XSMB 300 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 300 ngày gần nhất

Kết quả xổ số miền Bắc 300 ngày

Xổ số miền Bắc ngày 03-12-2021

4NX - 6NX - 5NX - 3NX - 12NX - 2NX
ĐB85507
G109681
G20379053917
G3209263108634274
917354157437041
G43147728105821810
G5617493259861
501059769663
G6661456229
G712034245
ĐầuĐuôi
03,7
10,0,2,7
25,6,9
35
41,2,5,7
56
61,1,3
74,4,4,6
81,1,2,6
90

Xổ số miền Bắc ngày 02-12-2021

5NV - 11NV - 8NV - 3NV - 4NV - 9NV
ĐB27587
G150645
G27906760923
G3630312814615696
993126591566228
G46734238718426165
G5114103020383
920690807792
G6402014250
G700255621
ĐầuĐuôi
00,2,2,6
12,4,5
21,3,5,8
31,4
41,2,5,6
50,6
65,7
7
80,3,7,7
92,6

Xổ số miền Bắc ngày 01-12-2021

1NU - 7NU - 4NU - 5NU - 10NU - 9NU
ĐB62712
G170945
G22643857221
G3099180859211995
124219854052751
G43188782989102040
G5300517988185
988377384979
G6193717085
G776779941
ĐầuĐuôi
05
10,2,7,8
21,1,9
38,8
40,0,1,5
51
6
76,7,9
83,5,5,8
92,3,5,8,9

Xổ số miền Bắc ngày 30-11-2021

13NT - 11NT - 4NT - 14NT - 3NT - 5NT
ĐB71738
G138779
G28428361798
G3413769049620265
954434729652192
G46327365807722981
G5440383036050
046881661738
G6975730557
G760768541
ĐầuĐuôi
03,3
1
27
30,8,8
41,3
50,7,8
60,5,6,8
72,5,6,6,9
81,3,5
92,6,6,8

Xổ số miền Bắc ngày 29-11-2021

13NS - 7NS - 11NS - 6NS - 8NS - 10NS
ĐB28087
G128734
G24269792424
G3885310624008427
389046046638413
G41380050034205187
G5168895439990
252604759035
G6663910260
G764216373
ĐầuĐuôi
00,4
10,3
20,1,4,6,7
31,4,5
40,3
5
60,3,3,4,6
73,5
80,7,7,8
90,7

Xổ số miền Bắc ngày 28-11-2021

7NR - 5NR - 12NR - 4NR - 14NR - 1NR
ĐB55988
G158593
G27919006541
G3692907106780595
753788970651988
G46592685778460995
G5381602456521
354377025803
G6294403163
G700408269
ĐầuĐuôi
00,2,3,3,6
16
21
3
40,1,3,5,6
57
63,7,9
78
82,8,8
90,0,2,3,4,5,5

Xổ số miền Bắc ngày 27-11-2021

12NQ - 14NQ - 9NQ - 8NQ - 2NQ - 7NQ
ĐB27824
G184009
G28257136444
G3626172421669075
571958828920666
G41984159197141985
G5054084611798
782594884444
G6105680444
G736277318
ĐầuĐuôi
05,9
14,6,7,8
24,5,7
36
40,4,4,4
5
61,6
71,3,5
80,4,5,8,9
91,5,8

Xổ số miền Bắc ngày 26-11-2021

14NP - 12NP - 15NP - 2NP - 7NP - 5NP
ĐB81610
G143572
G20283070461
G3106424397944974
443454474554146
G41308489319419021
G5056486671756
536367952527
G6376932698
G729726460
ĐầuĐuôi
08
10
21,7,9
30,2
41,2,5,5,6
56
60,1,3,4,4,7
72,2,4,6,9
8
93,5,8

Xổ số miền Bắc ngày 25-11-2021

4NM - 3NM - 2NM - 6NM - 14NM - 9NM
ĐB64313
G128994
G26512450348
G3131016785772232
051755208425433
G48885320167465644
G5539592704315
623637552130
G6792890523
G752593655
ĐầuĐuôi
01,1
13,5
23,4
30,2,3,6,6
44,6,8
52,5,5,7,9
6
70,5
84,5
90,2,4,5

Xổ số miền Bắc ngày 24-11-2021

4NL - 14NL - 10NL - 3NL - 7NL - 8NL
ĐB85856
G114730
G23223232652
G3007697305550883
827459981109085
G46471650382886323
G5081510472206
269414205992
G6070761587
G779704074
ĐầuĐuôi
03,6
11,5
20,3
30,2
40,5,7
52,5,6
61,9
70,0,1,4,9
83,5,7,8
92,4

Thống kê giải bặc biệt 300 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
10
về 6 lần
24
về 6 lần
67
về 6 lần
77
về 6 lần
00
về 5 lần
Bộ số Số lượt về
13
về 5 lần
42
về 5 lần
47
về 5 lần
55
về 5 lần
59
về 5 lần

Thống kê 300 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 26 lần Đuôi 0: 36 lần Tổng 0: 28 lần
Đầu 1: 34 lần Đuôi 1: 26 lần Tổng 1: 34 lần
Đầu 2: 33 lần Đuôi 2: 27 lần Tổng 2: 31 lần
Đầu 3: 23 lần Đuôi 3: 29 lần Tổng 3: 30 lần
Đầu 4: 31 lần Đuôi 4: 25 lần Tổng 4: 35 lần
Đầu 5: 31 lần Đuôi 5: 33 lần Tổng 5: 28 lần
Đầu 6: 32 lần Đuôi 6: 23 lần Tổng 6: 33 lần
Đầu 7: 30 lần Đuôi 7: 32 lần Tổng 7: 27 lần
Đầu 8: 31 lần Đuôi 8: 32 lần Tổng 8: 27 lần
Đầu 9: 29 lần Đuôi 9: 37 lần Tổng 9: 27 lần

Thống kê lô tô 300 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
63
về 102 lần
11
về 100 lần
84
về 100 lần
10
về 99 lần
66
về 98 lần
Bộ số Số lượt về
45
về 97 lần
82
về 97 lần
42
về 93 lần
75
về 93 lần
47
về 92 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 300 ngày

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 792 lần Đuôi 0: 837 lần Tổng 0: 778 lần
Đầu 1: 851 lần Đuôi 1: 812 lần Tổng 1: 819 lần
Đầu 2: 781 lần Đuôi 2: 807 lần Tổng 2: 866 lần
Đầu 3: 808 lần Đuôi 3: 820 lần Tổng 3: 779 lần
Đầu 4: 857 lần Đuôi 4: 777 lần Tổng 4: 813 lần
Đầu 5: 727 lần Đuôi 5: 807 lần Tổng 5: 809 lần
Đầu 6: 845 lần Đuôi 6: 824 lần Tổng 6: 803 lần
Đầu 7: 803 lần Đuôi 7: 799 lần Tổng 7: 784 lần
Đầu 8: 857 lần Đuôi 8: 801 lần Tổng 8: 796 lần
Đầu 9: 779 lần Đuôi 9: 816 lần Tổng 9: 853 lần