XSMB 3/8/2023 - Kết quả xổ số miền Bắc ngày 3/8/2023

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 03-08-2023

Mã ĐB 15VG - 12VG - 11VG - 2VG - 3VG - 6VG
ĐB 80288
Giải 1 61964
Giải 2 8240290573
Giải 3 869178120263682322670887245092
Giải 4 4562006802879372
Giải 5 685724170553767421080438
Giải 6 396653630
Giải 7 51692262
Đầu Đuôi
0 2,2,8
1 7,7
2 2
3 0,8
4
5 1,3,3,7
6 2,2,4,7,8,9
7 2,2,3,4
8 2,7,8
9 2,6
Đầu Đuôi
3 0
5 1
0,0,2,6,6,7,7,8,9 2
5,5,7 3
6,7 4
5
9 6
1,1,5,6,8 7
0,3,6,8 8
6 9
Xem thêm tiện ích: