XSMB 8/9/2017 - Kết quả xổ số miền Bắc ngày 8/9/2017

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 08-09-2017

Mã ĐB 8CX - 10CX - 11CX
ĐB 00730
Giải 1 73457
Giải 2 0271592364
Giải 3 742693694185428093990074543274
Giải 4 4393740189066925
Giải 5 776163209319743581606802
Giải 6 141505798
Giải 7 23801162
Đầu Đuôi
0 1,2,5,6
1 1,5,9
2 0,3,5,8
3 0,5
4 1,1,5
5 7
6 0,1,2,4,9
7 4
8 0
9 3,8,9
Đầu Đuôi
2,3,6,8 0
0,1,4,4,6 1
0,6 2
2,9 3
6,7 4
0,1,2,3,4 5
0 6
5 7
2,9 8
1,6,9 9
Xem thêm tiện ích: