XSMB 10 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 10 ngày gần đây

xoso.me đã chuyển sang: xoso.mobi.

Kết quả xổ số miền Bắc 10 ngày qua

Xổ số miền Bắc ngày 25-03-2023

11PN - 8PN - 13PN - 15PN - 1PN - 12PN
ĐB32273
G126774
G24744900099
G3420184487934758
025735346878759
G41143458493729795
G5375098852890
936409172156
G6114430214
G774229897
ĐầuĐuôi
0
14,4,7,8
22
30
43,9
50,6,8,9
64,8
72,3,3,4,4,9
84,5
90,5,7,8,9

Xổ số miền Bắc ngày 24-03-2023

6PQ - 14PQ - 3PQ - 11PQ - 15PQ - 2PQ
ĐB48657
G192279
G22616982385
G3988411395479256
946049928370785
G41952289516440040
G5005621494349
915267029706
G6946859135
G772049601
ĐầuĐuôi
01,2,4,4,6
1
2
35
40,1,4,6,9,9
52,2,4,6,6,7,9
69
72,9
83,5,5
95,6

Xổ số miền Bắc ngày 23-03-2023

6PR - 9PR - 3PR - 12PR - 15PR - 10PR
ĐB45483
G175836
G25125695469
G3483901497409605
989577607037554
G40178846473184497
G5436187941660
298423721407
G6191984646
G746342891
ĐầuĐuôi
05,7
18
28
34,6
46,6
54,6,7
60,1,4,9
70,2,4,8
83,4,4
90,1,1,4,7

Xổ số miền Bắc ngày 22-03-2023

6PS - 10PS - 2PS - 9PS - 8PS - 3PS - 11PS - 19PS
ĐB08798
G175337
G22896326229
G3395441995042567
810971577411622
G41142286054684869
G5845712262904
594646190294
G6613479357
G716562944
ĐầuĐuôi
04
13,6,9
22,6,9,9
37
42,4,4,6
50,6,7,7
60,3,7,8,9
74,9
8
94,7,8

Xổ số miền Bắc ngày 21-03-2023

5PT - 14PT - 8PT - 2PT - 9PT - 12PT
ĐB81664
G140033
G21893174834
G3843511120019833
228869416232936
G42426405428481715
G5736898638037
998513205112
G6657518832
G761093959
ĐầuĐuôi
00,9
12,5,8
20,6
31,2,3,3,4,6,7,9
48
51,4,7,9
61,2,3,4,8
7
85,6
9

Xổ số miền Bắc ngày 20-03-2023

3PU - 2PU - 1PU - 4PU - 14PU - 8PU
ĐB24192
G124877
G26936066583
G3075297703885099
322909496323842
G46979730470414748
G5690954054710
972227521632
G6617012182
G729541042
ĐầuĐuôi
04,5,9
10,0,2,7
22,9,9
32,8
41,2,2,8
52,4
60,3
77,9
82,3
90,2,9

Xổ số miền Bắc ngày 19-03-2023

8PV - 6PV - 1PV - 2PV - 15PV - 14PV
ĐB86903
G151904
G28683322870
G3856211625618746
841566855638891
G43826903367568348
G5923451634061
710818625943
G6562892334
G704722396
ĐầuĐuôi
03,4,4,8
1
21,3,6
33,3,4,4
43,6,8
56,6,6,6
61,2,2,3
70,2
8
91,2,6

Xổ số miền Bắc ngày 18-03-2023

14PX - 6PX - 10PX - 3PX - 9PX - 11PX
ĐB57570
G125444
G20526051308
G3140996932617323
525960649547274
G41522267939312502
G5273465036147
043750880227
G6897979581
G744971393
ĐầuĐuôi
02,3,8
13
22,3,6,7
31,4,7
44,4,7
5
60
70,4,9,9
81,8
93,5,6,7,7,9

Xổ số miền Bắc ngày 17-03-2023

14PY - 12PY - 9PY - 4PY - 6PY - 10PY
ĐB59389
G146086
G24796793279
G3628756164380808
179508300155132
G47669421123186993
G5734641116778
276324064847
G6006958919
G709056560
ĐầuĐuôi
01,5,6,6,8,9
11,1,8,9
2
32
43,6,7
50,8
60,3,5,7,9
75,8,9
86,9
93

Xổ số miền Bắc ngày 16-03-2023

5PZ - 15PZ - 10PZ - 7PZ - 13PZ - 14PZ
ĐB89581
G162172
G21625032921
G3865076364218592
407237820613297
G44218985699228734
G5417227839801
043194200537
G6945195212
G792448904
ĐầuĐuôi
01,4,6,7
12,8
20,1,2,3
31,4,7
42,4,5
50,6
6
72,2
81,3,9
92,2,5,7

Thống kê giải bặc biệt 10 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
03
về 1 lần
57
về 1 lần
64
về 1 lần
70
về 1 lần
73
về 1 lần
Bộ số Số lượt về
81
về 1 lần
83
về 1 lần
89
về 1 lần
92
về 1 lần
98
về 1 lần

Thống kê 10 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 1 lần Đuôi 0: 1 lần Tổng 0: 2 lần
Đầu 1: 0 lần Đuôi 1: 1 lần Tổng 1: 2 lần
Đầu 2: 0 lần Đuôi 2: 1 lần Tổng 2: 1 lần
Đầu 3: 0 lần Đuôi 3: 3 lần Tổng 3: 1 lần
Đầu 4: 0 lần Đuôi 4: 1 lần Tổng 4: 0 lần
Đầu 5: 1 lần Đuôi 5: 0 lần Tổng 5: 0 lần
Đầu 6: 1 lần Đuôi 6: 0 lần Tổng 6: 0 lần
Đầu 7: 2 lần Đuôi 7: 1 lần Tổng 7: 3 lần
Đầu 8: 3 lần Đuôi 8: 1 lần Tổng 8: 0 lần
Đầu 9: 2 lần Đuôi 9: 1 lần Tổng 9: 1 lần

Thống kê lô tô 10 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
56
về 10 lần
04
về 7 lần
79
về 7 lần
34
về 6 lần
44
về 6 lần
Bộ số Số lượt về
46
về 6 lần
72
về 6 lần
97
về 6 lần
18
về 5 lần
22
về 5 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 10 ngày

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 30 lần Đuôi 0: 22 lần Tổng 0: 23 lần
Đầu 1: 22 lần Đuôi 1: 21 lần Tổng 1: 36 lần
Đầu 2: 22 lần Đuôi 2: 34 lần Tổng 2: 21 lần
Đầu 3: 26 lần Đuôi 3: 27 lần Tổng 3: 21 lần
Đầu 4: 31 lần Đuôi 4: 38 lần Tổng 4: 31 lần
Đầu 5: 32 lần Đuôi 5: 16 lần Tổng 5: 26 lần
Đầu 6: 29 lần Đuôi 6: 32 lần Tổng 6: 33 lần
Đầu 7: 27 lần Đuôi 7: 25 lần Tổng 7: 25 lần
Đầu 8: 19 lần Đuôi 8: 23 lần Tổng 8: 22 lần
Đầu 9: 32 lần Đuôi 9: 32 lần Tổng 9: 32 lần