Tổng Hợp Thống Kê 2 Số Cuối Giải Đặc Biệt Miền Bắc theo tuần, tháng, năm

xoso.me đã chuyển sang: xoso.mobi.

2 số cuối giải ĐB về 73, xem bảng thống kê đặc biệt có thể về ngày mai

Ngày vềĐBĐB hôm sauHôm sau
25-3-2023
322 73
-
26-3-2023
6-8-2022
748 73
803 95
7-8-2022
19-12-2021
071 73
742 71
20-12-2021
22-9-2021
538 73
115 34
23-9-2021
9-3-2020
959 73
835 49
10-3-2020
7-2-2020
149 73
221 91
8-2-2020
29-8-2019
897 73
527 66
30-8-2019
28-6-2019
980 73
977 34
29-6-2019
7-6-2019
430 73
815 75
8-6-2019
3-6-2019
318 73
906 86
4-6-2019
19-3-2019
394 73
208 24
20-3-2019
22-8-2018
578 73
489 35
23-8-2018
26-5-2018
708 73
634 08
27-5-2018
4-3-2018
168 73
985 65
5-3-2018
2-2-2018
615 73
376 01
3-2-2018
30-12-2017
617 73
734 59
31-12-2017
29-12-2017
537 73
617 73
30-12-2017
20-9-2017
078 73
894 70
21-9-2017
10-11-2016
619 73
720 30
11-11-2016
31-10-2016
453 73
645 81
1-11-2016

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 73

Bộ sốBộ sốBộ sốBộ sốBộ số
49 - 4 lần95 - 3 lần01 - 3 lần34 - 3 lần14 - 2 lần
71 - 2 lần79 - 2 lần82 - 2 lần07 - 2 lần61 - 2 lần
29 - 2 lần30 - 2 lần31 - 2 lần22 - 2 lần91 - 2 lần
86 - 2 lần60 - 1 lần39 - 1 lần46 - 1 lần54 - 1 lần
97 - 1 lần80 - 1 lần96 - 1 lần03 - 1 lần56 - 1 lần
06 - 1 lần00 - 1 lần69 - 1 lần98 - 1 lần25 - 1 lần
04 - 1 lần36 - 1 lần74 - 1 lần92 - 1 lần70 - 1 lần
66 - 1 lần75 - 1 lần24 - 1 lần35 - 1 lần08 - 1 lần
65 - 1 lần59 - 1 lần73 - 1 lần81 - 1 lần68 - 1 lần
11 - 1 lần57 - 1 lần48 - 1 lần51 - 1 lần43 - 1 lần
76 - 1 lần44 - 1 lần40 - 1 lần12 - 1 lần23 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 73

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 10 lần Đuôi 0: 7 lần Tổng 0: 7 lần
Đầu 1: 4 lần Đuôi 1: 14 lần Tổng 1: 9 lần
Đầu 2: 7 lần Đuôi 2: 6 lần Tổng 2: 6 lần
Đầu 3: 10 lần Đuôi 3: 4 lần Tổng 3: 9 lần
Đầu 4: 9 lần Đuôi 4: 10 lần Tổng 4: 13 lần
Đầu 5: 5 lần Đuôi 5: 7 lần Tổng 5: 5 lần
Đầu 6: 7 lần Đuôi 6: 9 lần Tổng 6: 7 lần
Đầu 7: 9 lần Đuôi 7: 4 lần Tổng 7: 11 lần
Đầu 8: 6 lần Đuôi 8: 4 lần Tổng 8: 6 lần
Đầu 9: 9 lần Đuôi 9: 11 lần Tổng 9: 3 lần

