XSMB 50 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 50 ngày gần nhất

Kết quả xổ số miền Bắc 50 ngày

Từ ngày:
Số ngày:
Chọn thứ:
Kiểu xem:

Xổ số miền Bắc ngày 24-5-2024

5MP - 7MP - 2MP - 4MP - 1MP - 14MP - 8MP - 10MP
ĐB70098
G197488
G28187742410
G3781644121993046
135101878103112
G41380581115799803
G5482134306260
160958719504
G6065714870
G782600222
ĐầuĐuôi
02,3,4,9
10,0,1,2,4,9
21,2
30
46
5
60,0,4,5
70,1,7,9
80,1,2,8
98

Xổ số miền Bắc ngày 23-5-2024

13MN - 3MN - 6MN - 14MN - 11MN - 20MN - 8MN - 5MN
ĐB13182
G164473
G25897680232
G3655555321045207
148371130447605
G41946665621476690
G5248458607889
626822678394
G6272701862
G751874160
ĐầuĐuôi
01,4,5,7
10
2
32,7
41,6,7
51,5,6
60,0,2,7,8
72,3,6
82,4,7,9
90,4

Xổ số miền Bắc ngày 22-5-2024

4ML - 18ML - 6ML - 5ML - 14ML - 16ML - 12ML - 8ML
ĐB39397
G145487
G23147600040
G3478304560832162
703126814375822
G40668147544365595
G5177466557678
774514264108
G6126617344
G706616264
ĐầuĐuôi
06,8,8
12,7
22,6,6
30,6
40,3,4,5
55
61,2,2,4,8
74,5,6,8
87
95,7

Xổ số miền Bắc ngày 21-5-2024

3MK - 10MK - 8MK - 11MK - 17MK - 20MK - 9MK - 19MK
ĐB55200
G118539
G26901879701
G3777752710644932
694634935874462
G46188988534289737
G5124510614589
030988672047
G6832502909
G779735087
ĐầuĐuôi
00,1,2,6,9,9
18
28
32,2,7,9
45,7
50,8
61,2,3,7
73,5,9
85,7,8,9
9

Xổ số miền Bắc ngày 20-5-2024

17MH - 6MH - 9MH - 1MH - 2MH - 19MH - 8MH - 3MH
ĐB05966
G160275
G27272590891
G3566529118616367
648450904906322
G40220662293530452
G5951093723898
478193692390
G6695561208
G724508952
ĐầuĐuôi
08
10
20,2,2,4,5
3
45,9
50,2,2,2,3
61,6,7,9
72,5
81,6,9
90,1,5,8

Xổ số miền Bắc ngày 19-5-2024

16MG - 4MG - 3MG - 12MG - 6MG - 9MG - 20MG - 5MG
ĐB14478
G108543
G28312592133
G3927967663997895
590020326878862
G40077196248248339
G5989260355510
576913484280
G6198786996
G768850596
ĐầuĐuôi
02,5
10
24,5
33,5,9,9
43,8
5
62,2,8,8,9
77,8
80,5,6
92,5,6,6,6,8

Xổ số miền Bắc ngày 18-5-2024

13MF - 2MF - 7MF - 15MF - 5MF - 9MF - 16MF - 12MF
ĐB91322
G134422
G25458791207
G3653702896987605
863042526147953
G48722356536229776
G5979460343664
480458471109
G6439382725
G717181980
ĐầuĐuôi
04,4,5,7,9
17,8,9
22,2,2,2,5
34,9
47
53
61,4,5,9
70,6
80,2,7
94

Xổ số miền Bắc ngày 17-5-2024

19ME - 6ME - 10ME - 13ME - 15ME - 7ME - 12ME - 1ME
ĐB51468
G136545
G22574088471
G3712705919024080
027381455491467
G41610728014493711
G5199028234099
153106626554
G6811467195
G745416232
ĐầuĐuôi
0
10,1,1
23
31,2,8
40,1,5,5,9
54,4
62,2,7,7,8
70,1
80,0
90,0,5,9

Xổ số miền Bắc ngày 16-5-2024

17MD - 2MD - 13MD - 9MD - 1MD - 19MD - 12MD - 4MD
ĐB61034
G171290
G26234850106
G3884422046898125
529006065131992
G42338906899448906
G5205212826872
139535938574
G6165824844
G730920925
ĐầuĐuôi
00,6,6,9
1
24,5,5
30,4,8
42,4,4,8
51,2
65,8,8
72,4
82
90,2,2,3,5

Xổ số miền Bắc ngày 15-5-2024

18MC - 2MC - 5MC - 7MC - 17MC - 16MC - 1MC - 8MC
ĐB06926
G162025
G20140955964
G3066520802158498
380406019451612
G49231563336882553
G5138820167652
891792127390
G6336470610
G789293072
ĐầuĐuôi
09
10,2,2,6,7
21,5,6,9
30,1,3,6
40
52,2,3
64
70,2
88,8,9
90,4,8
Thu gọn Thu nhỏ
Phóng to Phóng to
Lên
Xuống

Thống kê giải bặc biệt 50 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
96
về 3 lần
25
về 2 lần
66
về 2 lần
69
về 2 lần
80
về 2 lần
Bộ số Số lượt về
00
về 1 lần
04
về 1 lần
05
về 1 lần
10
về 1 lần
12
về 1 lần

Thống kê 50 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 3 lần Đuôi 0: 6 lần Tổng 0: 3 lần
Đầu 1: 3 lần Đuôi 1: 3 lần Tổng 1: 7 lần
Đầu 2: 6 lần Đuôi 2: 6 lần Tổng 2: 4 lần
Đầu 3: 4 lần Đuôi 3: 2 lần Tổng 3: 5 lần
Đầu 4: 3 lần Đuôi 4: 5 lần Tổng 4: 6 lần
Đầu 5: 4 lần Đuôi 5: 4 lần Tổng 5: 8 lần
Đầu 6: 7 lần Đuôi 6: 9 lần Tổng 6: 4 lần
Đầu 7: 6 lần Đuôi 7: 6 lần Tổng 7: 7 lần
Đầu 8: 6 lần Đuôi 8: 4 lần Tổng 8: 4 lần
Đầu 9: 8 lần Đuôi 9: 5 lần Tổng 9: 2 lần

Thống kê lô tô 50 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
22
về 27 lần
10
về 26 lần
69
về 24 lần
61
về 23 lần
62
về 23 lần
Bộ số Số lượt về
52
về 22 lần
89
về 21 lần
25
về 20 lần
30
về 20 lần
82
về 20 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 50 ngày

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 113 lần Đuôi 0: 171 lần Tổng 0: 132 lần
Đầu 1: 134 lần Đuôi 1: 130 lần Tổng 1: 131 lần
Đầu 2: 142 lần Đuôi 2: 174 lần Tổng 2: 123 lần
Đầu 3: 118 lần Đuôi 3: 122 lần Tổng 3: 132 lần
Đầu 4: 121 lần Đuôi 4: 104 lần Tổng 4: 142 lần
Đầu 5: 132 lần Đuôi 5: 137 lần Tổng 5: 127 lần
Đầu 6: 172 lần Đuôi 6: 123 lần Tổng 6: 123 lần
Đầu 7: 141 lần Đuôi 7: 129 lần Tổng 7: 162 lần
Đầu 8: 125 lần Đuôi 8: 117 lần Tổng 8: 138 lần
Đầu 9: 152 lần Đuôi 9: 143 lần Tổng 9: 140 lần