XSMB 100 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 100 ngày gần nhất

Kết quả xổ số miền Bắc 100 ngày

Xổ số miền Bắc ngày 03-12-2021

4NX - 6NX - 5NX - 3NX - 12NX - 2NX
ĐB85507
G109681
G20379053917
G3209263108634274
917354157437041
G43147728105821810
G5617493259861
501059769663
G6661456229
G712034245
ĐầuĐuôi
03,7
10,0,2,7
25,6,9
35
41,2,5,7
56
61,1,3
74,4,4,6
81,1,2,6
90

Xổ số miền Bắc ngày 02-12-2021

5NV - 11NV - 8NV - 3NV - 4NV - 9NV
ĐB27587
G150645
G27906760923
G3630312814615696
993126591566228
G46734238718426165
G5114103020383
920690807792
G6402014250
G700255621
ĐầuĐuôi
00,2,2,6
12,4,5
21,3,5,8
31,4
41,2,5,6
50,6
65,7
7
80,3,7,7
92,6

Xổ số miền Bắc ngày 01-12-2021

1NU - 7NU - 4NU - 5NU - 10NU - 9NU
ĐB62712
G170945
G22643857221
G3099180859211995
124219854052751
G43188782989102040
G5300517988185
988377384979
G6193717085
G776779941
ĐầuĐuôi
05
10,2,7,8
21,1,9
38,8
40,0,1,5
51
6
76,7,9
83,5,5,8
92,3,5,8,9

Xổ số miền Bắc ngày 30-11-2021

13NT - 11NT - 4NT - 14NT - 3NT - 5NT
ĐB71738
G138779
G28428361798
G3413769049620265
954434729652192
G46327365807722981
G5440383036050
046881661738
G6975730557
G760768541
ĐầuĐuôi
03,3
1
27
30,8,8
41,3
50,7,8
60,5,6,8
72,5,6,6,9
81,3,5
92,6,6,8

Xổ số miền Bắc ngày 29-11-2021

13NS - 7NS - 11NS - 6NS - 8NS - 10NS
ĐB28087
G128734
G24269792424
G3885310624008427
389046046638413
G41380050034205187
G5168895439990
252604759035
G6663910260
G764216373
ĐầuĐuôi
00,4
10,3
20,1,4,6,7
31,4,5
40,3
5
60,3,3,4,6
73,5
80,7,7,8
90,7

Xổ số miền Bắc ngày 28-11-2021

7NR - 5NR - 12NR - 4NR - 14NR - 1NR
ĐB55988
G158593
G27919006541
G3692907106780595
753788970651988
G46592685778460995
G5381602456521
354377025803
G6294403163
G700408269
ĐầuĐuôi
00,2,3,3,6
16
21
3
40,1,3,5,6
57
63,7,9
78
82,8,8
90,0,2,3,4,5,5

Xổ số miền Bắc ngày 27-11-2021

12NQ - 14NQ - 9NQ - 8NQ - 2NQ - 7NQ
ĐB27824
G184009
G28257136444
G3626172421669075
571958828920666
G41984159197141985
G5054084611798
782594884444
G6105680444
G736277318
ĐầuĐuôi
05,9
14,6,7,8
24,5,7
36
40,4,4,4
5
61,6
71,3,5
80,4,5,8,9
91,5,8

Xổ số miền Bắc ngày 26-11-2021

14NP - 12NP - 15NP - 2NP - 7NP - 5NP
ĐB81610
G143572
G20283070461
G3106424397944974
443454474554146
G41308489319419021
G5056486671756
536367952527
G6376932698
G729726460
ĐầuĐuôi
08
10
21,7,9
30,2
41,2,5,5,6
56
60,1,3,4,4,7
72,2,4,6,9
8
93,5,8

Xổ số miền Bắc ngày 25-11-2021

4NM - 3NM - 2NM - 6NM - 14NM - 9NM
ĐB64313
G128994
G26512450348
G3131016785772232
051755208425433
G48885320167465644
G5539592704315
623637552130
G6792890523
G752593655
ĐầuĐuôi
01,1
13,5
23,4
30,2,3,6,6
44,6,8
52,5,5,7,9
6
70,5
84,5
90,2,4,5

Xổ số miền Bắc ngày 24-11-2021

4NL - 14NL - 10NL - 3NL - 7NL - 8NL
ĐB85856
G114730
G23223232652
G3007697305550883
827459981109085
G46471650382886323
G5081510472206
269414205992
G6070761587
G779704074
ĐầuĐuôi
03,6
11,5
20,3
30,2
40,5,7
52,5,6
61,9
70,0,1,4,9
83,5,7,8
92,4

Thống kê giải bặc biệt 100 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
09
về 3 lần
11
về 3 lần
42
về 3 lần
67
về 3 lần
10
về 2 lần
Bộ số Số lượt về
12
về 2 lần
18
về 2 lần
19
về 2 lần
20
về 2 lần
22
về 2 lần

Thống kê 100 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 7 lần Đuôi 0: 12 lần Tổng 0: 9 lần
Đầu 1: 13 lần Đuôi 1: 7 lần Tổng 1: 13 lần
Đầu 2: 13 lần Đuôi 2: 10 lần Tổng 2: 10 lần
Đầu 3: 7 lần Đuôi 3: 5 lần Tổng 3: 13 lần
Đầu 4: 14 lần Đuôi 4: 9 lần Tổng 4: 12 lần
Đầu 5: 13 lần Đuôi 5: 10 lần Tổng 5: 8 lần
Đầu 6: 11 lần Đuôi 6: 6 lần Tổng 6: 10 lần
Đầu 7: 7 lần Đuôi 7: 13 lần Tổng 7: 8 lần
Đầu 8: 10 lần Đuôi 8: 15 lần Tổng 8: 6 lần
Đầu 9: 5 lần Đuôi 9: 13 lần Tổng 9: 11 lần

Thống kê lô tô 100 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
30
về 44 lần
84
về 40 lần
27
về 38 lần
45
về 38 lần
42
về 37 lần
Bộ số Số lượt về
47
về 37 lần
11
về 36 lần
61
về 35 lần
74
về 35 lần
07
về 34 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 100 ngày

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 253 lần Đuôi 0: 302 lần Tổng 0: 249 lần
Đầu 1: 283 lần Đuôi 1: 287 lần Tổng 1: 308 lần
Đầu 2: 284 lần Đuôi 2: 262 lần Tổng 2: 268 lần
Đầu 3: 263 lần Đuôi 3: 268 lần Tổng 3: 279 lần
Đầu 4: 283 lần Đuôi 4: 271 lần Tổng 4: 258 lần
Đầu 5: 231 lần Đuôi 5: 274 lần Tổng 5: 271 lần
Đầu 6: 294 lần Đuôi 6: 263 lần Tổng 6: 266 lần
Đầu 7: 279 lần Đuôi 7: 275 lần Tổng 7: 259 lần
Đầu 8: 277 lần Đuôi 8: 255 lần Tổng 8: 249 lần
Đầu 9: 253 lần Đuôi 9: 243 lần Tổng 9: 293 lần