XSMB 10 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 10 ngày gần nhất

- xoso.me đã chuyển sang: xoso.mobi.

Kết quả xổ số miền Bắc 10 ngày

Xổ số miền Bắc ngày 02-12-2022

15HV - 12HV - 6HV - 10HV - 1HV - 5HV
ĐB24523
G103015
G29950175640
G3902387800560888
313803556556202
G41177762177334261
G5237888933460
659152059778
G6906371102
G761224416
ĐầuĐuôi
01,2,2,5,5,6
15,6
21,2,3
33,8
40,4
5
60,1,1,5
71,7,8,8
80,8
91,3

Xổ số miền Bắc ngày 01-12-2022

3HX - 12HX - 7HX - 11HX - 14HX - 5HX
ĐB52770
G172632
G29423001290
G3009446075238682
135460903756528
G47236625571175805
G5602440767706
624251515198
G6515311771
G740656932
ĐầuĐuôi
05,6
11,5,7
24,8
30,2,2,6,7
40,2,4,6
51,2,5
65,9
70,1,6
82
90,8

Xổ số miền Bắc ngày 30-11-2022

11HY - 12HY - 2HY - 13HY - 4HY - 9HY
ĐB98112
G109152
G20198905593
G3251619536648674
944940464496641
G47013767255794369
G5849012793981
719999825959
G6036860858
G751356757
ĐầuĐuôi
0
12,3
2
35,6
41,4
51,2,7,8,9
60,1,6,7,9
72,4,9,9
81,2,9
90,3,4,9

Xổ số miền Bắc ngày 29-11-2022

12HZ - 6HZ - 14HZ - 15HZ - 10HZ - 7HZ
ĐB25380
G128733
G27548290338
G3400716271903871
391554938154569
G45221487342956204
G5366477335955
666484439055
G6167970412
G703697761
ĐầuĐuôi
03,4
12,9
21
33,3,8
43
55,5,5
61,4,4,7,9,9
70,1,1,3,7
80,1,2
95

Xổ số miền Bắc ngày 28-11-2022

11GA - 14GA - 2GA - 5GA - 13GA - 1GA
ĐB65507
G190987
G22323717499
G3968966508398122
798336199181641
G43317804631306290
G5820754001972
650666483190
G6237566975
G700385346
ĐầuĐuôi
00,0,6,7,7
17
22
30,3,7,7,8
41,6,6,8
53
66
72,5
83,7
90,0,1,6,9

Xổ số miền Bắc ngày 27-11-2022

10GB - 3GB - 6GB - 11GB - 12GB - 15GB
ĐB67857
G124762
G21544104864
G3082716642862919
753658578721002
G40896507291857394
G5383284082046
548671822401
G6695320642
G742552180
ĐầuĐuôi
01,2,8
19
20,1,8
32
41,2,2,6
55,7
62,4,5
71,2
80,2,5,6,7
94,5,6

Xổ số miền Bắc ngày 26-11-2022

6GC - 11GC - 15GC - 10GC - 3GC - 4GC
ĐB67896
G170731
G26917618124
G3279820416191683
181927947678208
G45183483787239821
G5957283970675
404616479982
G6454824291
G783446603
ĐầuĐuôi
03,8
1
21,3,4,4
31,7
44,6,7
54
61,6
72,5,6,6
82,2,3,3,3
91,2,6,7

Xổ số miền Bắc ngày 25-11-2022

2GD - 12GD - 5GD - 6GD - 15GD - 11GD
ĐB36819
G177300
G29463960023
G3659927893986794
320558771160182
G42846636570008638
G5553005504271
942698128324
G6268190185
G796566683
ĐầuĐuôi
00,0
11,2,9
23,4,6
30,8,9,9
46
50,5,6
65,6,8
71
82,3,5
90,2,4,6

Xổ số miền Bắc ngày 24-11-2022

3GE - 1GE - 11GE - 2GE - 8GE - 18GE - 7GE - 17GE
ĐB75996
G104902
G22531892214
G3522536107038643
848911891313077
G46533548752626897
G5033645731078
586518776361
G6858380829
G707874881
ĐầuĐuôi
02,7
13,4,8
29
33,6
43,8
53,8
61,2,5
70,3,7,7,8
80,1,7,7
91,6,7

Xổ số miền Bắc ngày 23-11-2022

4GF - 6GF - 14GF - 7GF - 11GF - 8GF
ĐB47779
G109473
G24200645431
G3311341771599814
971682006433491
G42355685130415929
G5184838242063
853528132684
G6378794832
G775687303
ĐầuĐuôi
03,6
13,4,5
24,9
31,2,4,5
41,8
51,5
63,4,8,8
73,3,5,8,9
84
91,4

Thống kê giải bặc biệt 10 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
96
về 2 lần
07
về 1 lần
12
về 1 lần
19
về 1 lần
23
về 1 lần
Bộ số Số lượt về
57
về 1 lần
70
về 1 lần
79
về 1 lần
80
về 1 lần
00
về 0 lần

Thống kê 10 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 1 lần Đuôi 0: 2 lần Tổng 0: 1 lần
Đầu 1: 2 lần Đuôi 1: 0 lần Tổng 1: 0 lần
Đầu 2: 1 lần Đuôi 2: 1 lần Tổng 2: 1 lần
Đầu 3: 0 lần Đuôi 3: 1 lần Tổng 3: 1 lần
Đầu 4: 0 lần Đuôi 4: 0 lần Tổng 4: 0 lần
Đầu 5: 1 lần Đuôi 5: 0 lần Tổng 5: 3 lần
Đầu 6: 0 lần Đuôi 6: 2 lần Tổng 6: 1 lần
Đầu 7: 2 lần Đuôi 7: 2 lần Tổng 7: 2 lần
Đầu 8: 1 lần Đuôi 8: 0 lần Tổng 8: 1 lần
Đầu 9: 2 lần Đuôi 9: 2 lần Tổng 9: 0 lần

Thống kê lô tô 10 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
55
về 7 lần
82
về 7 lần
46
về 6 lần
61
về 6 lần
71
về 6 lần
Bộ số Số lượt về
24
về 5 lần
33
về 5 lần
65
về 5 lần
83
về 5 lần
90
về 5 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 10 ngày

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 26 lần Đuôi 0: 25 lần Tổng 0: 46 lần
Đầu 1: 20 lần Đuôi 1: 37 lần Tổng 1: 23 lần
Đầu 2: 20 lần Đuôi 2: 33 lần Tổng 2: 24 lần
Đầu 3: 30 lần Đuôi 3: 30 lần Tổng 3: 26 lần
Đầu 4: 25 lần Đuôi 4: 24 lần Tổng 4: 21 lần
Đầu 5: 22 lần Đuôi 5: 27 lần Tổng 5: 34 lần
Đầu 6: 33 lần Đuôi 6: 29 lần Tổng 6: 31 lần
Đầu 7: 35 lần Đuôi 7: 24 lần Tổng 7: 20 lần
Đầu 8: 29 lần Đuôi 8: 23 lần Tổng 8: 27 lần
Đầu 9: 30 lần Đuôi 9: 18 lần Tổng 9: 18 lần