XSMB 16/9/2022 - Kết quả xổ số miền Bắc ngày 16/9/2022

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 16-09-2022

Mã ĐB 3DQ - 1DQ - 14DQ - 11DQ - 15DQ - 6DQ
ĐB 48715
Giải 1 90716
Giải 2 5692841080
Giải 3 431876977254529672758156574877
Giải 4 6222242037508550
Giải 5 681767564721121428475145
Giải 6 847449541
Giải 7 90898684
Đầu Đuôi
0
1 4,5,6,7
2 0,1,2,8,9
3
4 1,5,7,7,9
5 0,0,6
6 5
7 2,5,7
8 0,4,6,7,9
9 0
Đầu Đuôi
2,5,5,8,9 0
2,4 1
2,7 2
3
1,8 4
1,4,6,7 5
1,5,8 6
1,4,4,7,8 7
2 8
2,4,8 9
Xem thêm tiện ích: