XSMB 20/6/2023 - Kết quả xổ số miền Bắc ngày 20/6/2023

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 20-06-2023

Mã ĐB 8TK - 14TK - 6TK - 1TK - 11TK - 12TK
ĐB 51232
Giải 1 37107
Giải 2 2848815667
Giải 3 678299511522549942188827622122
Giải 4 3666389504822513
Giải 5 556232736925220185085024
Giải 6 768006915
Giải 7 60025333
Đầu Đuôi
0 1,2,6,7,8
1 3,5,5,8
2 2,4,5,9
3 2,3
4 9
5 3
6 0,2,6,7,8
7 3,6
8 2,8
9 5
Đầu Đuôi
6 0
0 1
0,2,3,6,8 2
1,3,5,7 3
2 4
1,1,2,9 5
0,6,7 6
0,6 7
0,1,6,8 8
2,4 9
Xem thêm tiện ích: