Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc theo tuần, tháng, năm

Ngày gần nhất, đề về 40 xem ngày mai (hôm sau) về con gì?, xem dưới đây

Xem những ngày mà đề về 40

Cặp sốNgày
50940
28-1-2020
70840
8-12-2019
14040
10-8-2019
35740
6-6-2019
63140
12-12-2018
50040
11-9-2018
19640
2-9-2018
84740
15-7-2018
38740
18-5-2018
42140
14-9-2017
81040
14-3-2017
42040
10-1-2017
98540
21-7-2016
09640
4-5-2016
10140
12-4-2016
85140
25-12-2015
90340
2-12-2015
25540
18-7-2015
40740
3-6-2015
41940
28-6-2014
Cặp sốNgày
60240
27-6-2014
31340
21-4-2014
91840
3-7-2013
46640
28-4-2013
62540
28-3-2013
67340
25-6-2012
01940
13-1-2012
86340
3-10-2010
60640
27-9-2010
02640
18-7-2010
32040
14-10-2009
68840
25-8-2009
67140
9-1-2009
65540
20-4-2008
98340
28-1-2007
18540
26-1-2007
35640
20-1-2007
10540
22-8-2006
38340
7-5-2005
93340
4-9-2004

Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu chưa về nhất

 • Đầu 3: 34 ngày
 • Đầu 6: 15 ngày
 • Đầu 1: 14 ngày
 • Đầu 8: 13 ngày
 • Đầu 0: 11 ngày

Đít (đuôi) 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về nhất

 • Đuôi 3: 26 ngày
 • Đuôi 8: 18 ngày
 • Đuôi 4: 15 ngày
 • Đuôi 2: 13 ngày
 • Đuôi 6: 11 ngày

2 số cuối đặc biệt (đề gan lì miền Bắc) lâu chưa về nhất

 • 13: 668 ngày
 • 23: 531 ngày
 • 69: 437 ngày
 • 70: 434 ngày
 • 79: 356 ngày
 • 72: 306 ngày
 • 99: 281 ngày
 • 28: 261 ngày
 • 35: 247 ngày
 • 14: 227 ngày

Thống kê đề Miền Bắc 100 ngày gần đây từ 23-09-2018 tới 29-01-2020

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
12662
Đầu: 6
Đầu: 2
Tổng: 8
69569
Đầu: 6
Đầu: 9
Tổng: 5
69654
Đầu: 5
Đầu: 4
Tổng: 9
49222
Đầu: 2
Đầu: 2
Tổng: 4
14915
Đầu: 1
Đầu: 5
Tổng: 6
79356
Đầu: 5
Đầu: 6
Tổng: 1
08030
Đầu: 3
Đầu: 0
Tổng: 3
68455
Đầu: 5
Đầu: 5
Tổng: 0
29665
Đầu: 6
Đầu: 5
Tổng: 1
75644
Đầu: 4
Đầu: 4
Tổng: 8
58237
Đầu: 3
Đầu: 7
Tổng: 0
26134
Đầu: 3
Đầu: 4
Tổng: 7
04926
Đầu: 2
Đầu: 6
Tổng: 8
68515
Đầu: 1
Đầu: 5
Tổng: 6
99739
Đầu: 3
Đầu: 9
Tổng: 2
06832
Đầu: 3
Đầu: 2
Tổng: 5
99135
Đầu: 3
Đầu: 5
Tổng: 8
90043
Đầu: 4
Đầu: 3
Tổng: 7
75705
Đầu: 0
Đầu: 5
Tổng: 5
68218
Đầu: 1
Đầu: 8
Tổng: 9
48145
Đầu: 4
Đầu: 5
Tổng: 9
35128
Đầu: 2
Đầu: 8
Tổng: 0
47019
Đầu: 1
Đầu: 9
Tổng: 0
82524
Đầu: 2
Đầu: 4
Tổng: 6
39416
Đầu: 1
Đầu: 6
Tổng: 7
22850
Đầu: 5
Đầu: 0
Tổng: 5
91214
Đầu: 1
Đầu: 4
Tổng: 5
72328
Đầu: 2
Đầu: 8
Tổng: 0
15132
Đầu: 3
Đầu: 2
Tổng: 5
81258
Đầu: 5
Đầu: 8
Tổng: 3
08662
Đầu: 6
Đầu: 2
Tổng: 8
23203
Đầu: 0
Đầu: 3
Tổng: 3
72838
Đầu: 3
Đầu: 8
Tổng: 1
78933
Đầu: 3
Đầu: 3
Tổng: 6
13194
Đầu: 9
Đầu: 4
Tổng: 3
68886
Đầu: 8
Đầu: 6
Tổng: 4
23974
Đầu: 7
Đầu: 4
Tổng: 1
42318
Đầu: 1
Đầu: 8
Tổng: 9
59535
Đầu: 3
Đầu: 5
Tổng: 8
51489
Đầu: 8
Đầu: 9
Tổng: 7
54448
Đầu: 4
Đầu: 8
Tổng: 2
14832
Đầu: 3
Đầu: 2
Tổng: 5
15844
Đầu: 4
Đầu: 4
Tổng: 8
01524
Đầu: 2
Đầu: 4
Tổng: 6
70455
Đầu: 5
Đầu: 5
Tổng: 0
89911
Đầu: 1
Đầu: 1
Tổng: 2
33079
Đầu: 7
Đầu: 9
Tổng: 6
45669
Đầu: 6
Đầu: 9
Tổng: 5
04284
Đầu: 8
Đầu: 4
Tổng: 2
65771
Đầu: 7
Đầu: 1
Tổng: 8
20970
Đầu: 7
Đầu: 0
Tổng: 7
07459
Đầu: 5
Đầu: 9
Tổng: 4
25841
Đầu: 4
Đầu: 1
Tổng: 5
33888
Đầu: 8
Đầu: 8
Tổng: 6
52348
Đầu: 4
Đầu: 8
Tổng: 2
96702
Đầu: 0
Đầu: 2
Tổng: 2
16644
Đầu: 4
Đầu: 4
Tổng: 8
38201
Đầu: 0
Đầu: 1
Tổng: 1
02322
Đầu: 2
Đầu: 2
Tổng: 4
79721
Đầu: 2
Đầu: 1
Tổng: 3
95565
Đầu: 6
Đầu: 5
Tổng: 1
06414
Đầu: 1
Đầu: 4
Tổng: 5
90956
Đầu: 5
Đầu: 6
Tổng: 1
34635
Đầu: 3
Đầu: 5
Tổng: 8
74033
Đầu: 3
Đầu: 3
Tổng: 6
44616
Đầu: 1
Đầu: 6
Tổng: 7
81965
Đầu: 6
Đầu: 5
Tổng: 1
98929
Đầu: 2
Đầu: 9
Tổng: 1
88321
Đầu: 2
Đầu: 1
Tổng: 3
72729
Đầu: 2
Đầu: 9
Tổng: 1
71456
Đầu: 5
Đầu: 6
Tổng: 1
99667
Đầu: 6
Đầu: 7
Tổng: 3
97859
Đầu: 5
Đầu: 9
Tổng: 4
12188
Đầu: 8
Đầu: 8
Tổng: 6
81154
Đầu: 5
Đầu: 4
Tổng: 9
25367
Đầu: 6
Đầu: 7
Tổng: 3
64793
Đầu: 9
Đầu: 3
Tổng: 2
77308
Đầu: 0
Đầu: 8
Tổng: 8
39341
Đầu: 4
Đầu: 1
Tổng: 5
38991
Đầu: 9
Đầu: 1
Tổng: 0
63140
Đầu: 4
Đầu: 0
Tổng: 4
83517
Đầu: 1
Đầu: 7
Tổng: 8
47788
Đầu: 8
Đầu: 8
Tổng: 6
22750
Đầu: 5
Đầu: 0
Tổng: 5
60310
Đầu: 1
Đầu: 0
Tổng: 1
46365
Đầu: 6
Đầu: 5
Tổng: 1
84415
Đầu: 1
Đầu: 5
Tổng: 6
29775
Đầu: 7
Đầu: 5
Tổng: 2
41302
Đầu: 0
Đầu: 2
Tổng: 2
95367
Đầu: 6
Đầu: 7
Tổng: 3
54691
Đầu: 9
Đầu: 1
Tổng: 0
47793
Đầu: 9
Đầu: 3
Tổng: 2
50522
Đầu: 2
Đầu: 2
Tổng: 4
09956
Đầu: 5
Đầu: 6
Tổng: 1
73330
Đầu: 3
Đầu: 0
Tổng: 3
24529
Đầu: 2
Đầu: 9
Tổng: 1
66241
Đầu: 4
Đầu: 1
Tổng: 5
56675
Đầu: 7
Đầu: 5
Tổng: 2
65753
Đầu: 5
Đầu: 3
Tổng: 8

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2019 29-1-2019 56579
2018 29-1-2018 75547
2016 29-1-2016 76011
2015 29-1-2015 54556
2014 29-1-2014 13899
2013 29-1-2013 63532
2012 29-1-2012 32455
2011 29-1-2011 20589
2010 29-1-2010 22470
2009 29-1-2009 78528
2008 29-1-2008 84188
2007 29-1-2007 74382
2005 29-1-2005 15198
2004 29-1-2004 80700
2003 29-1-2003 54238
2002 29-1-2002 68334
Xem thêm thống kê những ngày đề về: 00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 -

Thảo luận

Tổng hợp các thống kê đặc biệt miền Bắc (TK GDB XSMB) với dữ liệu chính xác, chi tiết kết quả: Thống kê 5, 3, 2 số cuối giải đặc biệt theo tổng, tuần, tháng, năm hay các biên độ thống kê 100 ngày, 90 ngày, 60 ngày, 30 ngày gần nhất... Tổng hợp các thống kê gan (lô gan - đề gan) Thống kê lô xiên Thống kê lô rơi Thống kê đề kép Đề kép lệch Đề kép âm  Truy cập ngay trang tin kết quả xổ số Az24.vn để cập nhật chi tiết các thống kê, tổng hợp bảng đặc biệt theo tổng, hai số cuối, chu kỳ xổ số miền Bắc hôm nay, ngày mai, ngày hôm sau hay các năm trước 2017, 2018, 2019… để có được các dữ liệu tổng hợp kết quả đặc biệt MB sắp xếp khoa học, hợp lý, truy xuất nhanh nhất. Qua đó, các bạn có thể sử dụng những bảng tổng hợp các giải đặc biệt, thống kê xổ số theo bộ, biên độ, chu kỳ dàn đặc biệt phù hợp với nhu cầu TK GĐB nhất. Chúc các bạn có được những bảng thống kê kết quả xổ số ĐB, hữu ích là căn cứ để đưa ra các phân tích, nhận định, bình luận nhằm chốt số soi cầu dự đoán KQXS chính xác nhất.