Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc theo tuần, tháng, năm

2 số cuối giải ĐB về 23, xem bảng thống kê đặc biệt có thể về ngày mai

Ngày vềĐBĐB hôm sauHôm sau
1-6-2020
623 23
-
2-6-2020
23-3-2020
361 23
315 78
24-3-2020
4-3-2020
512 23
529 91
5-3-2020
3-3-2020
388 23
512 23
4-3-2020
7-8-2018
127 23
909 29
8-8-2018
17-7-2018
883 23
096 69
18-7-2018
14-7-2018
780 23
847 40
15-7-2018
17-5-2018
876 23
387 40
18-5-2018
9-4-2018
973 23
791 88
10-4-2018
26-3-2018
072 23
184 67
27-3-2018
9-3-2018
214 23
038 30
10-3-2018
10-11-2017
705 23
028 93
11-11-2017
7-8-2017
078 23
464 33
8-8-2017
23-6-2017
865 23
032 61
24-6-2017
14-4-2017
781 23
889 45
15-4-2017
27-2-2017
098 23
830 98
28-2-2017
26-2-2017
346 23
098 23
27-2-2017
17-1-2017
812 23
378 45
18-1-2017
11-12-2016
944 23
944 79
12-12-2016
9-4-2016
454 23
186 36
10-4-2016

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 23

Bộ sốBộ sốBộ sốBộ sốBộ số
36 - 4 lần 02 - 4 lần 23 - 3 lần 77 - 2 lần 79 - 2 lần
87 - 2 lần 55 - 2 lần 94 - 2 lần 92 - 2 lần 63 - 2 lần
72 - 2 lần 99 - 2 lần 67 - 2 lần 45 - 2 lần 40 - 2 lần
69 - 2 lần 29 - 2 lần 57 - 1 lần 86 - 1 lần 84 - 1 lần
85 - 1 lần 59 - 1 lần 11 - 1 lần 65 - 1 lần 80 - 1 lần
18 - 1 lần 01 - 1 lần 78 - 1 lần 89 - 1 lần 38 - 1 lần
70 - 1 lần 91 - 1 lần 64 - 1 lần 46 - 1 lần 05 - 1 lần
52 - 1 lần 98 - 1 lần 61 - 1 lần 33 - 1 lần 93 - 1 lần
30 - 1 lần 88 - 1 lần 75 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 23

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 6 lần Đuôi 0: 5 lần Tổng 0: 5 lần
Đầu 1: 2 lần Đuôi 1: 4 lần Tổng 1: 7 lần
Đầu 2: 5 lần Đuôi 2: 9 lần Tổng 2: 9 lần
Đầu 3: 7 lần Đuôi 3: 7 lần Tổng 3: 6 lần
Đầu 4: 5 lần Đuôi 4: 4 lần Tổng 4: 6 lần
Đầu 5: 5 lần Đuôi 5: 8 lần Tổng 5: 9 lần
Đầu 6: 9 lần Đuôi 6: 6 lần Tổng 6: 4 lần
Đầu 7: 9 lần Đuôi 7: 7 lần Tổng 7: 5 lần
Đầu 8: 8 lần Đuôi 8: 5 lần Tổng 8: 3 lần
Đầu 9: 9 lần Đuôi 9: 10 lần Tổng 9: 11 lần

Thống kê đề Miền Bắc 100 ngày gần đây từ 23-09-2018 tới 02-06-2020

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
12662
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
69569
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
69654
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
49222
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
14915
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
79356
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
08030
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
68455
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
29665
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
75644
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
58237
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
26134
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
04926
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
68515
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
99739
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
06832
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
99135
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
90043
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
75705
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
68218
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
48145
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
35128
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
47019
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
82524
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
39416
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
22850
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
91214
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
72328
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
15132
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
81258
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
08662
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
23203
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
72838
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
78933
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
13194
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
68886
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
23974
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
42318
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
59535
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
51489
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
54448
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
14832
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
15844
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
01524
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
70455
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
89911
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
33079
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
45669
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
04284
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
65771
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
20970
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
07459
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
25841
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
33888
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
52348
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
96702
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
16644
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
38201
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
02322
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
79721
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
95565
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
06414
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
90956
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
34635
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
74033
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
44616
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
81965
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
98929
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
88321
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
72729
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
71456
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
99667
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
97859
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
12188
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
81154
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
25367
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
64793
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
77308
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
39341
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
38991
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
63140
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
83517
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
47788
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
22750
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
60310
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
46365
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
84415
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
29775
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
41302
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
95367
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
54691
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
47793
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
50522
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
09956
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
73330
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
24529
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
66241
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
56675
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
65753
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2019 2-6-2019 99357
2018 2-6-2018 79685
2017 2-6-2017 81736
2016 2-6-2016 66602
2015 2-6-2015 17132
2014 2-6-2014 70418
2013 2-6-2013 74829
2012 2-6-2012 09704
2011 2-6-2011 41841
2010 2-6-2010 04254
2009 2-6-2009 87228
2008 2-6-2008 90906
2007 2-6-2007 65323
2006 2-6-2006 22580
2005 2-6-2005 74443
2004 2-6-2004 29770
2003 2-6-2003 85451
2002 2-6-2002 96749
Xem thêm thống kê những ngày đề về: 00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 -

Công cụ thống kê xổ số miền Bắc chính xác

Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc có ý nghĩa quan trọng trong việc tìm kiếm các dữ liệu soi cầu, chốt số dự đoán hàng ngày. Phương pháp sử dụng kết quả tổng hợp kết quả XS hôm qua, tuần trước, tháng trước, năm trước... để làm căn cứ soi cầu thống kê KQXS được đánh giá khoa học, có cơ sở và tăng hiệu suất chốt số chính xác.

Hiện nay hỗ trợ thống kê giải ĐB được thực hiện qua các công cụ hỗ trợ tra cứu từ máy tính, thiết bị di động nhanh chóng, miễn phí để có được các dữ liệu KQXSMB theo các nhóm tiêu chí khác nhau theo thời gian, tổng, tần suất 2 số cuối giải đặc biệt...

Nếu bạn quan tâm có thể sử dụng công cụ thống kê ĐB tại A24.vn hoàn toàn miễn phí, cho kết quả nhanh và chính xác để tra cứu các dữ liệu kết quả cần thiết

Thống kê giải đặc biệt KQXSMB gồm những gì?

Thống kê XSMB tổng hợp các dữ liệu giải đặc biệt đã mở thưởng thời gian gần đây để thống kê người chơi có thể xem thêm rất nhiều các loại thống kê như:

Kết quả thống kê đặc biệt nhanh tại Az24.vn

Giải đặc biệt xổ số miền Bắc khi tổng hợp có rất nhiều dữ liệu với các dữ liệu tra cứu nhanh tại đây gồm có:

  • Thống kê đề về hôm qua số mấy và những ngày đề về có cùng số đề hôm qua.
  • Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu chưa về nhất
  • Đít (đuôi) 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về nhất
  • 2 số cuối đặc biệt (đề gan lì miền Bắc) lâu chưa về nhất
  • Thống kê đề Miền Bắc 100 ngày gần vớ chi tiết giải đặc biệt trong tháng, ngày ra và tổng đặc biệt.
  • Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Các loại thống kê lô đề miền Bắc chi tiết

Ngoài ra có nhiều loại thống kê xổ số khác có ý nghĩa trong việc soi cầu các bạn nên tìm kiếm, tổng hợp đó là TK gan giải đặc biệt theo tổng, chạm...

Hướng dẫn xem thống kê xổ số miền Bắc ở đâu chính xác nhất

Nếu muốn tra cứu các thống kê tổng hợp KQXSMB giải đặc biệt chính xác, nhanh, miễn phí các bạn có thể truy cập vào website az24.vn theo các bước sau:

  • Bước 1: Truy cập vào Az24.vn
  • Bước 2: Chọn mục “THỐNG KÊ ĐB” và xem nhanh hoặc chọn chi tiết các loại TK XS khác.

Bất cứ khi nào bạn muốn tra cứu, tìm kiếm các kết quả thống kê xổ số giải đặc biệt để làm cơ sở phân tích soi cầu đều có thể tra cứu 24/24h tại đây miễn phí, chính xác 100%.

Trang này sẽ cập nhật tự động các bảng đặc biệt theo tổng, hai số cuối, chu kỳ xổ số miền Bắc hôm nay, ngày mai, ngày hôm sau hay các năm trước 2017, 2018, 2019… để có được các dữ liệu tổng hợp kết quả xổ số đặc biệt MB sắp xếp khoa học, hợp lý, truy xuất nhanh nhất.

Chúc các bạn có được những bảng tổng hợp các giải đặc biệt, thống kê xổ số theo bộ, biên độ, chu kỳ dàn đặc biệt... hữu ích hữu, nhanh, chuẩn xác nhất.