB - 11QB - 9QB - 19QB
ĐB79496
G154389
G21487999309
G3863010217009978
474418320910665
G46962079753440621
G5776621890312
585050038386
G6359794639
G745126022
ĐầuĐuôi
01,3,9,9
12,2
21,2
39
41,4,5
50,9
60,2,5,6
70,8,9
86,9,9
94,6,7

Xổ số miền Bắc ngày 15-7-2024

5QA - 15QA - 1QA - 16QA - 9QA - 8QA - 11QA - 10QA
ĐB43030
G144299
G20034025339
G3076844511822380
380637716379753
G44649784159463334
G5682896819694
225230355230
G6700124697
G767416681
ĐầuĐuôi
00
18
24,8
30,0,4,5,9
40,1,1,6,9
52,3
63,3,6,7
7
80,1,1,4
94,7,9

Xổ số miền Bắc ngày 14-7-2024

17PZ - 20PZ - 3PZ - 18PZ - 6PZ - 8PZ - 2PZ - 13PZ
ĐB81707
G144574
G27283105924
G3805492919830206
652798197038879
G46754716390947920
G5795964095695
081040625469
G6754323701
G720993318
ĐầuĐuôi
01,6,7,9
10,8
20,0,3,4
31,3
49
54,4,9
62,3,9
70,4,9,9
8
94,5,8,9

Xổ số miền Bắc ngày 13-7-2024

2PY - 6PY - 16PY - 4PY - 5PY - 1PY - 11PY - 9PY
ĐB83060
G119484
G26151436996
G3861011992067112
399372886849815
G42833727658521955
G5103377826976
285382656672
G6365270589
G735848297
ĐầuĐuôi
01
12,4,5
20
33,3,5,7
4
52,3,5
60,5,5,8
70,2,6,6
82,2,4,4,9
96,7

Xổ số miền Bắc ngày 12-7-2024

1PX - 19PX - 11PX - 7PX - 4PX - 13PX - 6PX - 5PX
ĐB92619
G111319
G29819929744
G3270671197808680
338932215271172
G48758254063251020
G5573776141159
314817695866
G6359476412
G766367206
ĐầuĐuôi
06
12,4,9,9
20,5
36,7
40,4,8
52,8,9,9
66,6,7,9
72,2,6,8
80
93,9

Xổ số miền Bắc ngày 11-7-2024

9PV - 4PV - 12PV - 17PV - 15PV - 20PV - 10PV - 11PV
ĐB91323
G170916
G29438663833
G3666531838337645
541395695927652
G46957410218519729
G5487147055200
263288117332
G6352707121
G733659987
ĐầuĐuôi
00,2,5,7
11,6
21,3,9
32,2,3,3,9
45
51,2,2,3,7,9
65
71
83,6,7
99

Xổ số miền Bắc ngày 10-7-2024

14PU - 18PU - 6PU - 7PU - 2PU - 20PU - 8PU - 1PU
ĐB81994
G186474
G24879391360
G3698849842596213
612432042208699
G40997176327410603
G5552611708547
676385764500
G6016405227
G732811641
ĐầuĐuôi
00,3,5
13,6,6
22,5,6,7
32
41,1,3,7
5
60,3,3
70,4,6
81,4
93,4,7,9
Thu gọn Thu nhỏ
Phóng to Phóng to
Lên
Xuống

Thống kê giải bặc biệt 400 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
61
về 9 lần
32
về 8 lần
67
về 8 lần
66
về 7 lần
69
về 7 lần
Bộ số Số lượt về
88
về 7 lần
09
về 6 lần
20
về 6 lần
33
về 6 lần
34
về 6 lần

Thống kê 400 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 34 lần Đuôi 0: 44 lần Tổng 0: 28 lần
Đầu 1: 32 lần Đuôi 1: 38 lần Tổng 1: 32 lần
Đầu 2: 41 lần Đuôi 2: 40 lần Tổng 2: 44 lần
Đầu 3: 49 lần Đuôi 3: 33 lần Tổng 3: 46 lần
Đầu 4: 40 lần Đuôi 4: 39 lần Tổng 4: 43 lần
Đầu 5: 40 lần Đuôi 5: 34 lần Tổng 5: 44 lần
Đầu 6: 46 lần Đuôi 6: 45 lần Tổng 6: 47 lần
Đầu 7: 45 lần Đuôi 7: 40 lần Tổng 7: 51 lần
Đầu 8: 39 lần Đuôi 8: 38 lần Tổng 8: 36 lần
Đầu 9: 34 lần Đuôi 9: 49 lần Tổng 9: 29 lần

Thống kê lô tô 400 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
52
về 139 lần
79
về 139 lần
89
về 135 lần
32
về 134 lần
61
về 132 lần
Bộ số Số lượt về
59
về 130 lần
62
về 130 lần
10
về 125 lần
66
về 125 lần
49
về 123 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 400 ngày

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 1061 lần Đuôi 0: 1096 lần Tổng 0: 1048 lần
Đầu 1: 1093 lần Đuôi 1: 1044 lần Tổng 1: 1065 lần
Đầu 2: 1086 lần Đuôi 2: 1193 lần Tổng 2: 1102 lần
Đầu 3: 1012 lần Đuôi 3: 1100 lần Tổng 3: 1036 lần
Đầu 4: 1080 lần Đuôi 4: 1010 lần Tổng 4: 1055 lần
Đầu 5: 1049 lần Đuôi 5: 1037 lần Tổng 5: 1096 lần
Đầu 6: 1134 lần Đuôi 6: 1089 lần Tổng 6: 1089 lần
Đầu 7: 1088 lần Đuôi 7: 1038 lần Tổng 7: 1145 lần
Đầu 8: 1087 lần Đuôi 8: 1001 lần Tổng 8: 1089 lần
Đầu 9: 1110 lần Đuôi 9: 1192 lần Tổng 9: 1075 lần