XSMB 19/4/2021 - Kết quả xổ số miền Bắc ngày 19/4/2021

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 19-04-2021

Mã ĐB 11AZ - 12AZ - 5AZ - 2AZ - 14AZ - 8AZ
ĐB 81365
Giải 1 37116
Giải 2 9128035840
Giải 3 070905440341109100078609889353
Giải 4 5851111378379569
Giải 5 711925028400770411886837
Giải 6 548974553
Giải 7 66378680
Đầu Đuôi
0 0,2,3,4,7,9
1 3,6,9
2
3 7,7,7
4 0,8
5 1,3,3
6 5,6,9
7 4
8 0,0,6,8
9 0,8
Đầu Đuôi
0,4,8,8,9 0
5 1
0 2
0,1,5,5 3
0,7 4
6 5
1,6,8 6
0,3,3,3 7
4,8,9 8
0,1,6 9
Xem thêm tiện ích: