XSMB 120 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 120 ngày gần nhất

Kết quả xổ số miền Bắc 120 ngày

Xổ số miền Bắc ngày 03-12-2021

4NX - 6NX - 5NX - 3NX - 12NX - 2NX
ĐB85507
G109681
G20379053917
G3209263108634274
917354157437041
G43147728105821810
G5617493259861
501059769663
G6661456229
G712034245
ĐầuĐuôi
03,7
10,0,2,7
25,6,9
35
41,2,5,7
56
61,1,3
74,4,4,6
81,1,2,6
90

Xổ số miền Bắc ngày 02-12-2021

5NV - 11NV - 8NV - 3NV - 4NV - 9NV
ĐB27587
G150645
G27906760923
G3630312814615696
993126591566228
G46734238718426165
G5114103020383
920690807792
G6402014250
G700255621
ĐầuĐuôi
00,2,2,6
12,4,5
21,3,5,8
31,4
41,2,5,6
50,6
65,7
7
80,3,7,7
92,6

Xổ số miền Bắc ngày 01-12-2021

1NU - 7NU - 4NU - 5NU - 10NU - 9NU
ĐB62712
G170945
G22643857221
G3099180859211995
124219854052751
G43188782989102040
G5300517988185
988377384979
G6193717085
G776779941
ĐầuĐuôi
05
10,2,7,8
21,1,9
38,8
40,0,1,5
51
6
76,7,9
83,5,5,8
92,3,5,8,9

Xổ số miền Bắc ngày 30-11-2021

13NT - 11NT - 4NT - 14NT - 3NT - 5NT
ĐB71738
G138779
G28428361798
G3413769049620265
954434729652192
G46327365807722981
G5440383036050
046881661738
G6975730557
G760768541
ĐầuĐuôi
03,3
1
27
30,8,8
41,3
50,7,8
60,5,6,8
72,5,6,6,9
81,3,5
92,6,6,8

Xổ số miền Bắc ngày 29-11-2021

13NS - 7NS - 11NS - 6NS - 8NS - 10NS
ĐB28087
G128734
G24269792424
G3885310624008427
389046046638413
G41380050034205187
G5168895439990
252604759035
G6663910260
G764216373
ĐầuĐuôi
00,4
10,3
20,1,4,6,7
31,4,5
40,3
5
60,3,3,4,6
73,5
80,7,7,8
90,7

Xổ số miền Bắc ngày 28-11-2021

7NR - 5NR - 12NR - 4NR - 14NR - 1NR
ĐB55988
G158593
G27919006541
G3692907106780595
753788970651988
G46592685778460995
G5381602456521
354377025803
G6294403163
G700408269
ĐầuĐuôi
00,2,3,3,6
16
21
3
40,1,3,5,6
57
63,7,9
78
82,8,8
90,0,2,3,4,5,5

Xổ số miền Bắc ngày 27-11-2021

12NQ - 14NQ - 9NQ - 8NQ - 2NQ - 7NQ
ĐB27824
G184009
G28257136444
G3626172421669075
571958828920666
G41984159197141985
G5054084611798
782594884444
G6105680444
G736277318
ĐầuĐuôi
05,9
14,6,7,8
24,5,7
36
40,4,4,4
5
61,6
71,3,5
80,4,5,8,9
91,5,8

Xổ số miền Bắc ngày 26-11-2021

14NP - 12NP - 15NP - 2NP - 7NP - 5NP
ĐB81610
G143572
G20283070461
G3106424397944974
443454474554146
G41308489319419021
G5056486671756
536367952527
G6376932698
G729726460
ĐầuĐuôi
08
10
21,7,9
30,2
41,2,5,5,6
56
60,1,3,4,4,7
72,2,4,6,9
8
93,5,8

Xổ số miền Bắc ngày 25-11-2021

4NM - 3NM - 2NM - 6NM - 14NM - 9NM
ĐB64313
G128994
G26512450348
G3131016785772232
051755208425433
G48885320167465644
G5539592704315
623637552130
G6792890523
G752593655
ĐầuĐuôi
01,1
13,5
23,4
30,2,3,6,6
44,6,8
52,5,5,7,9
6
70,5
84,5
90,2,4,5

Xổ số miền Bắc ngày 24-11-2021

4NL - 14NL - 10NL - 3NL - 7NL - 8NL
ĐB85856
G114730
G23223232652
G3007697305550883
827459981109085
G46471650382886323
G5081510472206
269414205992
G6070761587
G779704074
ĐầuĐuôi
03,6
11,5
20,3
30,2
40,5,7
52,5,6
61,9
70,0,1,4,9
83,5,7,8
92,4

Thống kê giải bặc biệt 120 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
11
về 4 lần
67
về 4 lần
09
về 3 lần
20
về 3 lần
34
về 3 lần
Bộ số Số lượt về
42
về 3 lần
44
về 3 lần
93
về 3 lần
10
về 2 lần
12
về 2 lần

Thống kê 120 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 7 lần Đuôi 0: 13 lần Tổng 0: 10 lần
Đầu 1: 15 lần Đuôi 1: 12 lần Tổng 1: 13 lần
Đầu 2: 14 lần Đuôi 2: 11 lần Tổng 2: 14 lần
Đầu 3: 8 lần Đuôi 3: 8 lần Tổng 3: 14 lần
Đầu 4: 18 lần Đuôi 4: 12 lần Tổng 4: 13 lần
Đầu 5: 16 lần Đuôi 5: 11 lần Tổng 5: 9 lần
Đầu 6: 14 lần Đuôi 6: 6 lần Tổng 6: 13 lần
Đầu 7: 8 lần Đuôi 7: 16 lần Tổng 7: 12 lần
Đầu 8: 12 lần Đuôi 8: 16 lần Tổng 8: 11 lần
Đầu 9: 8 lần Đuôi 9: 15 lần Tổng 9: 11 lần

Thống kê lô tô 120 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
30
về 50 lần
27
về 47 lần
11
về 46 lần
84
về 44 lần
45
về 43 lần
Bộ số Số lượt về
63
về 43 lần
47
về 42 lần
55
về 41 lần
74
về 41 lần
71
về 40 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 120 ngày

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 312 lần Đuôi 0: 363 lần Tổng 0: 312 lần
Đầu 1: 333 lần Đuôi 1: 350 lần Tổng 1: 352 lần
Đầu 2: 334 lần Đuôi 2: 302 lần Tổng 2: 339 lần
Đầu 3: 317 lần Đuôi 3: 321 lần Tổng 3: 326 lần
Đầu 4: 329 lần Đuôi 4: 324 lần Tổng 4: 313 lần
Đầu 5: 287 lần Đuôi 5: 325 lần Tổng 5: 326 lần
Đầu 6: 347 lần Đuôi 6: 324 lần Tổng 6: 317 lần
Đầu 7: 327 lần Đuôi 7: 333 lần Tổng 7: 305 lần
Đầu 8: 334 lần Đuôi 8: 304 lần Tổng 8: 300 lần
Đầu 9: 320 lần Đuôi 9: 294 lần Tổng 9: 350 lần