XSMB 23/6/2023 - Kết quả xổ số miền Bắc ngày 23/6/2023

Trực tiếp Mời bạn xem Quay thử miền Trung

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 23-06-2023

Mã ĐB 4TF - 10TF - 12TF - 5TF - 15TF - 7TF
ĐB 83660
Giải 1 29556
Giải 2 8410908146
Giải 3 945018989647585802079718700361
Giải 4 4205287082050899
Giải 5 515237675317526238395697
Giải 6 662169936
Giải 7 36844144
Đầu Đuôi
0 1,5,5,7,9
1 7
2
3 6,6,9
4 1,4,6
5 2,6
6 0,1,2,2,7,9
7 0
8 4,5,7
9 6,7,9
Đầu Đuôi
6,7 0
0,4,6 1
5,6,6 2
3
4,8 4
0,0,8 5
3,3,4,5,9 6
0,1,6,8,9 7
8
0,3,6,9 9
Xem thêm tiện ích: