XSMB 8/12/2022 - Kết quả xổ số miền Bắc ngày 8/12/2022

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 08-12-2022

Mã ĐB 17HP - 12HP - 3HP - 13HP - 1HP - 18HP - 15HP - 8HP
ĐB 38522
Giải 1 78852
Giải 2 2489521880
Giải 3 394852357684647620128222709364
Giải 4 1292574458015195
Giải 5 490227835067391239896361
Giải 6 165953792
Giải 7 89543094
Đầu Đuôi
0 1,2
1 2,2
2 2,7
3 0
4 4,7
5 2,3,4
6 1,4,5,7
7 6
8 0,3,5,9,9
9 2,2,4,5,5
Đầu Đuôi
3,8 0
0,6 1
0,1,1,2,5,9,9 2
5,8 3
4,5,6,9 4
6,8,9,9 5
7 6
2,4,6 7
8
8,8 9
Xem thêm tiện ích: