XSMB 100 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 100 ngày gần nhất

Trực tiếp Mời bạn xem Quay thử miền Trung

Kết quả xổ số miền Bắc 100 ngày

Xổ số miền Bắc ngày 20-09-2023

8YA - 13YA - 9YA - 10YA - 5YA - 14YA
ĐB40303
G110239
G25421050718
G3438075823334307
287348011571208
G45730381367675531
G5063403642201
371150860814
G6393729536
G722239175
ĐầuĐuôi
01,3,7,7,8
10,1,3,4,5,8
22,3,9
30,1,3,4,4,6,9
4
5
64,7
75
86
91,3

Xổ số miền Bắc ngày 19-09-2023

5YB - 1YB - 2YB - 11YB - 10YB - 6YB
ĐB50925
G175781
G29507245895
G3415718904212852
474560081862562
G48894561531655278
G5194270553612
478051383630
G6212766598
G741288540
ĐầuĐuôi
0
12,2,5,8
25,8
30,8
40,1,2,2
52,5,6
62,5,6
71,2,8
80,1,5
94,5,8

Xổ số miền Bắc ngày 18-09-2023

11YC - 6YC - 9YC - 13YC - 4YC - 7YC
ĐB43104
G128261
G29469754948
G3948174684280937
934318403868623
G49898356695763523
G5296784070472
808721420254
G6564906826
G792195244
ĐầuĐuôi
04,6,7
17,9
23,3,6
31,7,8
42,2,4,8
52,4
61,4,6,7
72,6
87
92,7,8

Xổ số miền Bắc ngày 17-09-2023

7YD - 5YD - 2YD - 12YD - 15YD - 13YD
ĐB22365
G180585
G25123318206
G3960192804133335
844054776656983
G40662976436499731
G5903439663093
177578981925
G6266316572
G797505324
ĐầuĐuôi
05,6
16,9
24,5
31,3,4,5
41,9
50,3
62,4,5,6,6,6
72,5
83,5
93,7,8

Xổ số miền Bắc ngày 16-09-2023

1YE - 15YE - 12YE - 10YE - 8YE - 5YE
ĐB11724
G198298
G21991753982
G3098948568921669
685135067077330
G41580715467512983
G5798901744014
895354938885
G6459607700
G795974099
ĐầuĐuôi
00,7
13,4,7
24
30
40
51,3,4,9
69
70,4
80,2,3,5,9,9
93,4,5,7,8,9

Xổ số miền Bắc ngày 15-09-2023

10YF - 14YF - 1YF - 3YF - 13YF - 7YF - 19YF - 8YF
ĐB13720
G108293
G23985399463
G3409021829967472
711970960298672
G46266787775311382
G5853380410107
177522429568
G6692139713
G700901461
ĐầuĐuôi
00,2,2,7
13,4
20
31,3,9
41,2
53
61,3,6,8
72,2,5,7
82
90,2,3,7,9

Xổ số miền Bắc ngày 14-09-2023

5YG - 2YG - 8YG - 10YG - 3YG - 14YG
ĐB59722
G139954
G28271003209
G3786243200143234
627577078181883
G48076879190560768
G5645210963635
630562238703
G6457589380
G792337038
ĐầuĐuôi
01,3,5,9
10
22,3,4
33,4,5,8
4
52,4,6,7,7
68
70,6
80,1,3,9
91,2,6

Xổ số miền Bắc ngày 13-09-2023

13YH - 1YH - 2YH - 9YH - 15YH - 4YH
ĐB56650
G137406
G25051525911
G3412348946216592
534721869736227
G43240679002623750
G5367692667549
978117043680
G6405446442
G749455921
ĐầuĐuôi
04,5,6
11,5
21,7
34
40,2,5,6,9,9
50,0,9
62,2,6
72,6
80,1
90,2,7

Xổ số miền Bắc ngày 12-09-2023

1YK - 7YK - 4YK - 5YK - 3YK - 11YK
ĐB73132
G107023
G22068011439
G3908233489466864
317635691632737
G47532137255544557
G5933939540197
947034783924
G6827958726
G703315210
ĐầuĐuôi
03
10,6
23,3,4,6,7
31,2,2,7,9,9
4
52,4,4,7,8
63,4
70,2,8
80
94,7

Xổ số miền Bắc ngày 11-09-2023

10YL - 12YL - 15YL - 14YL - 2YL - 1YL
ĐB63768
G107404
G27640996941
G3360816964053912
466581427954968
G45802895678093074
G5026259943823
732331697052
G6598735736
G793877500
ĐầuĐuôi
00,2,4,9,9
12
23,3
35,6
40,1
52,6,8
62,8,8,9
74,5,9
81,7
93,4,8

Thống kê giải bặc biệt 100 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
15
về 5 lần
51
về 4 lần
61
về 4 lần
02
về 3 lần
30
về 3 lần
Bộ số Số lượt về
34
về 3 lần
86
về 3 lần
04
về 2 lần
20
về 2 lần
22
về 2 lần

Thống kê 100 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 9 lần Đuôi 0: 12 lần Tổng 0: 5 lần
Đầu 1: 8 lần Đuôi 1: 13 lần Tổng 1: 5 lần
Đầu 2: 11 lần Đuôi 2: 11 lần Tổng 2: 12 lần
Đầu 3: 12 lần Đuôi 3: 9 lần Tổng 3: 13 lần
Đầu 4: 8 lần Đuôi 4: 9 lần Tổng 4: 15 lần
Đầu 5: 11 lần Đuôi 5: 10 lần Tổng 5: 9 lần
Đầu 6: 13 lần Đuôi 6: 9 lần Tổng 6: 19 lần
Đầu 7: 10 lần Đuôi 7: 7 lần Tổng 7: 12 lần
Đầu 8: 9 lần Đuôi 8: 11 lần Tổng 8: 7 lần
Đầu 9: 9 lần Đuôi 9: 9 lần Tổng 9: 3 lần

Thống kê lô tô 100 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
62
về 41 lần
72
về 40 lần
08
về 38 lần
61
về 38 lần
24
về 36 lần
Bộ số Số lượt về
52
về 35 lần
05
về 34 lần
51
về 34 lần
87
về 34 lần
19
về 33 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 100 ngày

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 297 lần Đuôi 0: 257 lần Tổng 0: 263 lần
Đầu 1: 258 lần Đuôi 1: 257 lần Tổng 1: 248 lần
Đầu 2: 255 lần Đuôi 2: 315 lần Tổng 2: 282 lần
Đầu 3: 260 lần Đuôi 3: 267 lần Tổng 3: 251 lần
Đầu 4: 264 lần Đuôi 4: 260 lần Tổng 4: 267 lần
Đầu 5: 270 lần Đuôi 5: 251 lần Tổng 5: 279 lần
Đầu 6: 288 lần Đuôi 6: 279 lần Tổng 6: 298 lần
Đầu 7: 268 lần Đuôi 7: 268 lần Tổng 7: 281 lần
Đầu 8: 269 lần Đuôi 8: 263 lần Tổng 8: 279 lần
Đầu 9: 271 lần Đuôi 9: 283 lần Tổng 9: 252 lần