XSMB 18/4/2022 - Kết quả xổ số miền Bắc ngày 18/4/2022

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 18-04-2022

Mã ĐB 15VE - 2VE - 6VE - 4VE - 11VE - 3VE
ĐB 80436
Giải 1 92047
Giải 2 1868442377
Giải 3 681501011896207805612621880711
Giải 4 0043627752985747
Giải 5 482207754664387536724147
Giải 6 965167129
Giải 7 70580493
Đầu Đuôi
0 4,7
1 1,8,8
2 2,9
3 6
4 3,7,7,7
5 0,8
6 1,4,5,7
7 0,2,5,5,7,7
8 4
9 3,8
Đầu Đuôi
5,7 0
1,6 1
2,7 2
4,9 3
0,6,8 4
6,7,7 5
3 6
0,4,4,4,6,7,7 7
1,1,5,9 8
2 9
Xem thêm tiện ích: