XSMB 4/7/2022 - Kết quả xổ số miền Bắc ngày 4/7/2022

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 04-07-2022

Mã ĐB 12ZV - 14ZV - 2ZV - 13ZV - 10ZV - 15ZV
ĐB 50239
Giải 1 18777
Giải 2 5075362864
Giải 3 167319686269049552889545271575
Giải 4 6884030190141040
Giải 5 231189733138406893509570
Giải 6 534520085
Giải 7 93100858
Đầu Đuôi
0 1,8
1 0,1,4
2 0
3 1,4,8,9
4 0,9
5 0,2,3,8
6 2,4,8
7 0,3,5,7
8 4,5,8
9 3
Đầu Đuôi
1,2,4,5,7 0
0,1,3 1
5,6 2
5,7,9 3
1,3,6,8 4
7,8 5
6
7 7
0,3,5,6,8 8
3,4 9
Xem thêm tiện ích: