XSMB 1/8/2023 - Kết quả xổ số miền Bắc ngày 1/8/2023

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 01-08-2023

Mã ĐB13VK - 2VK - 3VK - 18VK - 6VK - 1VK - 15VK - 4VK
ĐB04430
Giải 118971
Giải 24712000337
Giải 3111679515031425221074466179135
Giải 49009885152213489
Giải 5644696095128730431407896
Giải 6731874836
Giải 790957285
ĐầuĐuôi
04,7,9,9
1
20,1,5,8
30,1,5,6,7
40,6
50,1
61,7
71,2,4
85,9
90,5,6
ĐầuĐuôi
2,3,4,5,90
2,3,5,6,71
72
3
0,74
2,3,8,95
3,4,96
0,3,67
28
0,0,89
Xem thêm tiện ích: