XSMB 400 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 400 ngày gần nhất

Kết quả xổ số miền Bắc 400 ngày

Xổ số miền Bắc ngày 25-09-2023

3ZT - 11ZT - 14ZT - 2ZT - 7ZT - 6ZT
ĐB68779
G171548
G28247084221
G3030653752736975
087615991652871
G49605600596278751
G5289751560016
270736039705
G6665493022
G783146877
ĐầuĐuôi
03,5,5,5,7
14,6,6
21,2,7,7
3
48
51,6
61,5,5,8
70,1,5,7,9
83
93,7

Xổ số miền Bắc ngày 24-09-2023

7ZU - 13ZU - 10ZU - 6ZU - 12ZU - 9ZU
ĐB62778
G120839
G22922865528
G3223147346617819
709059708767176
G48299120207888971
G5575902163733
236089841505
G6067617701
G740443051
ĐầuĐuôi
01,2,5,5
14,6,7,9
28,8
30,3,9
40,4
51,9
60,6,7
71,6,8
84,7,8
99

Xổ số miền Bắc ngày 23-09-2023

3ZV - 13ZV - 4ZV - 1ZV - 12ZV - 8ZV
ĐB76922
G199878
G26005042231
G3701972402917888
420247128833727
G45488959622923714
G5957179532680
065363413334
G6075832375
G792424010
ĐầuĐuôi
0
10,4
22,4,7,9
31,2,4
40,1,2
50,3,3
6
71,5,5,8
80,8,8,8
92,2,6,7

Xổ số miền Bắc ngày 22-09-2023

8ZX - 15ZX - 12ZX - 3ZX - 7ZX - 6ZX
ĐB22714
G166480
G23649079715
G3566835492179449
805502495286607
G48307143504840941
G5186306755349
996915034197
G6826983510
G780006731
ĐầuĐuôi
00,3,7,7
10,4,5
21,6
31,5
41,9,9
50,2
63,7,9
75
80,0,3,3,4
90,7

Xổ số miền Bắc ngày 21-09-2023

9ZY - 2ZY - 13ZY - 12ZY - 7ZY - 6ZY
ĐB52566
G134841
G25152793225
G3117282515180780
492175512057854
G40466498005636846
G5618953809292
670347589247
G6104794694
G764632191
ĐầuĐuôi
03,4
17
20,1,5,7,8
3
41,6,7
51,4,8
63,3,4,6,6
7
80,0,0,9
91,2,4,4

Xổ số miền Bắc ngày 20-09-2023

8YA - 13YA - 9YA - 10YA - 5YA - 14YA
ĐB40303
G110239
G25421050718
G3438075823334307
287348011571208
G45730381367675531
G5063403642201
371150860814
G6393729536
G722239175
ĐầuĐuôi
01,3,7,7,8
10,1,3,4,5,8
22,3,9
30,1,3,4,4,6,9
4
5
64,7
75
86
91,3

Xổ số miền Bắc ngày 19-09-2023

5YB - 1YB - 2YB - 11YB - 10YB - 6YB
ĐB50925
G175781
G29507245895
G3415718904212852
474560081862562
G48894561531655278
G5194270553612
478051383630
G6212766598
G741288540
ĐầuĐuôi
0
12,2,5,8
25,8
30,8
40,1,2,2
52,5,6
62,5,6
71,2,8
80,1,5
94,5,8

Xổ số miền Bắc ngày 18-09-2023

11YC - 6YC - 9YC - 13YC - 4YC - 7YC
ĐB43104
G128261
G29469754948
G3948174684280937
934318403868623
G49898356695763523
G5296784070472
808721420254
G6564906826
G792195244
ĐầuĐuôi
04,6,7
17,9
23,3,6
31,7,8
42,2,4,8
52,4
61,4,6,7
72,6
87
92,7,8

Xổ số miền Bắc ngày 17-09-2023

7YD - 5YD - 2YD - 12YD - 15YD - 13YD
ĐB22365
G180585
G25123318206
G3960192804133335
844054776656983
G40662976436499731
G5903439663093
177578981925
G6266316572
G797505324
ĐầuĐuôi
05,6
16,9
24,5
31,3,4,5
41,9
50,3
62,4,5,6,6,6
72,5
83,5
93,7,8

Xổ số miền Bắc ngày 16-09-2023

1YE - 15YE - 12YE - 10YE - 8YE - 5YE
ĐB11724
G198298
G21991753982
G3098948568921669
685135067077330
G41580715467512983
G5798901744014
895354938885
G6459607700
G795974099
ĐầuĐuôi
00,7
13,4,7
24
30
40
51,3,4,9
69
70,4
80,2,3,5,9,9
93,4,5,7,8,9

Thống kê giải bặc biệt 400 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
79
về 12 lần
65
về 10 lần
15
về 9 lần
34
về 9 lần
76
về 9 lần
Bộ số Số lượt về
19
về 8 lần
48
về 7 lần
51
về 7 lần
61
về 7 lần
70
về 7 lần

Thống kê 400 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 31 lần Đuôi 0: 38 lần Tổng 0: 40 lần
Đầu 1: 39 lần Đuôi 1: 46 lần Tổng 1: 31 lần
Đầu 2: 32 lần Đuôi 2: 33 lần Tổng 2: 43 lần
Đầu 3: 44 lần Đuôi 3: 34 lần Tổng 3: 45 lần
Đầu 4: 40 lần Đuôi 4: 40 lần Tổng 4: 37 lần
Đầu 5: 44 lần Đuôi 5: 43 lần Tổng 5: 41 lần
Đầu 6: 51 lần Đuôi 6: 40 lần Tổng 6: 52 lần
Đầu 7: 51 lần Đuôi 7: 40 lần Tổng 7: 46 lần
Đầu 8: 31 lần Đuôi 8: 39 lần Tổng 8: 31 lần
Đầu 9: 37 lần Đuôi 9: 47 lần Tổng 9: 34 lần

Thống kê lô tô 400 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
42
về 136 lần
34
về 135 lần
70
về 127 lần
26
về 126 lần
16
về 124 lần
Bộ số Số lượt về
62
về 124 lần
92
về 124 lần
43
về 123 lần
67
về 123 lần
79
về 123 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 400 ngày

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 1065 lần Đuôi 0: 1119 lần Tổng 0: 1075 lần
Đầu 1: 1074 lần Đuôi 1: 1062 lần Tổng 1: 1098 lần
Đầu 2: 1044 lần Đuôi 2: 1141 lần Tổng 2: 1095 lần
Đầu 3: 1081 lần Đuôi 3: 1035 lần Tổng 3: 1068 lần
Đầu 4: 1115 lần Đuôi 4: 1114 lần Tổng 4: 1066 lần
Đầu 5: 1092 lần Đuôi 5: 1036 lần Tổng 5: 1078 lần
Đầu 6: 1115 lần Đuôi 6: 1133 lần Tổng 6: 1104 lần
Đầu 7: 1075 lần Đuôi 7: 1053 lần Tổng 7: 1114 lần
Đầu 8: 1062 lần Đuôi 8: 1060 lần Tổng 8: 1100 lần
Đầu 9: 1077 lần Đuôi 9: 1047 lần Tổng 9: 1002 lần