XSMB 27/7/2023 - Kết quả xổ số miền Bắc ngày 27/7/2023

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 27-07-2023

Mã ĐB 11VQ - 14VQ - 7VQ - 13VQ - 10VQ - 2VQ
ĐB 21171
Giải 1 85403
Giải 2 7984071628
Giải 3 704215342593257679086012924822
Giải 4 8442544377342039
Giải 5 728853796926416650221814
Giải 6 647208190
Giải 7 68224710
Đầu Đuôi
0 3,8,8
1 0,4
2 1,2,2,2,5,6,8,9
3 4,9
4 0,2,3,7,7
5 7
6 6,8
7 1,9
8 8
9 0
Đầu Đuôi
1,4,9 0
2,7 1
2,2,2,4 2
0,4 3
1,3 4
2 5
2,6 6
4,4,5 7
0,0,2,6,8 8
2,3,7 9
Xem thêm tiện ích: