XSMN 7/4/2023 - Xổ số miền Nam ngày 7/4/2023

XSMN » XSMN thứ 6 » Xổ số miền Nam 07-04-2023

Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G8
‍21
‍12
‍19
G7
‍822
‍016
‍826
G6
‍8018
4104
5097
‍6784
3581
8397
‍4779
2589
0341
G5
‍3944
‍0987
‍1619
G4
‍13121
18069
10076
48697
96660
54498
02626
‍66719
20173
78667
18212
38515
58728
93886
‍86015
26808
45680
42734
44227
79524
66404
G3
‍09512
27065
‍24824
97082
‍57528
19770
G2
‍13734
‍30610
‍31215
G1
‍47583
‍43357
‍12176
ĐB
‍163178
‍666783
‍497397
Quảng cáo:
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 4 4,8
1 2,8 0,2,2,5,6,9 5,5,9,9
2 1,1,2,6 4,8 4,6,7,8
3 4 4
4 4 1
5 7
6 0,5,9 7
7 6,8 3 0,6,9
8 3 1,2,3,4,6,7 0,9
9 7,7,8 77
Xem kết quả miền theo ngày:
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: