XSMB 5/9/2022 - Kết quả xổ số miền Bắc ngày 5/9/2022

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 05-09-2022

Mã ĐB 9CD - 10CD - 8CD - 4CD - 3CD - 6CD
ĐB 01548
Giải 1 24105
Giải 2 9788605221
Giải 3 408003787120859728005465388845
Giải 4 0439736604641971
Giải 5 181149851123800301731572
Giải 6 022988617
Giải 7 56062395
Đầu Đuôi
0 0,0,3,5,6
1 1,7
2 1,2,3,3
3 9
4 5,8
5 3,6,9
6 4,6
7 1,1,2,3
8 5,6,8
9 5
Đầu Đuôi
0,0 0
1,2,7,7 1
2,7 2
0,2,2,5,7 3
6 4
0,4,8,9 5
0,5,6,8 6
1 7
4,8 8
3,5 9
Xem thêm tiện ích: