Thống kê 2 số cuối đặc biệt miền Bắc theo tuần, tháng, năm

2 số cuối giải ĐB về 79, xem bảng thống kê đặc biệt có thể về ngày mai

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
20-4-2024
293 79
-
21-4-2024
28-3-2024
498 79
378 69
29-3-2024
27-1-2024
615 79
682 74
28-1-2024
25-9-2023
687 79
452 36
26-9-2023
1-9-2023
613 79
063 80
2-9-2023
22-8-2023
602 79
637 34
23-8-2023
6-6-2023
830 79
403 57
7-6-2023
23-4-2023
716 79
421 05
24-4-2023
14-3-2023
678 79
677 24
15-3-2023
24-2-2023
169 79
304 15
25-2-2023
30-1-2023
161 79
300 61
31-1-2023
29-1-2023
764 79
161 79
30-1-2023
7-12-2022
859 79
385 22
8-12-2022
23-11-2022
477 79
759 96
24-11-2022
19-10-2022
688 79
274 65
20-10-2022
5-6-2022
054 79
115 84
6-6-2022
2-5-2022
944 79
482 43
3-5-2022
7-3-2022
740 79
625 93
8-3-2022
21-11-2021
475 79
365 93
22-11-2021
17-7-2021
057 79
328 72
18-7-2021

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 79

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
69 - 3 lần 36 - 3 lần 96 - 3 lần 74 - 2 lần 15 - 2 lần
61 - 2 lần 22 - 2 lần 65 - 2 lần 43 - 2 lần 93 - 2 lần
85 - 2 lần 11 - 2 lần 44 - 2 lần 49 - 2 lần 59 - 2 lần
91 - 2 lần 86 - 2 lần 60 - 2 lần 35 - 2 lần 21 - 2 lần
37 - 2 lần 54 - 2 lần 70 - 2 lần 80 - 1 lần 34 - 1 lần
57 - 1 lần 05 - 1 lần 24 - 1 lần 79 - 1 lần 84 - 1 lần
72 - 1 lần 46 - 1 lần 48 - 1 lần 56 - 1 lần 25 - 1 lần
02 - 1 lần 06 - 1 lần 17 - 1 lần 04 - 1 lần 03 - 1 lần
50 - 1 lần 58 - 1 lần 55 - 1 lần 20 - 1 lần 12 - 1 lần
19 - 1 lần 07 - 1 lần 30 - 1 lần 09 - 1 lần 68 - 1 lần
01 - 1 lần 28 - 1 lần 51 - 1 lần 87 - 1 lần 00 - 1 lần
77 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 79

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 9 lần Đuôi 0: 9 lần Tổng 0: 9 lần
Đầu 1: 7 lần Đuôi 1: 10 lần Tổng 1: 6 lần
Đầu 2: 8 lần Đuôi 2: 5 lần Tổng 2: 9 lần
Đầu 3: 9 lần Đuôi 3: 5 lần Tổng 3: 10 lần
Đầu 4: 8 lần Đuôi 4: 10 lần Tổng 4: 9 lần
Đầu 5: 10 lần Đuôi 5: 11 lần Tổng 5: 9 lần
Đầu 6: 10 lần Đuôi 6: 11 lần Tổng 6: 8 lần
Đầu 7: 7 lần Đuôi 7: 7 lần Tổng 7: 9 lần
Đầu 8: 7 lần Đuôi 8: 4 lần Tổng 8: 6 lần
Đầu 9: 7 lần Đuôi 9: 10 lần Tổng 9: 7 lần

