Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc theo tuần, tháng, năm

2 số cuối giải ĐB về 28, xem bảng thống kê đặc biệt có thể về ngày mai

Ngày vềĐBĐB hôm sauHôm sau
11-8-2020
401 28
-
12-8-2020
10-8-2020
986 28
401 28
11-8-2020
8-5-2019
361 28
730 52
9-5-2019
20-10-2018
723 28
151 32
21-10-2018
14-10-2018
351 28
470 19
15-10-2018
1-8-2018
411 28
256 38
2-8-2018
1-3-2018
942 28
051 80
2-3-2018
20-2-2018
385 28
290 59
21-2-2018
13-10-2017
470 28
691 72
14-10-2017
30-3-2017
986 28
572 14
31-3-2017
9-10-2016
811 28
731 00
10-10-2016
28-12-2015
463 28
481 96
29-12-2015
6-11-2015
306 28
779 15
7-11-2015
27-10-2015
722 28
769 46
28-10-2015
29-7-2014
022 28
869 70
30-7-2014
1-11-2013
596 28
893 90
2-11-2013
29-10-2013
288 28
005 71
30-10-2013
24-10-2013
281 28
878 64
25-10-2013
18-9-2013
904 28
630 90
19-9-2013
28-6-2013
730 28
265 26
29-6-2013

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 28

Bộ sốBộ sốBộ sốBộ sốBộ số
95 - 2 lần 03 - 2 lần 19 - 2 lần 68 - 2 lần 64 - 2 lần
81 - 2 lần 00 - 2 lần 27 - 2 lần 90 - 2 lần 23 - 2 lần
02 - 1 lần 16 - 1 lần 48 - 1 lần 28 - 1 lần 86 - 1 lần
79 - 1 lần 75 - 1 lần 78 - 1 lần 83 - 1 lần 13 - 1 lần
66 - 1 lần 36 - 1 lần 92 - 1 lần 96 - 1 lần 32 - 1 lần
38 - 1 lần 80 - 1 lần 59 - 1 lần 72 - 1 lần 14 - 1 lần
15 - 1 lần 42 - 1 lần 46 - 1 lần 70 - 1 lần 71 - 1 lần
26 - 1 lần 37 - 1 lần 52 - 1 lần 10 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 28

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 5 lần Đuôi 0: 7 lần Tổng 0: 9 lần
Đầu 1: 7 lần Đuôi 1: 3 lần Tổng 1: 4 lần
Đầu 2: 6 lần Đuôi 2: 6 lần Tổng 2: 4 lần
Đầu 3: 4 lần Đuôi 3: 6 lần Tổng 3: 2 lần
Đầu 4: 3 lần Đuôi 4: 3 lần Tổng 4: 7 lần
Đầu 5: 2 lần Đuôi 5: 4 lần Tổng 5: 6 lần
Đầu 6: 5 lần Đuôi 6: 7 lần Tổng 6: 3 lần
Đầu 7: 6 lần Đuôi 7: 3 lần Tổng 7: 3 lần
Đầu 8: 5 lần Đuôi 8: 6 lần Tổng 8: 3 lần
Đầu 9: 6 lần Đuôi 9: 4 lần Tổng 9: 8 lần

Thống kê đề Miền Bắc 100 ngày gần đây từ 23-09-2018 tới 12-08-2020

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
12662
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
69569
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
69654
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
49222
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
14915
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
79356
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
08030
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
68455
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
29665
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
75644
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
58237
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
26134
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
04926
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
68515
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
99739
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
06832
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
99135
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
90043
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
75705
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
68218
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
48145
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
35128
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
47019
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
82524
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
39416
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
22850
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
91214
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
72328
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
15132
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
81258
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
08662
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
23203
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
72838
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
78933
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
13194
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
68886
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
23974
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
42318
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
59535
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
51489
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
54448
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
14832
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
15844
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
01524
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
70455
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
89911
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
33079
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
45669
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
04284
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
65771
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
20970
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
07459
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
25841
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
33888
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
52348
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
96702
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
16644
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
38201
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
02322
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
79721
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
95565
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
06414
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
90956
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
34635
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
74033
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
44616
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
81965
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
98929
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
88321
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
72729
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
71456
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
99667
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
97859
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
12188
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
81154
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
25367
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
64793
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
77308
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
39341
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
38991
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
63140
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
83517
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
47788
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
22750
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
60310
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
46365
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
84415
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
29775
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
41302
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
95367
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
54691
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
47793
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
50522
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
09956
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
73330
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
24529
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
66241
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
56675
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
65753
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2019 12-8-2019 69859
2018 12-8-2018 46677
2017 12-8-2017 75966
2016 12-8-2016 78663
2015 12-8-2015 80505
2014 12-8-2014 95361
2013 12-8-2013 81484
2012 12-8-2012 24729
2011 12-8-2011 73231
2010 12-8-2010 19639
2009 12-8-2009 80814
2008 12-8-2008 73274
2007 12-8-2007 16452
2006 12-8-2006 14547
2005 12-8-2005 08878
2004 12-8-2004 85196
2003 12-8-2003 05349
2002 12-8-2002 01826
Xem thêm thống kê những ngày đề về: 00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 -

Công cụ thống kê xổ số miền Bắc chính xác

Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc có ý nghĩa quan trọng trong việc tìm kiếm các dữ liệu soi cầu, chốt số dự đoán hàng ngày. Phương pháp sử dụng kết quả tổng hợp kết quả XS hôm qua, tuần trước, tháng trước, năm trước... để làm căn cứ soi cầu thống kê KQXS được đánh giá khoa học, có cơ sở và tăng hiệu suất chốt số chính xác.

Hiện nay hỗ trợ thống kê giải ĐB được thực hiện qua các công cụ hỗ trợ tra cứu từ máy tính, thiết bị di động nhanh chóng, miễn phí để có được các dữ liệu KQXSMB theo các nhóm tiêu chí khác nhau theo thời gian, tổng, tần suất 2 số cuối giải đặc biệt...

Nếu bạn quan tâm có thể sử dụng công cụ thống kê ĐB tại A24.vn hoàn toàn miễn phí, cho kết quả nhanh và chính xác để tra cứu các dữ liệu kết quả cần thiết

Thống kê giải đặc biệt KQXSMB gồm những gì?

Thống kê XSMB tổng hợp các dữ liệu giải đặc biệt đã mở thưởng thời gian gần đây để thống kê người chơi có thể xem thêm rất nhiều các loại thống kê như:

Kết quả thống kê đặc biệt nhanh tại Az24.vn

Giải đặc biệt xổ số miền Bắc khi tổng hợp có rất nhiều dữ liệu với các dữ liệu tra cứu nhanh tại đây gồm có:

  • Thống kê đề về hôm qua số mấy và những ngày đề về có cùng số đề hôm qua.
  • Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu chưa về nhất
  • Đít (đuôi) 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về nhất
  • 2 số cuối đặc biệt (đề gan lì miền Bắc) lâu chưa về nhất
  • Thống kê đề Miền Bắc 100 ngày gần vớ chi tiết giải đặc biệt trong tháng, ngày ra và tổng đặc biệt.
  • Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Các loại thống kê lô đề miền Bắc chi tiết

Ngoài ra có nhiều loại thống kê xổ số khác có ý nghĩa trong việc soi cầu các bạn nên tìm kiếm, tổng hợp đó là TK gan giải đặc biệt theo tổng, chạm...

Hướng dẫn xem thống kê xổ số miền Bắc ở đâu chính xác nhất

Nếu muốn tra cứu các thống kê tổng hợp KQXSMB giải đặc biệt chính xác, nhanh, miễn phí các bạn có thể truy cập vào website az24.vn theo các bước sau:

  • Bước 1: Truy cập vào Az24.vn
  • Bước 2: Chọn mục “THỐNG KÊ ĐB” và xem nhanh hoặc chọn chi tiết các loại TK XS khác.

Bất cứ khi nào bạn muốn tra cứu, tìm kiếm các kết quả thống kê xổ số giải đặc biệt để làm cơ sở phân tích soi cầu đều có thể tra cứu 24/24h tại đây miễn phí, chính xác 100%.

Trang này sẽ cập nhật tự động các bảng đặc biệt theo tổng, hai số cuối, chu kỳ xổ số miền Bắc hôm nay, ngày mai, ngày hôm sau hay các năm trước 2017, 2018, 2019… để có được các dữ liệu tổng hợp kết quả xổ số đặc biệt MB sắp xếp khoa học, hợp lý, truy xuất nhanh nhất.

Chúc các bạn có được những bảng tổng hợp các giải đặc biệt, thống kê xổ số theo bộ, biên độ, chu kỳ dàn đặc biệt... hữu ích hữu, nhanh, chuẩn xác nhất.