Thống kê GĐB Miền Bắc 100 ngày gần đây từ 16-12-2022 tới 26-03-2023

Đầu Đuôi Loto Tổng
Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7CN
13086
16-12
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
71424
17-12
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
32505
18-12
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
90230
19-12
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
40448
20-12
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
74562
21-12
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
65438
22-12
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
33027
23-12
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
09534
24-12
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
95636
25-12
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
03400
26-12
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
97797
27-12
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
55145
28-12
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
51849
29-12
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
54112
30-12
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
55291
31-12
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
16705
01-01
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
49265
02-01
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
25649
03-01
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
75757
04-01
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
76191
05-01
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
45370
06-01
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
39597
07-01
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
20040
08-01
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
78014
09-01
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
81191
10-01
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
04942
11-01
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
18452
12-01
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
60762
13-01
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
62940
14-01
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
44221
15-01
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
48260
16-01
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
53363
17-01
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
45282
18-01
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
62857
19-01
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
91869
20-01
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
52371
25-01
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
34164
26-01
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
72859
27-01
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
87219
28-01
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
76479
29-01
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
16179
30-01
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
30061
31-01
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
34838
01-02
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
60755
02-02
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
52766
03-02
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
64948
04-02
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
06194
05-02
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
35492
06-02
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
18198
07-02
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
88864
08-02
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
29337
09-02
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
85120
10-02
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
98713
11-02
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
09841
12-02
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
41916
13-02
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
56141
14-02
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
18158
15-02
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
65243
16-02
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
18435
17-02
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
44971
18-02
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
37264
19-02
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
32775
20-02
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
90781
21-02
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
31357
22-02
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
01964
23-02
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
16979
24-02
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
30415
25-02
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
67360
26-02
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
93758
27-02
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
55827
28-02
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
76102
01-03
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
47577
02-03
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
37856
03-03
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
06743
04-03
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
58118
05-03
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
39919
06-03
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
75877
07-03
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
73787
08-03
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
68205
09-03
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
24420
10-03
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
47076
11-03
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
56695
12-03
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
17375
13-03
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
67879
14-03
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
67724
15-03
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
89581
16-03
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
59389
17-03
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
57570
18-03
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
86903
19-03
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
24192
20-03
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
81664
21-03
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
08798
22-03
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
45483
23-03
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
48657
24-03
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
32273
25-03
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0

Thống kê giải đặc biệt miền bắc tháng năm

Đầu Đuôi Loto Tổng
Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7CN
01
76102
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
 
02
47577
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
 
03
37856
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
 
04
06743
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
 
05
58118
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
 
06
39919
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
 
07
75877
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
 
08
73787
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
 
09
68205
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
 
10
24420
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
 
11
47076
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
 
12
56695
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
 
13
17375
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
 
14
67879
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
 
15
67724
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
 
16
89581
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
 
17
59389
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
 
18
57570
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
 
19
86903
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
 
20
24192
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
 
21
81664
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
 
22
08798
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
 
23
45483
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
 
24
48657
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
 
25
32273
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
 

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Năm xưaNgàyGiải đặc biệt
202319-3-2023869 03
202326-2-2023673 60
202226-3-2022159 72
202126-3-2021720 42
202026-3-2020941 35
201926-3-2019944 99
201826-3-2018072 23
201726-3-2017935 08
201626-3-2016369 82
201526-3-2015380 24
201426-3-2014454 82
201326-3-2013514 92
201226-3-2012652 89
201126-3-2011133 19
201026-3-2010045 64
200926-3-2009924 50
200826-3-2008016 32
200726-3-2007897 25
200626-3-2006168 46
200526-3-2005350 42
200426-3-2004020 26
200326-3-2003501 24
200226-3-2002049 84
Xem thêm thống kê những ngày giải đặc biệt về: 00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 -

Thống Kê 2 Số Cuối Giải Đặc Biệt Miền Bắc (XSMB) theo tuần, tháng, năm 2023,2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 tổng hợp đầy đủ, chính xác nhất. 

Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc có ý nghĩa quan trọng trong việc tìm kiếm các dữ liệu soi cầu, chốt số dự đoán hàng ngày. Phương pháp sử dụng các kết quả nhiều ngày để làm căn cứ soi cầu/

Thống kê XSMB giải đặc biệt gồm những gì ?

  • Thống kê đề về hôm qua số mấy và những ngày đề về có cùng số đề hôm qua.

  • Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu chưa về nhất

  • Đít (đuôi) 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về nhất

  • 2 số cuối đặc biệt (đề gan lì miền Bắc) lâu chưa về nhất

  • Thống kê đề Miền Bắc 100 ngày gần vớ chi tiết giải đặc biệt trong tháng, ngày ra và tổng đặc biệt.

  • Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Các loại thống kê miền Bắc chi tiết

Trang này sẽ cập nhật tự động các bảng đặc biệt theo tổng, hai số cuối, chu kỳ xổ số miền Bắc hôm nay, ngày mai, ngày hôm sau hay các năm trước 2019, 2020, 2021, 2022… để có được các dữ liệu thống kê kết quả xổ số đặc biệt MB sắp xếp khoa học, hợp lý, truy xuất nhanh nhất.