Thống kê 2 số cuối đặc biệt miền Bắc theo tuần, tháng, năm

2 số cuối giải ĐB về 60, xem bảng thống kê đặc biệt có thể về ngày mai

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
13-7-2024
830 60
-
14-7-2024
10-12-2023
873 60
380 38
11-12-2023
23-6-2023
836 60
098 70
24-6-2023
11-6-2023
462 60
554 42
12-6-2023
7-5-2023
880 60
444 81
8-5-2023
26-2-2023
673 60
937 58
27-2-2023
16-1-2023
482 60
533 63
17-1-2023
25-3-2022
884 60
159 72
26-3-2022
18-11-2021
049 60
687 12
19-11-2021
3-9-2021
116 60
298 55
4-9-2021
9-7-2021
700 60
535 94
10-7-2021
23-4-2021
988 60
211 77
24-4-2021
23-1-2021
578 60
458 83
24-1-2021
7-7-2020
738 60
837 83
8-7-2020
8-6-2020
568 60
275 70
9-6-2020
8-3-2020
550 60
959 73
9-3-2020
31-8-2019
705 60
616 97
1-9-2019
30-8-2018
146 60
210 67
31-8-2018
25-8-2018
543 60
850 81
26-8-2018
11-8-2018
104 60
466 77
12-8-2018

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 60

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
81 - 4 lần 70 - 3 lần 77 - 3 lần 83 - 3 lần 89 - 3 lần
25 - 3 lần 38 - 2 lần 72 - 2 lần 12 - 2 lần 55 - 2 lần
10 - 2 lần 01 - 2 lần 49 - 2 lần 40 - 2 lần 35 - 2 lần
31 - 2 lần 96 - 2 lần 90 - 2 lần 06 - 2 lần 11 - 2 lần
75 - 2 lần 56 - 2 lần 42 - 1 lần 58 - 1 lần 63 - 1 lần
94 - 1 lần 73 - 1 lần 97 - 1 lần 67 - 1 lần 98 - 1 lần
18 - 1 lần 24 - 1 lần 51 - 1 lần 34 - 1 lần 99 - 1 lần
21 - 1 lần 23 - 1 lần 93 - 1 lần 86 - 1 lần 44 - 1 lần
05 - 1 lần 54 - 1 lần 36 - 1 lần 32 - 1 lần 41 - 1 lần
64 - 1 lần 08 - 1 lần 88 - 1 lần 37 - 1 lần 66 - 1 lần
16 - 1 lần 04 - 1 lần 92 - 1 lần 78 - 1 lần 17 - 1 lần
30 - 1 lần 02 - 1 lần 52 - 1 lần 29 - 1 lần 60 - 1 lần
84 - 1 lần 47 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 60

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 8 lần Đuôi 0: 11 lần Tổng 0: 5 lần
Đầu 1: 9 lần Đuôi 1: 13 lần Tổng 1: 14 lần
Đầu 2: 7 lần Đuôi 2: 9 lần Tổng 2: 8 lần
Đầu 3: 11 lần Đuôi 3: 7 lần Tổng 3: 9 lần
Đầu 4: 8 lần Đuôi 4: 8 lần Tổng 4: 9 lần
Đầu 5: 8 lần Đuôi 5: 10 lần Tổng 5: 7 lần
Đầu 6: 5 lần Đuôi 6: 10 lần Tổng 6: 8 lần
Đầu 7: 12 lần Đuôi 7: 8 lần Tổng 7: 13 lần
Đầu 8: 13 lần Đuôi 8: 8 lần Tổng 8: 6 lần
Đầu 9: 10 lần Đuôi 9: 7 lần Tổng 9: 12 lần

Thống kê GĐB Miền Bắc 100 ngày gần đây từ 05-04-2024 tới 14-07-2024

Đầu Đuôi Loto Tổng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
72666
05-04
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
00312
06-04
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
93374
07-04
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
30147
08-04
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
16510
09-04
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
14138
10-04
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
69356
11-04
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
12073
12-04
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
90649
13-04
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
71396
14-04
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
99369
15-04
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
96850
16-04
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
90289
17-04
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
62904
18-04
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
26592
19-04
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
29379
20-04
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
19980
21-04
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
15525
22-04
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
12681
23-04
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
69952
24-04
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
36594
25-04
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
57620
26-04
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
25842
27-04
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
37696
28-04
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
15877
29-04
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
44624
30-04
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
72031
01-05
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
27567
02-05
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
64857
03-05
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
90869
04-05
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
80183
05-05
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
87661
06-05
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
12317
07-05
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
56095
08-05
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
60325
09-05
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
78736
10-05
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
98076
11-05
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
54105
12-05
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
84396
13-05
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
16880
14-05
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
06926
15-05
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
61034
16-05
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
51468
17-05
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
91322
18-05
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
14478
19-05
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
05966
20-05
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
55200
21-05
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
39397
22-05
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
13182
23-05
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
70098
24-05
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
09743
25-05
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
53398
26-05
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
72578
27-05
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
47490
28-05
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
60031
29-05
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
98932
30-05
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
06102
31-05
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
12612
01-06
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
27070
02-06
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
35024
03-06
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
86127
04-06
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
97856
05-06
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
66688
06-06
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
04651
07-06
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
63333
08-06
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
29226
09-06
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
44465
10-06
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
17409
11-06
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
86255
12-06
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
29826
13-06
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
80287
14-06
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
40369
15-06
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
17597
16-06
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
00002
17-06
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
74990
18-06
Đầu: 9
Đuôi: 0
Tổng: 9
37567
19-06
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
81439
20-06
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
14296
21-06
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
24362
22-06
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
28501
23-06
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
50550
24-06
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
60082
25-06
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
04232
26-06
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
51599
27-06
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
71368
28-06
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
78049
29-06
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
44529
30-06
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
94818
01-07
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
77620
02-07
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
38889
03-07
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
35313
04-07
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
49735
05-07
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
30003
06-07
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
04973
07-07
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
40957
08-07
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
09466
09-07
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
81994
10-07
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
91323
11-07
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
92619
12-07
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
83060
13-07
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6

Thống kê giải đặc biệt miền bắc tháng năm

Đầu Đuôi Loto Tổng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
01
94818
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
 
02
77620
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
 
03
38889
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
 
04
35313
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
 
05
49735
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
 
06
30003
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
 
07
04973
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
 
08
40957
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
 
09
09466
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
 
10
81994
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
 
11
91323
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
 
12
92619
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
 
13
83060
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
 

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2024 7-7-2024 049 73
2024 14-6-2024 802 87
2023 14-7-2023 786 68
2022 14-7-2022 328 50
2021 14-7-2021 986 53
2020 14-7-2020 447 89
2019 14-7-2019 292 02
2018 14-7-2018 780 23
2017 14-7-2017 798 66
2016 14-7-2016 423 98
2015 14-7-2015 059 00
2014 14-7-2014 650 34
2013 14-7-2013 255 09
2012 14-7-2012 414 86
2011 14-7-2011 149 96
2010 14-7-2010 632 18
2009 14-7-2009 224 74
2008 14-7-2008 415 11
2007 14-7-2007 538 53
2006 14-7-2006 937 60
2005 14-7-2005 909 20
2004 14-7-2004 734 95
2003 14-7-2003 848 71
2002 14-7-2002 138 65
Xem thêm thống kê những ngày giải đặc biệt về: 00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 -

Thống Kê 2 Số Cuối Giải Đặc Biệt Miền Bắc (XSMB) theo tuần, tháng, năm 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 tổng hợp đầy đủ, chính xác nhất. 

Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc có ý nghĩa quan trọng trong việc tìm kiếm các dữ liệu, phân tích hàng ngày. Phương pháp sử dụng các kết quả nhiều ngày để làm căn cứ phân tích

Thống kê XSMB giải đặc biệt gồm những gì ?

  • Thống kê giải đặc biệt hôm qua số mấy và những ngày giải đặc biệt về có cùng số hôm qua.

  • Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu chưa về nhất

  • Đít (đuôi) 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về nhất

  • 2 số cuối đặc biệt (đề gan lì miền Bắc) lâu chưa về nhất

  • Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc 100 ngày gần với chi tiết giải đặc biệt trong tháng, ngày ra và tổng đặc biệt.

  • Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Các loại thống kê miền Bắc chi tiết

Trang này sẽ cập nhật tự động các bảng đặc biệt theo tổng, hai số cuối, chu kỳ xổ số miền Bắc hôm nay, ngày mai, ngày hôm sau hay các năm trước 2019, 2020, 2021, 2022… để có được các dữ liệu thống kê kết quả xổ số đặc biệt MB sắp xếp khoa học, hợp lý, truy xuất nhanh nhất.