XSMB 90 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 90 ngày gần nhất

Kết quả xổ số miền Bắc 90 ngày

Xổ số miền Bắc ngày 21-04-2024

ĐB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7

Xổ số miền Bắc ngày 20-04-2024

3KY - 7KY - 4KY - 8KY - 5KY - 14KY - 9KY - 17KY
ĐB29379
G129822
G22493327395
G3632546582939579
269172006391422
G49186176393851320
G5545132890892
429014487357
G6899689390
G705609933
ĐầuĐuôi
05
17
20,2,2,9
33,3
48
51,4,7
60,3,3
79,9
85,6,9,9
90,0,2,5,9,9

Xổ số miền Bắc ngày 19-04-2024

9KX - 16KX - 4KX - 12KX - 6KX - 2KX - 8KX - 19KX
ĐB26592
G138838
G24377491819
G3087586377115724
913148695947543
G41370701057925856
G5995752458757
201941326316
G6222106949
G771268523
ĐầuĐuôi
06
10,4,6,9,9
22,3,4,6
32,8
43,5,9
56,7,7,8,9
6
70,1,1,4
85
92,2

Xổ số miền Bắc ngày 18-04-2024

1KV - 6KV - 14KV - 18KV - 2KV - 5KV - 19KV - 4KV
ĐB62904
G116351
G29210984405
G3502158232654744
811576094693661
G47880357309169336
G5944392415284
979842777296
G6591346154
G769529537
ĐầuĐuôi
04,5,9
15,6
26
36,7
41,3,4,6,6
51,2,4,7
61,9
73,7
80,4
91,5,6,8

Xổ số miền Bắc ngày 17-04-2024

5KU - 12KU - 16KU - 11KU - 13KU - 18KU - 15KU - 7KU
ĐB90289
G119874
G22478950177
G3841608425066154
143060334185969
G43241982991036240
G5567476710218
330051336434
G6317228892
G747409027
ĐầuĐuôi
00,3,6
17,8
27,8,9
33,4
40,0,1,1,7
50,4
60,9
71,4,4,7
89,9
90,2

Xổ số miền Bắc ngày 16-04-2024

17KT - 19KT - 12KT - 1KT - 13KT - 14KT - 2KT - 8KT
ĐB96850
G166671
G25131074053
G3366421917258381
144336281692024
G44787821777610665
G5845208693282
071048047663
G6366886216
G712519118
ĐầuĐuôi
04
10,0,2,6,6,7,8
24
33
42
50,1,2,3
61,3,5,6,9
71,2
81,2,6,7
91

Xổ số miền Bắc ngày 15-04-2024

1KS - 13KS - 9KS - 19KS - 12KS - 10KS - 5KS - 8KS
ĐB99369
G113829
G25986127481
G3653037770489049
500133452533222
G43926054626513393
G5093738841948
167991052079
G6334673600
G754339829
ĐầuĐuôi
00,3,4,5
13
22,5,6,9,9
33,4,7
46,8,9
51,4
61,9
73,9,9
81,4
93,8

Xổ số miền Bắc ngày 14-04-2024

3KR - 19KR - 13KR - 2KR - 18KR - 12KR - 1KR - 4KR
ĐB71396
G120801
G27347083615
G3593185465790221
194942041877848
G42581637188501300
G5030923421961
661655695870
G6496635489
G752228990
ĐầuĐuôi
00,1,9
15,6,8,8
21,2
35
42,8
50,2,7
61,9
70,0,1
81,9,9
90,4,6,6

Xổ số miền Bắc ngày 13-04-2024

5KQ - 15KQ - 9KQ - 4KQ - 8KQ - 1KQ - 18KQ - 12KQ
ĐB90649
G171212
G25572056680
G3647619439209089
570150692083467
G41452523050832320
G5409082410310
637815753896
G6756690503
G758283564
ĐầuĐuôi
03
10,2,5
20,0,0,8
30,5
41,9
52,6,8
61,4,7
75,8
80,3,9
90,0,2,6

Xổ số miền Bắc ngày 12-04-2024

12KP - 18KP - 17KP - 14KP - 3KP - 11KP - 1KP - 16KP
ĐB12073
G192837
G22862202259
G3530101439179427
132477697260599
G46594582168582983
G5099354838027
691652134770
G6850036185
G727831680
ĐầuĐuôi
0
10,3,6,6
21,2,7,7,7
36,7
47
50,8,9
6
70,2,3
80,3,3,3,5
91,3,4,9
Thu gọn Thu nhỏ
Phóng to Phóng to
Lên
Xuống

Thống kê giải bặc biệt 90 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
09
về 4 lần
74
về 4 lần
33
về 3 lần
45
về 3 lần
47
về 3 lần
Bộ số Số lượt về
52
về 3 lần
64
về 3 lần
66
về 3 lần
69
về 3 lần
79
về 3 lần

Thống kê 90 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 11 lần Đuôi 0: 6 lần Tổng 0: 11 lần
Đầu 1: 6 lần Đuôi 1: 7 lần Tổng 1: 13 lần
Đầu 2: 3 lần Đuôi 2: 10 lần Tổng 2: 7 lần
Đầu 3: 13 lần Đuôi 3: 8 lần Tổng 3: 8 lần
Đầu 4: 14 lần Đuôi 4: 15 lần Tổng 4: 3 lần
Đầu 5: 7 lần Đuôi 5: 6 lần Tổng 5: 9 lần
Đầu 6: 13 lần Đuôi 6: 9 lần Tổng 6: 10 lần
Đầu 7: 12 lần Đuôi 7: 7 lần Tổng 7: 12 lần
Đầu 8: 6 lần Đuôi 8: 3 lần Tổng 8: 8 lần
Đầu 9: 4 lần Đuôi 9: 18 lần Tổng 9: 8 lần

Thống kê lô tô 90 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
89
về 39 lần
79
về 38 lần
20
về 34 lần
42
về 34 lần
90
về 34 lần
Bộ số Số lượt về
10
về 33 lần
49
về 33 lần
61
về 33 lần
99
về 33 lần
41
về 32 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 90 ngày

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 214 lần Đuôi 0: 259 lần Tổng 0: 217 lần
Đầu 1: 255 lần Đuôi 1: 257 lần Tổng 1: 247 lần
Đầu 2: 257 lần Đuôi 2: 248 lần Tổng 2: 246 lần
Đầu 3: 221 lần Đuôi 3: 234 lần Tổng 3: 207 lần
Đầu 4: 245 lần Đuôi 4: 218 lần Tổng 4: 227 lần
Đầu 5: 238 lần Đuôi 5: 218 lần Tổng 5: 256 lần
Đầu 6: 241 lần Đuôi 6: 236 lần Tổng 6: 265 lần
Đầu 7: 230 lần Đuôi 7: 224 lần Tổng 7: 258 lần
Đầu 8: 246 lần Đuôi 8: 212 lần Tổng 8: 244 lần
Đầu 9: 256 lần Đuôi 9: 297 lần Tổng 9: 236 lần