XSMB 27/8/2022 - Kết quả xổ số miền Bắc ngày 27/8/2022

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 27-08-2022

Mã ĐB 7CP - 11CP - 16CP - 2CP - 18CP - 6CP - 9CP - 17CP
ĐB 89617
Giải 1 36200
Giải 2 3073097036
Giải 3 682203370441987589441784522571
Giải 4 7987852842861410
Giải 5 572575638458210604229373
Giải 6 826976447
Giải 7 07387442
Đầu Đuôi
0 0,4,6,7
1 0,7
2 0,2,5,6,8
3 0,6,8
4 2,4,5,7
5 8
6 3
7 1,3,4,6
8 6,7,7
9
Đầu Đuôi
0,1,2,3 0
7 1
2,4 2
6,7 3
0,4,7 4
2,4 5
0,2,3,7,8 6
0,1,4,8,8 7
2,3,5 8
9
Xem thêm tiện ích: