XSMN 22/9/2022 - Xổ số miền Nam ngày 22/9/2022

Trực tiếp Mời bạn xem Nhận định miền Nam

XSMN » XSMN thứ 5 » Xổ số miền Nam 22-09-2022

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8
‍01
‍21
‍13
G7
‍072
‍840
‍175
G6
‍3312
2543
6133
‍5426
0023
4578
‍8799
2069
8725
G5
‍8536
‍4688
‍2990
G4
‍30355
60689
80331
52481
26232
93493
12960
‍39632
29121
68477
31420
79125
15285
07211
‍04771
65767
27214
52345
73108
07755
50637
G3
‍36337
88769
‍23242
40085
‍84443
71484
G2
‍67372
‍84163
‍04070
G1
‍56474
‍65232
‍33944
ĐB
‍909972
‍700495
‍734949
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 1 8
1 2 1 3,4
2 0,1,1,3,5,6 5
3 1,2,3,6,7 2,2 7
4 3 0,2 3,4,5,9
5 5 5
6 0,9 3 7,9
7 2,2,2,4 7,8 0,1,5
8 1,9 5,5,8 4
9 3 5 0,9
Xem kết quả miền theo ngày:
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: