XSMB 300 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 300 ngày gần nhất

Kết quả xổ số miền Bắc 300 ngày

Từ ngày:
Số ngày:
Chọn thứ:
Kiểu xem:

Xổ số miền Bắc ngày 18-5-2024

13MF - 2MF - 7MF - 15MF - 5MF - 9MF - 16MF - 12MF
ĐB91322
G134422
G25458791207
G3653702896987605
863042526147953
G48722356536229776
G5979460343664
480458471109
G6439382725
G717181980
ĐầuĐuôi
04,4,5,7,9
17,8,9
22,2,2,2,5
34,9
47
53
61,4,5,9
70,6
80,2,7
94

Xổ số miền Bắc ngày 17-5-2024

19ME - 6ME - 10ME - 13ME - 15ME - 7ME - 12ME - 1ME
ĐB51468
G136545
G22574088471
G3712705919024080
027381455491467
G41610728014493711
G5199028234099
153106626554
G6811467195
G745416232
ĐầuĐuôi
0
10,1,1
23
31,2,8
40,1,5,5,9
54,4
62,2,7,7,8
70,1
80,0
90,0,5,9

Xổ số miền Bắc ngày 16-5-2024

17MD - 2MD - 13MD - 9MD - 1MD - 19MD - 12MD - 4MD
ĐB61034
G171290
G26234850106
G3884422046898125
529006065131992
G42338906899448906
G5205212826872
139535938574
G6165824844
G730920925
ĐầuĐuôi
00,6,6,9
1
24,5,5
30,4,8
42,4,4,8
51,2
65,8,8
72,4
82
90,2,2,3,5

Xổ số miền Bắc ngày 15-5-2024

18MC - 2MC - 5MC - 7MC - 17MC - 16MC - 1MC - 8MC
ĐB06926
G162025
G20140955964
G3066520802158498
380406019451612
G49231563336882553
G5138820167652
891792127390
G6336470610
G789293072
ĐầuĐuôi
09
10,2,2,6,7
21,5,6,9
30,1,3,6
40
52,2,3
64
70,2
88,8,9
90,4,8

Xổ số miền Bắc ngày 14-5-2024

14MB - 13MB - 6MB - 11MB - 5MB - 19MB - 10MB - 20MB
ĐB16880
G128703
G23952563916
G3150960869126638
165189352628481
G48610714808581031
G5159729145213
464566619199
G6934848328
G766634565
ĐầuĐuôi
03
10,3,4,6,8
25,6,8
31,4,8
45,5,8,8
58
61,3,5,6
7
80,1
91,6,7,9

Xổ số miền Bắc ngày 13-5-2024

15MA - 1MA - 9MA - 3MA - 4MA - 17MA - 7MA - 14MA
ĐB84396
G164440
G21284484462
G3396908830654902
805903716566935
G43100791388624260
G5812795496572
768373371419
G6007667359
G763622026
ĐầuĐuôi
00,2,6,7
13,9
20,6,7
35,7
40,4,9
59
60,2,2,2,3,5,7
72
83
90,0,6

Xổ số miền Bắc ngày 12-5-2024

20LZ - 10LZ - 7LZ - 6LZ - 14LZ - 17LZ - 12LZ - 18LZ
ĐB54105
G106147
G27485997508
G3739579948289320
245902670666538
G47963946500767088
G5586293520691
248015194340
G6751430989
G775332197
ĐầuĐuôi
05,6,8
19
20,1
30,3,8
40,7
51,2,7,9
62,3,5
75,6
80,2,8,9
90,1,7

Xổ số miền Bắc ngày 11-5-2024

9LY - 10LY - 20LY - 6LY - 2LY - 13LY - 14LY - 3LY
ĐB98076
G110832
G23406956100
G3993452138223746
715992538285169
G40930158793022080
G5050640794286
628196506402
G6526321995
G764520077
ĐầuĐuôi
00,0,2,2,6
1
21,6
30,2
45,6
50,2
64,9,9
76,7,9
80,1,2,2,6,7
95,9

Xổ số miền Bắc ngày 10-5-2024

11LX - 17LX - 20LX - 7LX - 15LX - 9LX - 10LX - 14LX
ĐB78736
G118262
G25095532467
G3236713629805252
865701603092419
G49864239642709528
G5381461594915
656959753971
G6157788615
G761254081
ĐầuĐuôi
0
14,5,5,9
25,8
30,6
40
52,5,7,9
61,2,4,7,9
70,0,1,1,5
81,8
96,8

Xổ số miền Bắc ngày 9-5-2024

5LV - 8LV - 3LV - 9LV - 20LV - 15LV - 6LV - 10LV
ĐB60325
G115349
G23236062341
G3752106235651398
757455757385987
G41468815523443177
G5410113146459
547633619112
G6358053489
G734306271
ĐầuĐuôi
01
10,2,4
25
30,4
41,4,5,9
53,5,6,8,9
60,1,2,8
71,3,6,7
87,9
98
Thu gọn Thu nhỏ
Phóng to Phóng to
Lên
Xuống

Thống kê giải bặc biệt 300 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
61
về 7 lần
36
về 6 lần
52
về 6 lần
67
về 6 lần
69
về 6 lần
Bộ số Số lượt về
79
về 6 lần
88
về 6 lần
09
về 5 lần
25
về 5 lần
32
về 5 lần

Thống kê 300 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 23 lần Đuôi 0: 31 lần Tổng 0: 21 lần
Đầu 1: 25 lần Đuôi 1: 29 lần Tổng 1: 27 lần
Đầu 2: 31 lần Đuôi 2: 28 lần Tổng 2: 33 lần
Đầu 3: 36 lần Đuôi 3: 24 lần Tổng 3: 36 lần
Đầu 4: 36 lần Đuôi 4: 32 lần Tổng 4: 31 lần
Đầu 5: 29 lần Đuôi 5: 26 lần Tổng 5: 32 lần
Đầu 6: 33 lần Đuôi 6: 35 lần Tổng 6: 29 lần
Đầu 7: 38 lần Đuôi 7: 29 lần Tổng 7: 39 lần
Đầu 8: 32 lần Đuôi 8: 28 lần Tổng 8: 29 lần
Đầu 9: 17 lần Đuôi 9: 38 lần Tổng 9: 23 lần

Thống kê lô tô 300 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
79
về 109 lần
62
về 103 lần
52
về 102 lần
10
về 100 lần
32
về 97 lần
Bộ số Số lượt về
89
về 97 lần
61
về 95 lần
82
về 95 lần
59
về 93 lần
83
về 93 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 300 ngày

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 771 lần Đuôi 0: 843 lần Tổng 0: 795 lần
Đầu 1: 832 lần Đuôi 1: 789 lần Tổng 1: 811 lần
Đầu 2: 824 lần Đuôi 2: 878 lần Tổng 2: 809 lần
Đầu 3: 767 lần Đuôi 3: 823 lần Tổng 3: 766 lần
Đầu 4: 811 lần Đuôi 4: 764 lần Tổng 4: 792 lần
Đầu 5: 785 lần Đuôi 5: 778 lần Tổng 5: 801 lần
Đầu 6: 841 lần Đuôi 6: 801 lần Tổng 6: 829 lần
Đầu 7: 814 lần Đuôi 7: 801 lần Tổng 7: 837 lần
Đầu 8: 828 lần Đuôi 8: 751 lần Tổng 8: 843 lần
Đầu 9: 827 lần Đuôi 9: 872 lần Tổng 9: 817 lần