XSMT 8/3/2024 - Kết quả xổ số miền Trung ngày 8/3/2024

XSMT » XSMT thứ 6 » Xổ số miền Trung 08-03-2024

Gia LaiNinh Thuận
G8
‍15
‍16
G7
‍088
‍059
G6
‍8960
7611
7058
‍3266
5758
9084
G5
‍4382
‍6169
G4
‍89561
93931
94229
29559
72058
34438
10777
‍95853
86486
12789
08910
18087
87377
97752
G3
‍27450
76688
‍57282
51615
G2
‍81616
‍38290
G1
‍64922
‍29990
ĐB
‍239343
‍648970
ĐầuGia LaiNinh Thuận
0
1 1,5,6 0,5,6
2 2,9
3 1,8
43
5 0,8,8,9 2,3,8,9
6 0,1 6,9
7 70,7
8 2,8,8 2,4,6,7,9
9 0,0
Bạn có thể xem thêm: