XSMB 29/6/2022 - Kết quả xổ số miền Bắc ngày 29/6/2022

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 29-06-2022

Mã ĐB 2ZQ - 17ZQ - 16ZQ - 4ZQ - 6ZQ - 20ZQ - 12ZQ - 19ZQ
ĐB 38892
Giải 1 20636
Giải 2 8400609206
Giải 3 678421956935494955401905072972
Giải 4 0653294188674658
Giải 5 497773414413013002269865
Giải 6 732080835
Giải 7 26978764
Đầu Đuôi
0 6,6
1 3
2 6,6
3 0,2,5,6
4 0,1,1,2
5 0,3,8
6 4,5,7,9
7 2,7
8 0,7
9 2,4,7
Đầu Đuôi
3,4,5,8 0
4,4 1
3,4,7,9 2
1,5 3
6,9 4
3,6 5
0,0,2,2,3 6
6,7,8,9 7
5 8
6 9
Xem thêm tiện ích: