Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc theo tuần, tháng, năm

2 số cuối giải ĐB về 57, xem bảng thống kê đặc biệt có thể về ngày mai

Ngày vềĐBĐB hôm sauHôm sau
20-10-2020
901 57
-
21-10-2020
21-9-2020
687 57
874 86
22-9-2020
1-9-2020
625 57
451 48
2-9-2020
13-8-2020
428 57
595 14
14-8-2020
27-11-2019
342 57
232 32
28-11-2019
26-9-2019
836 57
982 78
27-9-2019
30-7-2019
513 57
566 90
31-7-2019
2-6-2019
993 57
318 73
3-6-2019
20-8-2018
937 57
920 56
21-8-2018
10-7-2018
761 57
198 54
11-7-2018
28-2-2018
716 57
942 28
1-3-2018
24-1-2018
416 57
605 68
25-1-2018
7-1-2018
139 57
797 08
8-1-2018
4-9-2017
798 57
700 59
5-9-2017
10-8-2017
357 57
743 12
11-8-2017
25-12-2016
820 57
423 25
26-12-2016
17-8-2016
082 57
268 62
18-8-2016
10-5-2016
098 57
837 75
11-5-2016
22-1-2016
001 57
202 82
23-1-2016
12-11-2015
750 57
857 91
13-11-2015

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 57

Bộ sốBộ sốBộ sốBộ sốBộ số
59 - 3 lần 23 - 3 lần 60 - 2 lần 34 - 2 lần 45 - 2 lần
81 - 2 lần 30 - 2 lần 62 - 2 lần 86 - 1 lần 04 - 1 lần
77 - 1 lần 52 - 1 lần 58 - 1 lần 72 - 1 lần 98 - 1 lần
33 - 1 lần 01 - 1 lần 20 - 1 lần 13 - 1 lần 18 - 1 lần
53 - 1 lần 85 - 1 lần 42 - 1 lần 35 - 1 lần 87 - 1 lần
29 - 1 lần 67 - 1 lần 40 - 1 lần 92 - 1 lần 38 - 1 lần
50 - 1 lần 12 - 1 lần 14 - 1 lần 32 - 1 lần 78 - 1 lần
90 - 1 lần 73 - 1 lần 56 - 1 lần 54 - 1 lần 28 - 1 lần
68 - 1 lần 08 - 1 lần 25 - 1 lần 27 - 1 lần 75 - 1 lần
82 - 1 lần 91 - 1 lần 19 - 1 lần 94 - 1 lần 76 - 1 lần
93 - 1 lần 37 - 1 lần 48 - 1 lần 22 - 1 lần 95 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 57

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 3 lần Đuôi 0: 8 lần Tổng 0: 6 lần
Đầu 1: 5 lần Đuôi 1: 4 lần Tổng 1: 5 lần
Đầu 2: 9 lần Đuôi 2: 10 lần Tổng 2: 4 lần
Đầu 3: 9 lần Đuôi 3: 8 lần Tổng 3: 8 lần
Đầu 4: 5 lần Đuôi 4: 6 lần Tổng 4: 11 lần
Đầu 5: 9 lần Đuôi 5: 7 lần Tổng 5: 8 lần
Đầu 6: 6 lần Đuôi 6: 3 lần Tổng 6: 4 lần
Đầu 7: 6 lần Đuôi 7: 5 lần Tổng 7: 5 lần
Đầu 8: 6 lần Đuôi 8: 9 lần Tổng 8: 5 lần
Đầu 9: 7 lần Đuôi 9: 5 lần Tổng 9: 9 lần

Thống kê đề Miền Bắc 100 ngày gần đây từ 23-09-2018 tới 21-10-2020

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
12662
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
69569
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
69654
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
49222
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
14915
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
79356
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
08030
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
68455
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
29665
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
75644
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
58237
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
26134
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
04926
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
68515
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
99739
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
06832
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
99135
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
90043
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
75705
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
68218
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
48145
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
35128
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
47019
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
82524
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
39416
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
22850
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
91214
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
72328
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
15132
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
81258
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
08662
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
23203
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
72838
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
78933
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
13194
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
68886
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
23974
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
42318
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
59535
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
51489
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
54448
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
14832
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
15844
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
01524
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
70455
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
89911
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
33079
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
45669
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
04284
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
65771
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
20970
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
07459
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
25841
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
33888
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
52348
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
96702
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
16644
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
38201
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
02322
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
79721
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
95565
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
06414
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
90956
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
34635
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
74033
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
44616
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
81965
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
98929
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
88321
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
72729
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
71456
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
99667
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
97859
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
12188
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
81154
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
25367
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
64793
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
77308
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
39341
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
38991
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
63140
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
83517
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
47788
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
22750
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
60310
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
46365
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
84415
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
29775
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
41302
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
95367
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
54691
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
47793
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
50522
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
09956
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
73330
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
24529
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
66241
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
56675
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
65753
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2019 21-10-2019 72174
2018 21-10-2018 15132
2017 21-10-2017 75095
2016 21-10-2016 49878
2015 21-10-2015 93930
2014 21-10-2014 64906
2013 21-10-2013 18672
2012 21-10-2012 35693
2011 21-10-2011 18903
2010 21-10-2010 00458
2009 21-10-2009 02091
2008 21-10-2008 36872
2007 21-10-2007 56695
2006 21-10-2006 66453
2005 21-10-2005 59403
2004 21-10-2004 38377
2003 21-10-2003 10918
2002 21-10-2002 59660
Xem thêm thống kê những ngày đề về: 00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 -

Công cụ thống kê xổ số miền Bắc chính xác

Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc có ý nghĩa quan trọng trong việc tìm kiếm các dữ liệu soi cầu, chốt số dự đoán hàng ngày. Phương pháp sử dụng kết quả tổng hợp kết quả XS hôm qua, tuần trước, tháng trước, năm trước... để làm căn cứ soi cầu thống kê KQXS được đánh giá khoa học, có cơ sở và tăng hiệu suất chốt số chính xác.

Hiện nay hỗ trợ thống kê giải ĐB được thực hiện qua các công cụ hỗ trợ tra cứu từ máy tính, thiết bị di động nhanh chóng, miễn phí để có được các dữ liệu KQXSMB theo các nhóm tiêu chí khác nhau theo thời gian, tổng, tần suất 2 số cuối giải đặc biệt...

Nếu bạn quan tâm có thể sử dụng công cụ thống kê ĐB tại A24.vn hoàn toàn miễn phí, cho kết quả nhanh và chính xác để tra cứu các dữ liệu kết quả cần thiết

Thống kê giải đặc biệt KQXSMB gồm những gì?

Thống kê XSMB tổng hợp các dữ liệu giải đặc biệt đã mở thưởng thời gian gần đây để thống kê người chơi có thể xem thêm rất nhiều các loại thống kê như:

Kết quả thống kê đặc biệt nhanh tại Az24.vn

Giải đặc biệt xổ số miền Bắc khi tổng hợp có rất nhiều dữ liệu với các dữ liệu tra cứu nhanh tại đây gồm có:

  • Thống kê đề về hôm qua số mấy và những ngày đề về có cùng số đề hôm qua.
  • Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu chưa về nhất
  • Đít (đuôi) 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về nhất
  • 2 số cuối đặc biệt (đề gan lì miền Bắc) lâu chưa về nhất
  • Thống kê đề Miền Bắc 100 ngày gần vớ chi tiết giải đặc biệt trong tháng, ngày ra và tổng đặc biệt.
  • Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Các loại thống kê lô đề miền Bắc chi tiết

Ngoài ra có nhiều loại thống kê xổ số khác có ý nghĩa trong việc soi cầu các bạn nên tìm kiếm, tổng hợp đó là TK gan giải đặc biệt theo tổng, chạm...

Hướng dẫn xem thống kê xổ số miền Bắc ở đâu chính xác nhất

Nếu muốn tra cứu các thống kê tổng hợp KQXSMB giải đặc biệt chính xác, nhanh, miễn phí các bạn có thể truy cập vào website az24.vn theo các bước sau:

  • Bước 1: Truy cập vào Az24.vn
  • Bước 2: Chọn mục “THỐNG KÊ ĐB” và xem nhanh hoặc chọn chi tiết các loại TK XS khác.

Bất cứ khi nào bạn muốn tra cứu, tìm kiếm các kết quả thống kê xổ số giải đặc biệt để làm cơ sở phân tích soi cầu đều có thể tra cứu 24/24h tại đây miễn phí, chính xác 100%.

Trang này sẽ cập nhật tự động các bảng đặc biệt theo tổng, hai số cuối, chu kỳ xổ số miền Bắc hôm nay, ngày mai, ngày hôm sau hay các năm trước 2017, 2018, 2019… để có được các dữ liệu tổng hợp kết quả xổ số đặc biệt MB sắp xếp khoa học, hợp lý, truy xuất nhanh nhất.

Chúc các bạn có được những bảng tổng hợp các giải đặc biệt, thống kê xổ số theo bộ, biên độ, chu kỳ dàn đặc biệt... hữu ích hữu, nhanh, chuẩn xác nhất.