Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc theo tuần, tháng, năm

2 số cuối giải ĐB về 11, xem bảng thống kê đặc biệt có thể về ngày mai

Ngày vềĐBĐB hôm sauHôm sau
23-9-2020
977 11
-
24-9-2020
2-8-2020
576 11
028 36
3-8-2020
16-7-2020
245 11
608 14
17-7-2020
25-5-2020
672 11
291 54
26-5-2020
3-11-2019
409 11
560 43
4-11-2019
14-10-2019
645 11
459 30
15-10-2019
10-9-2019
828 11
538 41
11-9-2019
18-8-2019
071 11
910 82
19-8-2019
23-2-2019
633 11
552 32
24-2-2019
7-11-2018
899 11
330 79
8-11-2018
21-5-2018
065 11
813 30
22-5-2018
27-11-2017
190 11
362 05
28-11-2017
13-4-2017
373 11
781 23
14-4-2017
22-1-2017
529 11
008 72
23-1-2017
24-7-2016
691 11
298 35
25-7-2016
12-7-2016
905 11
114 27
13-7-2016
5-3-2016
619 11
232 96
6-3-2016
29-1-2016
760 11
681 58
30-1-2016
3-1-2016
973 11
252 61
4-1-2016
17-2-2015
291 11
138 12
22-2-2015

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 11

Bộ sốBộ sốBộ sốBộ sốBộ số
54 - 4 lần 36 - 3 lần 30 - 3 lần 05 - 3 lần 17 - 2 lần
16 - 2 lần 33 - 2 lần 14 - 2 lần 56 - 2 lần 86 - 2 lần
12 - 2 lần 58 - 2 lần 31 - 2 lần 60 - 2 lần 04 - 2 lần
79 - 2 lần 68 - 2 lần 44 - 1 lần 92 - 1 lần 06 - 1 lần
26 - 1 lần 95 - 1 lần 09 - 1 lần 47 - 1 lần 15 - 1 lần
65 - 1 lần 75 - 1 lần 38 - 1 lần 11 - 1 lần 35 - 1 lần
43 - 1 lần 41 - 1 lần 82 - 1 lần 32 - 1 lần 23 - 1 lần
72 - 1 lần 27 - 1 lần 88 - 1 lần 96 - 1 lần 61 - 1 lần
98 - 1 lần 13 - 1 lần 22 - 1 lần 25 - 1 lần 50 - 1 lần
40 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 11

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 7 lần Đuôi 0: 7 lần Tổng 0: 1 lần
Đầu 1: 11 lần Đuôi 1: 5 lần Tổng 1: 6 lần
Đầu 2: 5 lần Đuôi 2: 7 lần Tổng 2: 2 lần
Đầu 3: 13 lần Đuôi 3: 5 lần Tổng 3: 7 lần
Đầu 4: 5 lần Đuôi 4: 9 lần Tổng 4: 12 lần
Đầu 5: 9 lần Đuôi 5: 9 lần Tổng 5: 10 lần
Đầu 6: 6 lần Đuôi 6: 12 lần Tổng 6: 9 lần
Đầu 7: 4 lần Đuôi 7: 4 lần Tổng 7: 6 lần
Đầu 8: 4 lần Đuôi 8: 7 lần Tổng 8: 5 lần
Đầu 9: 4 lần Đuôi 9: 3 lần Tổng 9: 10 lần

Thống kê đề Miền Bắc 100 ngày gần đây từ 23-09-2018 tới 24-09-2020

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
12662
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
69569
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
69654
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
49222
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
14915
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
79356
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
08030
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
68455
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
29665
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
75644
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
58237
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
26134
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
04926
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
68515
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
99739
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
06832
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
99135
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
90043
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
75705
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
68218
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
48145
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
35128
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
47019
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
82524
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
39416
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
22850
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
91214
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
72328
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
15132
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
81258
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
08662
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
23203
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
72838
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
78933
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
13194
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
68886
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
23974
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
42318
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
59535
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
51489
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
54448
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
14832
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
15844
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
01524
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
70455
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
89911
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
33079
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
45669
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
04284
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
65771
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
20970
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
07459
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
25841
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
33888
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
52348
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
96702
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
16644
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
38201
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
02322
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
79721
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
95565
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
06414
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
90956
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
34635
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
74033
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
44616
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
81965
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
98929
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
88321
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
72729
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
71456
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
99667
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
97859
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
12188
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
81154
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
25367
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
64793
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
77308
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
39341
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
38991
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
63140
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
83517
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
47788
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
22750
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
60310
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
46365
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
84415
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
29775
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
41302
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
95367
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
54691
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
47793
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
50522
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
09956
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
73330
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
24529
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
66241
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
56675
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
65753
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2019 24-9-2019 33024
2018 24-9-2018 69569
2017 24-9-2017 26652
2016 24-9-2016 29506
2015 24-9-2015 52117
2014 24-9-2014 75935
2013 24-9-2013 28251
2012 24-9-2012 89544
2011 24-9-2011 92365
2010 24-9-2010 42793
2009 24-9-2009 83610
2008 24-9-2008 05110
2007 24-9-2007 86136
2006 24-9-2006 70510
2005 24-9-2005 86514
2004 24-9-2004 19438
2003 24-9-2003 20921
2002 24-9-2002 08346
Xem thêm thống kê những ngày đề về: 00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 -

Công cụ thống kê xổ số miền Bắc chính xác

Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc có ý nghĩa quan trọng trong việc tìm kiếm các dữ liệu soi cầu, chốt số dự đoán hàng ngày. Phương pháp sử dụng kết quả tổng hợp kết quả XS hôm qua, tuần trước, tháng trước, năm trước... để làm căn cứ soi cầu thống kê KQXS được đánh giá khoa học, có cơ sở và tăng hiệu suất chốt số chính xác.

Hiện nay hỗ trợ thống kê giải ĐB được thực hiện qua các công cụ hỗ trợ tra cứu từ máy tính, thiết bị di động nhanh chóng, miễn phí để có được các dữ liệu KQXSMB theo các nhóm tiêu chí khác nhau theo thời gian, tổng, tần suất 2 số cuối giải đặc biệt...

Nếu bạn quan tâm có thể sử dụng công cụ thống kê ĐB tại A24.vn hoàn toàn miễn phí, cho kết quả nhanh và chính xác để tra cứu các dữ liệu kết quả cần thiết

Thống kê giải đặc biệt KQXSMB gồm những gì?

Thống kê XSMB tổng hợp các dữ liệu giải đặc biệt đã mở thưởng thời gian gần đây để thống kê người chơi có thể xem thêm rất nhiều các loại thống kê như:

Kết quả thống kê đặc biệt nhanh tại Az24.vn

Giải đặc biệt xổ số miền Bắc khi tổng hợp có rất nhiều dữ liệu với các dữ liệu tra cứu nhanh tại đây gồm có:

  • Thống kê đề về hôm qua số mấy và những ngày đề về có cùng số đề hôm qua.
  • Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu chưa về nhất
  • Đít (đuôi) 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về nhất
  • 2 số cuối đặc biệt (đề gan lì miền Bắc) lâu chưa về nhất
  • Thống kê đề Miền Bắc 100 ngày gần vớ chi tiết giải đặc biệt trong tháng, ngày ra và tổng đặc biệt.
  • Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Các loại thống kê lô đề miền Bắc chi tiết

Ngoài ra có nhiều loại thống kê xổ số khác có ý nghĩa trong việc soi cầu các bạn nên tìm kiếm, tổng hợp đó là TK gan giải đặc biệt theo tổng, chạm...

Hướng dẫn xem thống kê xổ số miền Bắc ở đâu chính xác nhất

Nếu muốn tra cứu các thống kê tổng hợp KQXSMB giải đặc biệt chính xác, nhanh, miễn phí các bạn có thể truy cập vào website az24.vn theo các bước sau:

  • Bước 1: Truy cập vào Az24.vn
  • Bước 2: Chọn mục “THỐNG KÊ ĐB” và xem nhanh hoặc chọn chi tiết các loại TK XS khác.

Bất cứ khi nào bạn muốn tra cứu, tìm kiếm các kết quả thống kê xổ số giải đặc biệt để làm cơ sở phân tích soi cầu đều có thể tra cứu 24/24h tại đây miễn phí, chính xác 100%.

Trang này sẽ cập nhật tự động các bảng đặc biệt theo tổng, hai số cuối, chu kỳ xổ số miền Bắc hôm nay, ngày mai, ngày hôm sau hay các năm trước 2017, 2018, 2019… để có được các dữ liệu tổng hợp kết quả xổ số đặc biệt MB sắp xếp khoa học, hợp lý, truy xuất nhanh nhất.

Chúc các bạn có được những bảng tổng hợp các giải đặc biệt, thống kê xổ số theo bộ, biên độ, chu kỳ dàn đặc biệt... hữu ích hữu, nhanh, chuẩn xác nhất.