XSMN 23/4/2023 - Xổ số miền Nam ngày 23/4/2023

XSMN » XSMN chủ nhật » Xổ số miền Nam 23-04-2023

Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G8
‍74
‍92
‍54
G7
‍367
‍876
‍036
G6
‍6133
2959
6790
‍6588
9047
9899
‍9245
7933
8622
G5
‍1993
‍1029
‍3024
G4
‍85793
99205
27669
32059
46998
94054
74953
‍39583
58835
11554
96631
86128
10163
39149
‍52614
11886
41111
02513
69386
37058
88010
G3
‍10261
72639
‍72348
24223
‍47264
35731
G2
‍37152
‍66889
‍20929
G1
‍27278
‍16966
‍03192
ĐB
‍945570
‍038472
‍227371
ĐầuTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
0 5
1 0,1,3,4
2 3,8,9 2,4,9
3 3,9 1,5 1,3,6
4 7,8,9 5
5 2,3,4,9,9 4 4,8
6 1,7,9 3,6 4
70,4,82,61
8 3,8,9 6,6
9 0,3,3,8 2,9 2
Xem kết quả miền theo ngày:
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: