XSMB 300 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 300 ngày gần nhất

Trực tiếp Mời bạn xem Nhận định miền Nam

Kết quả xổ số miền Bắc 300 ngày

Xổ số miền Bắc ngày 26-09-2023

10ZS - 12ZS - 6ZS - 15ZS - 9ZS - 4ZS
ĐB45236
G133099
G29224885832
G3199638659404650
579035110334001
G49605817486953932
G5110098356748
345258169380
G6003883109
G734778481
ĐầuĐuôi
00,1,3,3,3,5,9
16
2
32,2,4,5,6
48,8
50,2
63
74,7
80,1,3,4
94,5,9

Xổ số miền Bắc ngày 25-09-2023

3ZT - 11ZT - 14ZT - 2ZT - 7ZT - 6ZT
ĐB68779
G171548
G28247084221
G3030653752736975
087615991652871
G49605600596278751
G5289751560016
270736039705
G6665493022
G783146877
ĐầuĐuôi
03,5,5,5,7
14,6,6
21,2,7,7
3
48
51,6
61,5,5,8
70,1,5,7,9
83
93,7

Xổ số miền Bắc ngày 24-09-2023

7ZU - 13ZU - 10ZU - 6ZU - 12ZU - 9ZU
ĐB62778
G120839
G22922865528
G3223147346617819
709059708767176
G48299120207888971
G5575902163733
236089841505
G6067617701
G740443051
ĐầuĐuôi
01,2,5,5
14,6,7,9
28,8
30,3,9
40,4
51,9
60,6,7
71,6,8
84,7,8
99

Xổ số miền Bắc ngày 23-09-2023

3ZV - 13ZV - 4ZV - 1ZV - 12ZV - 8ZV
ĐB76922
G199878
G26005042231
G3701972402917888
420247128833727
G45488959622923714
G5957179532680
065363413334
G6075832375
G792424010
ĐầuĐuôi
0
10,4
22,4,7,9
31,2,4
40,1,2
50,3,3
6
71,5,5,8
80,8,8,8
92,2,6,7

Xổ số miền Bắc ngày 22-09-2023

8ZX - 15ZX - 12ZX - 3ZX - 7ZX - 6ZX
ĐB22714
G166480
G23649079715
G3566835492179449
805502495286607
G48307143504840941
G5186306755349
996915034197
G6826983510
G780006731
ĐầuĐuôi
00,3,7,7
10,4,5
21,6
31,5
41,9,9
50,2
63,7,9
75
80,0,3,3,4
90,7

Xổ số miền Bắc ngày 21-09-2023

9ZY - 2ZY - 13ZY - 12ZY - 7ZY - 6ZY
ĐB52566
G134841
G25152793225
G3117282515180780
492175512057854
G40466498005636846
G5618953809292
670347589247
G6104794694
G764632191
ĐầuĐuôi
03,4
17
20,1,5,7,8
3
41,6,7
51,4,8
63,3,4,6,6
7
80,0,0,9
91,2,4,4

Xổ số miền Bắc ngày 20-09-2023

8YA - 13YA - 9YA - 10YA - 5YA - 14YA
ĐB40303
G110239
G25421050718
G3438075823334307
287348011571208
G45730381367675531
G5063403642201
371150860814
G6393729536
G722239175
ĐầuĐuôi
01,3,7,7,8
10,1,3,4,5,8
22,3,9
30,1,3,4,4,6,9
4
5
64,7
75
86
91,3

Xổ số miền Bắc ngày 19-09-2023

5YB - 1YB - 2YB - 11YB - 10YB - 6YB
ĐB50925
G175781
G29507245895
G3415718904212852
474560081862562
G48894561531655278
G5194270553612
478051383630
G6212766598
G741288540
ĐầuĐuôi
0
12,2,5,8
25,8
30,8
40,1,2,2
52,5,6
62,5,6
71,2,8
80,1,5
94,5,8

Xổ số miền Bắc ngày 18-09-2023

11YC - 6YC - 9YC - 13YC - 4YC - 7YC
ĐB43104
G128261
G29469754948
G3948174684280937
934318403868623
G49898356695763523
G5296784070472
808721420254
G6564906826
G792195244
ĐầuĐuôi
04,6,7
17,9
23,3,6
31,7,8
42,2,4,8
52,4
61,4,6,7
72,6
87
92,7,8

Xổ số miền Bắc ngày 17-09-2023

7YD - 5YD - 2YD - 12YD - 15YD - 13YD
ĐB22365
G180585
G25123318206
G3960192804133335
844054776656983
G40662976436499731
G5903439663093
177578981925
G6266316572
G797505324
ĐầuĐuôi
05,6
16,9
24,5
31,3,4,5
41,9
50,3
62,4,5,6,6,6
72,5
83,5
93,7,8

Thống kê giải bặc biệt 300 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
79
về 10 lần
15
về 8 lần
61
về 7 lần
34
về 6 lần
57
về 6 lần
Bộ số Số lượt về
65
về 6 lần
76
về 6 lần
02
về 5 lần
19
về 5 lần
20
về 5 lần

Thống kê 300 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 23 lần Đuôi 0: 30 lần Tổng 0: 29 lần
Đầu 1: 27 lần Đuôi 1: 34 lần Tổng 1: 19 lần
Đầu 2: 28 lần Đuôi 2: 29 lần Tổng 2: 35 lần
Đầu 3: 32 lần Đuôi 3: 23 lần Tổng 3: 34 lần
Đầu 4: 29 lần Đuôi 4: 30 lần Tổng 4: 31 lần
Đầu 5: 32 lần Đuôi 5: 33 lần Tổng 5: 28 lần
Đầu 6: 41 lần Đuôi 6: 29 lần Tổng 6: 44 lần
Đầu 7: 38 lần Đuôi 7: 31 lần Tổng 7: 34 lần
Đầu 8: 25 lần Đuôi 8: 29 lần Tổng 8: 22 lần
Đầu 9: 25 lần Đuôi 9: 32 lần Tổng 9: 24 lần

Thống kê lô tô 300 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
42
về 103 lần
34
về 102 lần
79
về 102 lần
62
về 99 lần
56
về 95 lần
Bộ số Số lượt về
60
về 94 lần
61
về 93 lần
08
về 92 lần
16
về 92 lần
57
về 92 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 300 ngày

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 802 lần Đuôi 0: 826 lần Tổng 0: 805 lần
Đầu 1: 798 lần Đuôi 1: 791 lần Tổng 1: 815 lần
Đầu 2: 756 lần Đuôi 2: 865 lần Tổng 2: 814 lần
Đầu 3: 818 lần Đuôi 3: 783 lần Tổng 3: 781 lần
Đầu 4: 846 lần Đuôi 4: 825 lần Tổng 4: 785 lần
Đầu 5: 815 lần Đuôi 5: 786 lần Tổng 5: 795 lần
Đầu 6: 855 lần Đuôi 6: 828 lần Tổng 6: 863 lần
Đầu 7: 789 lần Đuôi 7: 795 lần Tổng 7: 839 lần
Đầu 8: 817 lần Đuôi 8: 806 lần Tổng 8: 835 lần
Đầu 9: 804 lần Đuôi 9: 795 lần Tổng 9: 768 lần