Thống kê GĐB Miền Bắc 100 ngày gần đây từ 11-01-2024 tới 20-04-2024

Đầu Đuôi Loto Tổng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
28285
11-01
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
13113
12-01
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
68586
13-01
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
91138
14-01
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
63261
15-01
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
95539
16-01
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
76553
17-01
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
54998
18-01
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
14609
19-01
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
70964
20-01
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
45819
21-01
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
36910
22-01
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
87441
23-01
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
61661
24-01
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
77375
25-01
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
20347
26-01
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
61579
27-01
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
68274
28-01
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
75346
29-01
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
08524
30-01
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
47666
31-01
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
87444
01-02
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
28174
02-02
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
33389
03-02
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
13300
04-02
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
69876
05-02
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
91267
06-02
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
67384
07-02
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
85852
08-02
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
39100
13-02
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
17670
14-02
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
48331
15-02
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
34864
16-02
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
58294
17-02
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
39903
18-02
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
75801
19-02
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
57406
20-02
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
99937
21-02
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
82488
22-02
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
16053
23-02
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
57333
24-02
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
15545
25-02
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
27234
26-02
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
36209
27-02
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
77645
28-02
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
39648
29-02
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
71961
01-03
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
77433
02-03
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
17632
03-03
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
58535
04-03
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
87122
05-03
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
32939
06-03
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
03047
07-03
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
71307
08-03
Đầu: 0
Đuôi: 7
Tổng: 7
97041
09-03
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
98352
10-03
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
68333
11-03
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
00212
12-03
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
91753
13-03
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
69169
14-03
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
12334
15-03
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
05667
16-03
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
39399
17-03
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
78723
18-03
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
15636
19-03
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
35144
20-03
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
81866
21-03
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
95371
22-03
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
59882
23-03
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
88274
24-03
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
16342
25-03
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
59619
26-03
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
20645
27-03
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
49879
28-03
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
37869
29-03
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
62135
30-03
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
36909
31-03
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
19052
01-04
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
62909
02-04
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
67364
03-04
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
69389
04-04
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
72666
05-04
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
00312
06-04
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
93374
07-04
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
30147
08-04
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
16510
09-04
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
14138
10-04
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
69356
11-04
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
12073
12-04
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
90649
13-04
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
71396
14-04
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
99369
15-04
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
96850
16-04
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
90289
17-04
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
62904
18-04
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
26592
19-04
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
29379
20-04
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6

Thống kê giải đặc biệt miền bắc tháng năm

Đầu Đuôi Loto Tổng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
01
19052
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
 
02
62909
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
 
03
67364
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
 
04
69389
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
 
05
72666
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
 
06
00312
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
 
07
93374
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
 
08
30147
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
 
09
16510
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
 
10
14138
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
 
11
69356
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
 
12
12073
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
 
13
90649
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
 
14
71396
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
 
15
99369
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
 
16
96850
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
 
17
90289
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
 
18
62904
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
 
19
26592
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
 
20
29379
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
 

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2024 13-4-2024 906 49
2024 20-3-2024 351 44
2023 20-4-2023 246 23
2022 20-4-2022 589 53
2021 20-4-2021 054 75
2019 20-4-2019 786 97
2018 20-4-2018 230 61
2017 20-4-2017 648 29
2016 20-4-2016 200 75
2015 20-4-2015 380 66
2014 20-4-2014 921 08
2013 20-4-2013 134 11
2012 20-4-2012 452 99
2011 20-4-2011 056 91
2010 20-4-2010 821 20
2009 20-4-2009 834 37
2008 20-4-2008 655 40
2007 20-4-2007 103 29
2006 20-4-2006 011 14
2005 20-4-2005 688 89
2004 20-4-2004 773 34
2003 20-4-2003 722 62
2002 20-4-2002 264 78
Xem thêm thống kê những ngày giải đặc biệt về: 00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 -

Thống Kê 2 Số Cuối Giải Đặc Biệt Miền Bắc (XSMB) theo tuần, tháng, năm 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 tổng hợp đầy đủ, chính xác nhất. 

Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc có ý nghĩa quan trọng trong việc tìm kiếm các dữ liệu, phân tích hàng ngày. Phương pháp sử dụng các kết quả nhiều ngày để làm căn cứ phân tích

Thống kê XSMB giải đặc biệt gồm những gì ?

  • Thống kê giải đặc biệt hôm qua số mấy và những ngày giải đặc biệt về có cùng số hôm qua.

  • Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu chưa về nhất

  • Đít (đuôi) 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về nhất

  • 2 số cuối đặc biệt (đề gan lì miền Bắc) lâu chưa về nhất

  • Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc 100 ngày gần với chi tiết giải đặc biệt trong tháng, ngày ra và tổng đặc biệt.

  • Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Các loại thống kê miền Bắc chi tiết

Trang này sẽ cập nhật tự động các bảng đặc biệt theo tổng, hai số cuối, chu kỳ xổ số miền Bắc hôm nay, ngày mai, ngày hôm sau hay các năm trước 2019, 2020, 2021, 2022… để có được các dữ liệu thống kê kết quả xổ số đặc biệt MB sắp xếp khoa học, hợp lý, truy xuất nhanh nhất.