XSMB 120 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 120 ngày gần nhất

Kết quả xổ số miền Bắc 120 ngày

Xổ số miền Bắc ngày 25-09-2023

3ZT - 11ZT - 14ZT - 2ZT - 7ZT - 6ZT
ĐB68779
G171548
G28247084221
G3030653752736975
087615991652871
G49605600596278751
G5289751560016
270736039705
G6665493022
G783146877
ĐầuĐuôi
03,5,5,5,7
14,6,6
21,2,7,7
3
48
51,6
61,5,5,8
70,1,5,7,9
83
93,7

Xổ số miền Bắc ngày 24-09-2023

7ZU - 13ZU - 10ZU - 6ZU - 12ZU - 9ZU
ĐB62778
G120839
G22922865528
G3223147346617819
709059708767176
G48299120207888971
G5575902163733
236089841505
G6067617701
G740443051
ĐầuĐuôi
01,2,5,5
14,6,7,9
28,8
30,3,9
40,4
51,9
60,6,7
71,6,8
84,7,8
99

Xổ số miền Bắc ngày 23-09-2023

3ZV - 13ZV - 4ZV - 1ZV - 12ZV - 8ZV
ĐB76922
G199878
G26005042231
G3701972402917888
420247128833727
G45488959622923714
G5957179532680
065363413334
G6075832375
G792424010
ĐầuĐuôi
0
10,4
22,4,7,9
31,2,4
40,1,2
50,3,3
6
71,5,5,8
80,8,8,8
92,2,6,7

Xổ số miền Bắc ngày 22-09-2023

8ZX - 15ZX - 12ZX - 3ZX - 7ZX - 6ZX
ĐB22714
G166480
G23649079715
G3566835492179449
805502495286607
G48307143504840941
G5186306755349
996915034197
G6826983510
G780006731
ĐầuĐuôi
00,3,7,7
10,4,5
21,6
31,5
41,9,9
50,2
63,7,9
75
80,0,3,3,4
90,7

Xổ số miền Bắc ngày 21-09-2023

9ZY - 2ZY - 13ZY - 12ZY - 7ZY - 6ZY
ĐB52566
G134841
G25152793225
G3117282515180780
492175512057854
G40466498005636846
G5618953809292
670347589247
G6104794694
G764632191
ĐầuĐuôi
03,4
17
20,1,5,7,8
3
41,6,7
51,4,8
63,3,4,6,6
7
80,0,0,9
91,2,4,4

Xổ số miền Bắc ngày 20-09-2023

8YA - 13YA - 9YA - 10YA - 5YA - 14YA
ĐB40303
G110239
G25421050718
G3438075823334307
287348011571208
G45730381367675531
G5063403642201
371150860814
G6393729536
G722239175
ĐầuĐuôi
01,3,7,7,8
10,1,3,4,5,8
22,3,9
30,1,3,4,4,6,9
4
5
64,7
75
86
91,3

Xổ số miền Bắc ngày 19-09-2023

5YB - 1YB - 2YB - 11YB - 10YB - 6YB
ĐB50925
G175781
G29507245895
G3415718904212852
474560081862562
G48894561531655278
G5194270553612
478051383630
G6212766598
G741288540
ĐầuĐuôi
0
12,2,5,8
25,8
30,8
40,1,2,2
52,5,6
62,5,6
71,2,8
80,1,5
94,5,8

Xổ số miền Bắc ngày 18-09-2023

11YC - 6YC - 9YC - 13YC - 4YC - 7YC
ĐB43104
G128261
G29469754948
G3948174684280937
934318403868623
G49898356695763523
G5296784070472
808721420254
G6564906826
G792195244
ĐầuĐuôi
04,6,7
17,9
23,3,6
31,7,8
42,2,4,8
52,4
61,4,6,7
72,6
87
92,7,8

Xổ số miền Bắc ngày 17-09-2023

7YD - 5YD - 2YD - 12YD - 15YD - 13YD
ĐB22365
G180585
G25123318206
G3960192804133335
844054776656983
G40662976436499731
G5903439663093
177578981925
G6266316572
G797505324
ĐầuĐuôi
05,6
16,9
24,5
31,3,4,5
41,9
50,3
62,4,5,6,6,6
72,5
83,5
93,7,8

Xổ số miền Bắc ngày 16-09-2023

1YE - 15YE - 12YE - 10YE - 8YE - 5YE
ĐB11724
G198298
G21991753982
G3098948568921669
685135067077330
G41580715467512983
G5798901744014
895354938885
G6459607700
G795974099
ĐầuĐuôi
00,7
13,4,7
24
30
40
51,3,4,9
69
70,4
80,2,3,5,9,9
93,4,5,7,8,9

Thống kê giải bặc biệt 120 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
15
về 5 lần
61
về 5 lần
51
về 4 lần
79
về 4 lần
02
về 3 lần
Bộ số Số lượt về
22
về 3 lần
30
về 3 lần
34
về 3 lần
67
về 3 lần
86
về 3 lần

Thống kê 120 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 10 lần Đuôi 0: 14 lần Tổng 0: 6 lần
Đầu 1: 9 lần Đuôi 1: 16 lần Tổng 1: 6 lần
Đầu 2: 13 lần Đuôi 2: 13 lần Tổng 2: 14 lần
Đầu 3: 14 lần Đuôi 3: 10 lần Tổng 3: 15 lần
Đầu 4: 9 lần Đuôi 4: 10 lần Tổng 4: 16 lần
Đầu 5: 12 lần Đuôi 5: 11 lần Tổng 5: 11 lần
Đầu 6: 19 lần Đuôi 6: 11 lần Tổng 6: 24 lần
Đầu 7: 14 lần Đuôi 7: 10 lần Tổng 7: 14 lần
Đầu 8: 11 lần Đuôi 8: 14 lần Tổng 8: 8 lần
Đầu 9: 9 lần Đuôi 9: 11 lần Tổng 9: 6 lần

Thống kê lô tô 120 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
05
về 45 lần
08
về 45 lần
62
về 45 lần
72
về 44 lần
61
về 42 lần
Bộ số Số lượt về
24
về 41 lần
51
về 41 lần
66
về 41 lần
83
về 41 lần
22
về 39 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 120 ngày

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 347 lần Đuôi 0: 310 lần Tổng 0: 315 lần
Đầu 1: 303 lần Đuôi 1: 312 lần Tổng 1: 291 lần
Đầu 2: 321 lần Đuôi 2: 362 lần Tổng 2: 345 lần
Đầu 3: 307 lần Đuôi 3: 323 lần Tổng 3: 307 lần
Đầu 4: 325 lần Đuôi 4: 315 lần Tổng 4: 313 lần
Đầu 5: 323 lần Đuôi 5: 307 lần Tổng 5: 334 lần
Đầu 6: 352 lần Đuôi 6: 332 lần Tổng 6: 354 lần
Đầu 7: 316 lần Đuôi 7: 330 lần Tổng 7: 344 lần
Đầu 8: 328 lần Đuôi 8: 328 lần Tổng 8: 333 lần
Đầu 9: 318 lần Đuôi 9: 321 lần Tổng 9: 304 lần