XSMB 18/4/2017 - Kết quả xổ số miền Bắc ngày 18/4/2017

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 18-04-2017

Mã ĐB 9UD - 11UD - 7UD
ĐB 03215
Giải 1 42141
Giải 2 2819940238
Giải 3 308888094791996453109145081998
Giải 4 7859694884190867
Giải 5 709458005863226362241689
Giải 6 136190997
Giải 7 01378771
Đầu Đuôi
0 0,1
1 0,5,9
2 4
3 6,7,8
4 1,7,8
5 0,9
6 3,3,7
7 1
8 7,8,9
9 0,4,6,7,8,9
Đầu Đuôi
0,1,5,9 0
0,4,7 1
2
6,6 3
2,9 4
1 5
3,9 6
3,4,6,8,9 7
3,4,8,9 8
1,5,8,9 9
Xem thêm tiện ích: