XSMT 40 ngày - Kết quả xổ số miền Trung 40 ngày gần đây

Bảng kết quả xổ số miền Trung 40 ngày

Xem theo thứ:
Gia Lai Ninh Thuận
G8
‍78
‍80
G7
‍584
‍936
G6
‍9372
7352
2498
‍0544
8895
5307
G5
‍0429
‍4849
G4
‍58376
92812
63438
97336
07622
22355
39897
‍60225
40961
90668
23601
84943
79812
78764
G3
‍21790
44607
‍30265
33615
G2
‍87941
‍03707
G1
‍29235
‍54744
ĐB
‍275418
‍338892
ĐầuGia LaiNinh Thuận
0 7 1,7,7
1 2,8 2,5
2 2,9 5
3 5,6,8 6
4 1 3,4,4,9
5 2,5
6 1,4,5,8
7 2,6,8
8 4 0
9 0,7,8 2,5
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8
‍32
‍59
‍70
G7
‍655
‍223
‍683
G6
‍6342
0448
6202
‍5053
0045
2950
‍6647
0593
8352
G5
‍7141
‍1232
‍7130
G4
‍23089
62436
21031
07927
96222
61079
01714
‍11815
04168
05264
04864
51517
01231
00965
‍10260
99781
07493
26615
58886
51426
86473
G3
‍08921
28777
‍90322
38691
‍47466
45625
G2
‍37098
‍72395
‍04855
G1
‍99204
‍22050
‍37000
ĐB
‍866431
‍289941
‍106727
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0 2,4 0
1 4 5,7 5
2 1,2,7 2,3 5,6,7
3 1,1,2,6 1,2 0
4 1,2,8 1,5 7
5 5 0,0,3,9 2,5
6 4,4,5,8 0,6
7 7,9 0,3
8 9 1,3,6
9 8 1,5 3,3
Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
‍59
‍78
G7
‍571
‍657
G6
‍3347
9950
5733
‍5443
6402
7710
G5
‍4515
‍8414
G4
‍29066
41051
53181
35748
29465
73385
51978
‍45383
48590
51721
94444
22781
75101
81247
G3
‍14176
07232
‍50957
41738
G2
‍98822
‍78547
G1
‍65367
‍04189
ĐB
‍237610
‍268689
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
0 1,2
1 0,5 0,4
2 2 1
3 2,3 8
4 7,8 3,4,7,7
5 0,1,9 7,7
6 5,6,7
7 1,6,8 8
8 1,5 1,3,9,9
9 0
Đắc Lắc Quảng Nam
G8
‍22
‍77
G7
‍083
‍735
G6
‍5650
3657
8432
‍6199
7647
3710
G5
‍5479
‍1766
G4
‍57376
70968
10096
56801
30901
04964
85011
‍31577
80708
46224
09289
42486
05261
89473
G3
‍58717
02040
‍98278
47080
G2
‍06679
‍28103
G1
‍80758
‍21513
ĐB
‍116270
‍772841
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
0 1,1 3,8
1 1,7 0,3
2 2 4
3 2 5
4 0 1,7
5 0,7,8
6 4,8 1,6
7 0,6,9,9 3,7,7,8
8 3 0,6,9
9 6 9
Thừa Thiên Huế Phú Yên
G8
‍40
‍79
G7
‍114
‍450
G6
‍7409
8934
3923
‍9718
6270
1081
G5
‍6686
‍1177
G4
‍15063
16843
29030
02831
52710
36697
88189
‍50290
50779
73449
41375
07553
62374
99856
G3
‍68183
98232
‍62666
93448
G2
‍03817
‍39039
G1
‍18803
‍07448
ĐB
‍461491
‍248292
ĐầuThừa Thiên HuếPhú Yên
0 3,9
1 0,4,7 8
2 3
3 0,1,2,4 9
4 0,3 8,8,9
5 0,3,6
6 3 6
7 0,4,5,7,9,9
8 3,6,9 1
9 1,7 0,2
Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G8
‍22
‍74
‍80
G7
‍937
‍726
‍601
G6
‍0050
8918
5702
‍5730
3203
8573
‍5174
4831
7900
G5
‍2747
‍4655
‍3049
G4
‍88096
09398
75555
68340
44903
34139
53589
‍40123
53086
59401
07225
98093
80233
14566
‍45378
49024
56169
77816
37384
81754
84948
G3
‍87560
34287
‍72412
13051
‍16146
74631
G2
‍62907
‍44509
‍79776
G1
‍68310
‍95420
‍46362
ĐB
‍720703
‍083627
‍831147
ĐầuKhánh HòaKon TumThừa Thiên Huế
0 2,3,3,7 1,3,9 0,1
1 0,8 2 6
2 2 0,3,5,6,7 4
3 7,9 0,3 1,1
4 0,7 6,7,8,9
5 0,5 1,5 4
6 0 6 2,9
7 3,4 4,6,8
8 7,9 6 0,4
9 6,8 3
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8
‍52
‍93
‍47
G7
‍678
‍023
‍015
G6
‍4312
0492
9529
‍5460
6241
8709
‍5807
9180
5133
G5
‍3601
‍1406
‍1799
G4
‍22932
07055
72358
56795
82267
52260
97857
‍52235
92021
43478
72889
20233
50061
03514
‍10205
26667
64908
69378
20365
11354
82420
G3
‍83744
14776
‍26419
89362
‍41043
66245
G2
‍88997
‍07605
‍05902
G1
‍24452
‍69134
‍69732
ĐB
‍169163
‍976944
‍539125
ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắc Nông
0 1 5,6,9 2,5,7,8
1 2 4,9 5
2 9 1,3 0,5
3 2 3,4,5 2,3
4 4 1,4 3,5,7
5 2,2,5,7,8 4
6 0,3,7 0,1,2 5,7
7 6,8 8 8
8 9 0
9 2,5,7 3 9
Gia Lai Ninh Thuận
G8
‍19
‍47
G7
‍643
‍332
G6
‍8898
8885
4683
‍5717
2965
6926
G5
‍9758
‍4170
G4
‍91634
52490
42283
53641
07631
40391
98878
‍08537
37651
87964
72772
96217
89693
95308
G3
‍38236
16018
‍18558
60480
G2
‍64352
‍83476
G1
‍07295
‍41537
ĐB
‍247798
‍060422
ĐầuGia LaiNinh Thuận
0 8
1 8,9 7,7
2 2,6
3 1,4,6 2,7,7
4 1,3 7
5 2,8 1,8
6 4,5
7 8 0,2,6
8 3,3,5 0
9 0,1,5,8,8 3
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8
‍66
‍40
‍53
G7
‍851
‍692
‍990
G6
‍7392
9523
1698
‍7440
9950
4115
‍4086
2953
6625
G5
‍4302
‍7085
‍1128
G4
‍53119
22969
65963
29968
39687
75973
80658
‍11894
95565
69818
02596
32228
37013
79139
‍93551
40246
31750
40031
20434
22726
36554
G3
‍59842
69307
‍09718
81075
‍81924
34899
G2
‍45036
‍26596
‍52675
G1
‍37126
‍86356
‍22060
ĐB
‍609435
‍574749
‍033997
ĐầuBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0 2,7
1 9 3,5,8,8
2 3,6 8 4,5,6,8
3 5,6 9 1,4
4 2 0,0,9 6
5 1,8 0,6 0,1,3,3,4
6 3,6,8,9 5 0
7 3 5 5
8 7 5 6
9 2,8 2,4,6,6 0,7,9
Đà Nẵng Khánh Hòa
G8
‍27
‍98
G7
‍027
‍418
G6
‍8547
5924
7063
‍3195
1167
0278
G5
‍5400
‍4769
G4
‍53059
38671
82565
40147
91999
30935
84429
‍45677
27647
42031
16608
45285
53304
48394
G3
‍17408
16572
‍13038
94150
G2
‍12182
‍20908
G1
‍03231
‍76366
ĐB
‍617219
‍206039
ĐầuĐà NẵngKhánh Hòa
0 0,8 4,8,8
1 9 8
2 4,7,7,9
3 1,5 1,8,9
4 7,7 7
5 9 0
6 3,5 6,7,9
7 1,2 7,8
8 2 5
9 9 4,5,8
Lô tô
Thu gọn Thu nhỏ
Phóng to Phóng to
Lên
Xuống

Thống kê giải bặc biệt miền Trung 40 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
27
về 2 lần
41
về 2 lần
92
về 2 lần
03
về 1 lần
10
về 1 lần
Bộ số Số lượt về
18
về 1 lần
19
về 1 lần
22
về 1 lần
25
về 1 lần
31
về 1 lần

Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Trung 40 ngày

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 1 lần Đuôi 0: 2 lần Tổng 0: 2 lần
Đầu 1: 3 lần Đuôi 1: 4 lần Tổng 1: 4 lần
Đầu 2: 4 lần Đuôi 2: 3 lần Tổng 2: 1 lần
Đầu 3: 3 lần Đuôi 3: 2 lần Tổng 3: 2 lần
Đầu 4: 5 lần Đuôi 4: 1 lần Tổng 4: 2 lần
Đầu 5: 0 lần Đuôi 5: 2 lần Tổng 5: 2 lần
Đầu 6: 1 lần Đuôi 6: 0 lần Tổng 6: 1 lần
Đầu 7: 1 lần Đuôi 7: 4 lần Tổng 7: 4 lần
Đầu 8: 1 lần Đuôi 8: 2 lần Tổng 8: 2 lần
Đầu 9: 5 lần Đuôi 9: 4 lần Tổng 9: 4 lần

Thống kê lô tô miền Trung 40 ngày về nhiều nhất

Bộ số Số lượt về
47
về 12 lần
31
về 10 lần
78
về 10 lần
50
về 9 lần
32
về 8 lần
Bộ số Số lượt về
01
về 7 lần
18
về 7 lần
22
về 7 lần
65
về 7 lần
66
về 7 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền Trung trong 40 ngày

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 40 lần Đuôi 0: 46 lần Tổng 0: 33 lần
Đầu 1: 39 lần Đuôi 1: 44 lần Tổng 1: 53 lần
Đầu 2: 41 lần Đuôi 2: 42 lần Tổng 2: 38 lần
Đầu 3: 49 lần Đuôi 3: 44 lần Tổng 3: 40 lần
Đầu 4: 48 lần Đuôi 4: 34 lần Tổng 4: 48 lần
Đầu 5: 46 lần Đuôi 5: 45 lần Tổng 5: 53 lần
Đầu 6: 44 lần Đuôi 6: 38 lần Tổng 6: 36 lần
Đầu 7: 45 lần Đuôi 7: 50 lần Tổng 7: 47 lần
Đầu 8: 36 lần Đuôi 8: 49 lần Tổng 8: 43 lần
Đầu 9: 44 lần Đuôi 9: 40 lần Tổng 9: 41 lần

KQXSMT 40 ngày  - Kết quả xổ số miền Trung 40 ngày tự động cập nhật mỗi ngày bằng hệ thống máy tính, luôn đảm bảo thông tin được chia sẻ là mới và chuẩn xác nhất. 

Việc theo dõi bảng tổng hợp xổ số miền Trung trong 40 ngày gần đây nhất giúp bạn có thể tra cứu nhanh bảng kết quả chi tiết đã về, từ đó có thể xác định ra quy luật cầu về ngày tới hiệu quả nhất. 

Bên cạnh bảng bảng kết quả miền Trung 40 ngày chi tiết từng giải thì chúng tôi còn tổng hợp lại một số thông tin quan trọng tại cuối trang như đầu, đuôi, tổng loto và giải đặc biệt trong 40 ngày vừa qua, … cho bạn thuận tiện theo dõi nhé. 

Tham khảo thêm: Thống kê miền Trung