Thống kê 2 số cuối đặc biệt miền Bắc theo tuần, tháng, năm

Trực tiếp Mời bạn xem Nhận định miền Nam

2 số cuối giải ĐB về 36, xem bảng thống kê đặc biệt có thể về ngày mai

Ngày về ĐB ĐB hôm sau Hôm sau
26-9-2023
452 36
-
27-9-2023
10-6-2023
019 36
462 60
11-6-2023
7-4-2023
497 36
298 15
8-4-2023
25-12-2022
956 36
034 00
26-12-2022
11-11-2022
817 36
786 11
12-11-2022
23-9-2022
794 36
081 54
24-9-2022
13-5-2022
294 36
307 75
14-5-2022
18-4-2022
804 36
788 64
19-4-2022
20-7-2021
230 36
471 88
21-7-2021
30-4-2021
967 36
053 65
1-5-2021
9-3-2021
977 36
616 39
10-3-2021
25-11-2020
720 36
230 71
26-11-2020
29-10-2020
331 36
574 83
30-10-2020
25-10-2020
324 36
779 46
26-10-2020
3-8-2020
028 36
116 17
4-8-2020
27-6-2020
742 36
363 51
28-6-2020
6-5-2020
033 36
833 82
7-5-2020
20-3-2020
857 36
555 21
21-3-2020
23-11-2019
897 36
317 42
24-11-2019
16-5-2019
237 36
105 32
17-5-2019

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 36

Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số Bộ số
34 - 4 lần 17 - 4 lần 15 - 4 lần 76 - 3 lần 65 - 3 lần
08 - 3 lần 90 - 3 lần 22 - 2 lần 31 - 2 lần 99 - 2 lần
97 - 2 lần 66 - 2 lần 05 - 2 lần 19 - 2 lần 41 - 2 lần
45 - 2 lần 73 - 2 lần 36 - 2 lần 67 - 2 lần 75 - 2 lần
21 - 2 lần 82 - 2 lần 51 - 2 lần 46 - 2 lần 54 - 2 lần
86 - 1 lần 93 - 1 lần 49 - 1 lần 72 - 1 lần 43 - 1 lần
29 - 1 lần 84 - 1 lần 23 - 1 lần 27 - 1 lần 02 - 1 lần
14 - 1 lần 10 - 1 lần 06 - 1 lần 55 - 1 lần 89 - 1 lần
60 - 1 lần 78 - 1 lần 28 - 1 lần 00 - 1 lần 11 - 1 lần
64 - 1 lần 88 - 1 lần 39 - 1 lần 71 - 1 lần 83 - 1 lần
42 - 1 lần 32 - 1 lần 38 - 1 lần 58 - 1 lần 80 - 1 lần
74 - 1 lần 35 - 1 lần 25 - 1 lần 95 - 1 lần 63 - 1 lần
07 - 1 lần 85 - 1 lần 12 - 1 lần 30 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 36

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 9 lần Đuôi 0: 8 lần Tổng 0: 12 lần
Đầu 1: 14 lần Đuôi 1: 10 lần Tổng 1: 8 lần
Đầu 2: 9 lần Đuôi 2: 9 lần Tổng 2: 9 lần
Đầu 3: 13 lần Đuôi 3: 7 lần Tổng 3: 12 lần
Đầu 4: 9 lần Đuôi 4: 10 lần Tổng 4: 6 lần
Đầu 5: 6 lần Đuôi 5: 18 lần Tổng 5: 8 lần
Đầu 6: 10 lần Đuôi 6: 11 lần Tổng 6: 12 lần
Đầu 7: 11 lần Đuôi 7: 10 lần Tổng 7: 8 lần
Đầu 8: 9 lần Đuôi 8: 8 lần Tổng 8: 12 lần
Đầu 9: 9 lần Đuôi 9: 8 lần Tổng 9: 12 lần

Thống kê GĐB Miền Bắc 100 ngày gần đây từ 19-06-2023 tới 27-09-2023

Đầu Đuôi Loto Tổng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
59915
19-06
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
51232
20-06
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
58534
21-06
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
84267
22-06
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
83660
23-06
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
09870
24-06
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
63634
25-06
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
03493
26-06
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
49195
27-06
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
97495
28-06
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
06920
29-06
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
69851
30-06
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
90746
01-07
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
57123
02-07
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
96894
03-07
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
06883
04-07
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
29397
05-07
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
44798
06-07
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
93076
07-07
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
98215
08-07
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
05408
09-07
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
58222
10-07
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
45631
11-07
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
67115
12-07
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
26902
13-07
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
78668
14-07
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
08897
15-07
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
51351
16-07
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
22406
17-07
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
20080
18-07
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
15339
19-07
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
58286
20-07
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
35944
21-07
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
27433
22-07
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
58062
23-07
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
62442
24-07
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
75659
25-07
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
87929
26-07
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
21171
27-07
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
40915
28-07
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
69358
29-07
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
55741
30-07
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
72615
31-07
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
04430
01-08
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
88137
02-08
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
80288
03-08
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
56177
04-08
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
45710
05-08
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
74923
06-08
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
08672
07-08
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
80766
08-08
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
59261
09-08
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
25102
10-08
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
90299
11-08
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
06848
12-08
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
84528
13-08
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
16893
14-08
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
41861
15-08
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
82019
16-08
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
79186
17-08
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
47887
18-08
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
41830
19-08
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
92009
20-08
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
27221
21-08
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
60279
22-08
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
63734
23-08
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
57973
24-08
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
82843
25-08
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
94958
26-08
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
18448
27-08
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
83185
28-08
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
49278
29-08
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
76551
30-08
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
73040
31-08
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
61379
01-09
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
06380
02-09
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
31186
03-09
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
08811
04-09
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
06367
05-09
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
15269
06-09
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
49956
07-09
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
13676
08-09
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
35252
09-09
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
35902
10-09
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
63768
11-09
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
73132
12-09
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
56650
13-09
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
59722
14-09
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
13720
15-09
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
11724
16-09
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
22365
17-09
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
43104
18-09
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
50925
19-09
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
40303
20-09
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
52566
21-09
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
22714
22-09
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
76922
23-09
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
62778
24-09
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
68779
25-09
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
45236
26-09
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9

Thống kê giải đặc biệt miền bắc tháng năm

Đầu Đuôi Loto Tổng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
01
61379
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
 
02
06380
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
 
03
31186
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
 
04
08811
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
 
05
06367
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
 
06
15269
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
 
07
49956
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
 
08
13676
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
 
09
35252
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
 
10
35902
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
 
11
63768
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
 
12
73132
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
 
13
56650
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
 
14
59722
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
 
15
13720
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
 
16
11724
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
 
17
22365
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
 
18
43104
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
 
19
50925
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
 
20
40303
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
 
21
52566
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
 
22
22714
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
 
23
76922
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
 
24
62778
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
 
25
68779
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
 
26
45236
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
 

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2023 20-9-2023 403 03
2023 27-8-2023 184 48
2022 27-9-2022 773 90
2021 27-9-2021 730 11
2020 27-9-2020 375 46
2019 27-9-2019 982 78
2018 27-9-2018 149 15
2017 27-9-2017 627 77
2016 27-9-2016 192 91
2015 27-9-2015 490 47
2014 27-9-2014 923 86
2013 27-9-2013 080 25
2012 27-9-2012 568 36
2011 27-9-2011 595 86
2010 27-9-2010 606 40
2009 27-9-2009 506 66
2008 27-9-2008 640 32
2007 27-9-2007 410 25
2006 27-9-2006 804 42
2005 27-9-2005 472 79
2004 27-9-2004 369 67
2003 27-9-2003 720 80
2002 27-9-2002 329 78
Xem thêm thống kê những ngày giải đặc biệt về: 00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 -

Thống Kê 2 Số Cuối Giải Đặc Biệt Miền Bắc (XSMB) theo tuần, tháng, năm 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 tổng hợp đầy đủ, chính xác nhất. 

Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc có ý nghĩa quan trọng trong việc tìm kiếm các dữ liệu, phân tích hàng ngày. Phương pháp sử dụng các kết quả nhiều ngày để làm căn cứ phân tích

Thống kê XSMB giải đặc biệt gồm những gì ?

  • Thống kê đề về hôm qua số mấy và những ngày đề về có cùng số đề hôm qua.

  • Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu chưa về nhất

  • Đít (đuôi) 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về nhất

  • 2 số cuối đặc biệt (đề gan lì miền Bắc) lâu chưa về nhất

  • Thống kê đề Miền Bắc 100 ngày gần vớ chi tiết giải đặc biệt trong tháng, ngày ra và tổng đặc biệt.

  • Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Các loại thống kê miền Bắc chi tiết

Trang này sẽ cập nhật tự động các bảng đặc biệt theo tổng, hai số cuối, chu kỳ xổ số miền Bắc hôm nay, ngày mai, ngày hôm sau hay các năm trước 2019, 2020, 2021, 2022… để có được các dữ liệu thống kê kết quả xổ số đặc biệt MB sắp xếp khoa học, hợp lý, truy xuất nhanh nhất.