Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc theo tuần, tháng, năm

Ngày gần nhất, đề về 59 xem ngày mai (hôm sau) về con gì?, xem dưới đây

Xem những ngày mà đề về 59

Cặp sốNgày
91159
28-3-2020
87259
25-9-2019
69859
12-8-2019
69759
13-6-2019
63559
27-3-2019
74359
10-3-2019
27459
11-2-2019
30559
10-1-2019
97859
4-12-2018
07459
13-11-2018
29059
21-2-2018
73459
31-12-2017
70059
5-9-2017
20459
11-4-2017
19659
24-2-2017
06859
6-2-2017
62259
23-10-2015
07059
29-7-2015
60459
14-2-2015
55659
26-12-2014
Cặp sốNgày
21759
29-11-2014
66759
9-10-2014
67059
17-8-2014
56259
12-11-2013
05959
11-11-2013
56559
9-11-2013
26059
21-8-2013
75059
26-12-2012
59759
9-7-2012
71959
10-2-2012
02959
18-9-2011
18659
15-9-2011
07959
10-9-2011
38959
10-8-2011
78259
19-7-2011
42359
13-12-2010
77759
27-7-2010
43059
4-4-2010
38459
19-5-2009
11859
9-5-2009

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu chưa về nhất

 • Đầu 4: 19 ngày
 • Đầu 1: 15 ngày
 • Đầu 0: 14 ngày
 • Đầu 6: 12 ngày
 • Đầu 8: 11 ngày

Đít (đuôi) 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về nhất

 • Đuôi 0: 21 ngày
 • Đuôi 2: 13 ngày
 • Đuôi 7: 12 ngày
 • Đuôi 1: 8 ngày
 • Đuôi 4: 7 ngày

2 số cuối đặc biệt (đề gan lì miền Bắc) lâu chưa về nhất

 • 13: 728 ngày
 • 69: 497 ngày
 • 70: 494 ngày
 • 79: 416 ngày
 • 72: 366 ngày
 • 99: 341 ngày
 • 28: 321 ngày
 • 14: 287 ngày
 • 86: 277 ngày
 • 95: 272 ngày

Thống kê đề Miền Bắc 100 ngày gần đây từ 23-09-2018 tới 29-03-2020

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
12662
Đầu: 6
Đầu: 2
Tổng: 8
69569
Đầu: 6
Đầu: 9
Tổng: 5
69654
Đầu: 5
Đầu: 4
Tổng: 9
49222
Đầu: 2
Đầu: 2
Tổng: 4
14915
Đầu: 1
Đầu: 5
Tổng: 6
79356
Đầu: 5
Đầu: 6
Tổng: 1
08030
Đầu: 3
Đầu: 0
Tổng: 3
68455
Đầu: 5
Đầu: 5
Tổng: 0
29665
Đầu: 6
Đầu: 5
Tổng: 1
75644
Đầu: 4
Đầu: 4
Tổng: 8
58237
Đầu: 3
Đầu: 7
Tổng: 0
26134
Đầu: 3
Đầu: 4
Tổng: 7
04926
Đầu: 2
Đầu: 6
Tổng: 8
68515
Đầu: 1
Đầu: 5
Tổng: 6
99739
Đầu: 3
Đầu: 9
Tổng: 2
06832
Đầu: 3
Đầu: 2
Tổng: 5
99135
Đầu: 3
Đầu: 5
Tổng: 8
90043
Đầu: 4
Đầu: 3
Tổng: 7
75705
Đầu: 0
Đầu: 5
Tổng: 5
68218
Đầu: 1
Đầu: 8
Tổng: 9
48145
Đầu: 4
Đầu: 5
Tổng: 9
35128
Đầu: 2
Đầu: 8
Tổng: 0
47019
Đầu: 1
Đầu: 9
Tổng: 0
82524
Đầu: 2
Đầu: 4
Tổng: 6
39416
Đầu: 1
Đầu: 6
Tổng: 7
22850
Đầu: 5
Đầu: 0
Tổng: 5
91214
Đầu: 1
Đầu: 4
Tổng: 5
72328
Đầu: 2
Đầu: 8
Tổng: 0
15132
Đầu: 3
Đầu: 2
Tổng: 5
81258
Đầu: 5
Đầu: 8
Tổng: 3
08662
Đầu: 6
Đầu: 2
Tổng: 8
23203
Đầu: 0
Đầu: 3
Tổng: 3
72838
Đầu: 3
Đầu: 8
Tổng: 1
78933
Đầu: 3
Đầu: 3
Tổng: 6
13194
Đầu: 9
Đầu: 4
Tổng: 3
68886
Đầu: 8
Đầu: 6
Tổng: 4
23974
Đầu: 7
Đầu: 4
Tổng: 1
42318
Đầu: 1
Đầu: 8
Tổng: 9
59535
Đầu: 3
Đầu: 5
Tổng: 8
51489
Đầu: 8
Đầu: 9
Tổng: 7
54448
Đầu: 4
Đầu: 8
Tổng: 2
14832
Đầu: 3
Đầu: 2
Tổng: 5
15844
Đầu: 4
Đầu: 4
Tổng: 8
01524
Đầu: 2
Đầu: 4
Tổng: 6
70455
Đầu: 5
Đầu: 5
Tổng: 0
89911
Đầu: 1
Đầu: 1
Tổng: 2
33079
Đầu: 7
Đầu: 9
Tổng: 6
45669
Đầu: 6
Đầu: 9
Tổng: 5
04284
Đầu: 8
Đầu: 4
Tổng: 2
65771
Đầu: 7
Đầu: 1
Tổng: 8
20970
Đầu: 7
Đầu: 0
Tổng: 7
07459
Đầu: 5
Đầu: 9
Tổng: 4
25841
Đầu: 4
Đầu: 1
Tổng: 5
33888
Đầu: 8
Đầu: 8
Tổng: 6
52348
Đầu: 4
Đầu: 8
Tổng: 2
96702
Đầu: 0
Đầu: 2
Tổng: 2
16644
Đầu: 4
Đầu: 4
Tổng: 8
38201
Đầu: 0
Đầu: 1
Tổng: 1
02322
Đầu: 2
Đầu: 2
Tổng: 4
79721
Đầu: 2
Đầu: 1
Tổng: 3
95565
Đầu: 6
Đầu: 5
Tổng: 1
06414
Đầu: 1
Đầu: 4
Tổng: 5
90956
Đầu: 5
Đầu: 6
Tổng: 1
34635
Đầu: 3
Đầu: 5
Tổng: 8
74033
Đầu: 3
Đầu: 3
Tổng: 6
44616
Đầu: 1
Đầu: 6
Tổng: 7
81965
Đầu: 6
Đầu: 5
Tổng: 1
98929
Đầu: 2
Đầu: 9
Tổng: 1
88321
Đầu: 2
Đầu: 1
Tổng: 3
72729
Đầu: 2
Đầu: 9
Tổng: 1
71456
Đầu: 5
Đầu: 6
Tổng: 1
99667
Đầu: 6
Đầu: 7
Tổng: 3
97859
Đầu: 5
Đầu: 9
Tổng: 4
12188
Đầu: 8
Đầu: 8
Tổng: 6
81154
Đầu: 5
Đầu: 4
Tổng: 9
25367
Đầu: 6
Đầu: 7
Tổng: 3
64793
Đầu: 9
Đầu: 3
Tổng: 2
77308
Đầu: 0
Đầu: 8
Tổng: 8
39341
Đầu: 4
Đầu: 1
Tổng: 5
38991
Đầu: 9
Đầu: 1
Tổng: 0
63140
Đầu: 4
Đầu: 0
Tổng: 4
83517
Đầu: 1
Đầu: 7
Tổng: 8
47788
Đầu: 8
Đầu: 8
Tổng: 6
22750
Đầu: 5
Đầu: 0
Tổng: 5
60310
Đầu: 1
Đầu: 0
Tổng: 1
46365
Đầu: 6
Đầu: 5
Tổng: 1
84415
Đầu: 1
Đầu: 5
Tổng: 6
29775
Đầu: 7
Đầu: 5
Tổng: 2
41302
Đầu: 0
Đầu: 2
Tổng: 2
95367
Đầu: 6
Đầu: 7
Tổng: 3
54691
Đầu: 9
Đầu: 1
Tổng: 0
47793
Đầu: 9
Đầu: 3
Tổng: 2
50522
Đầu: 2
Đầu: 2
Tổng: 4
09956
Đầu: 5
Đầu: 6
Tổng: 1
73330
Đầu: 3
Đầu: 0
Tổng: 3
24529
Đầu: 2
Đầu: 9
Tổng: 1
66241
Đầu: 4
Đầu: 1
Tổng: 5
56675
Đầu: 7
Đầu: 5
Tổng: 2
65753
Đầu: 5
Đầu: 3
Tổng: 8

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2019 29-3-2019 21642
2018 29-3-2018 46168
2017 29-3-2017 18516
2016 29-3-2016 40184
2015 29-3-2015 20019
2014 29-3-2014 93922
2013 29-3-2013 44334
2012 29-3-2012 20456
2011 29-3-2011 96797
2010 29-3-2010 90097
2009 29-3-2009 52205
2008 29-3-2008 12608
2007 29-3-2007 07220
2006 29-3-2006 17011
2005 29-3-2005 37916
2004 29-3-2004 49251
2003 29-3-2003 94778
2002 29-3-2002 60333
Xem thêm thống kê những ngày đề về: 00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 -

Thảo luận

Tổng hợp các thống kê giải đặc biệt miền Bắc (TK GDB XSMB) với dữ liệu chính xác, chi tiết kết quả:

 • Thống kê 5, 3, 2 số cuối giải đặc biệt theo tổng, tuần, tháng, năm hay các biên độ thống kê 100 ngày, 90 ngày, 60 ngày, 30 ngày gần nhất...

 • Tổng hợp các thống kê gan (lô gan - đề gan)

 • Thống kê lô xiên

 • Thống kê lô rơi

 • Thống kê đề kép

 • Đề kép lệch

 • Đề kép âm 

Truy cập ngày Az24.vn để cập nhật chi tiết các thống kê, tổng hợp bảng đặc biệt theo tổng, hai số cuối, chu kỳ xổ số miền Bắc hôm nay, ngày mai, ngày hôm sau hay các năm trước 2017, 2018, 2019… để có được các dữ liệu tổng hợp kết quả xổ số đặc biệt MB sắp xếp khoa học, hợp lý, truy xuất nhanh nhất. Qua đó, các bạn có thể sử dụng những bảng tổng hợp các giải đặc biệt, thống kê xổ số theo bộ, biên độ, chu kỳ dàn đặc biệt phù hợp với nhu cầu TK GĐB nhất.

Chúc các bạn có được những bảng thống kê xổ số ĐB, hữu ích là căn cứ để đưa ra các phân tích, nhận định, bình luận nhằm chốt số soi cầu, thống kê KQXS dự đoán chính xác nhất.