XSMB 16/6/2023 - Kết quả xổ số miền Bắc ngày 16/6/2023

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 16-06-2023

Mã ĐB 12TP - 14TP - 11TP - 5TP - 13TP - 6TP
ĐB 76830
Giải 1 13239
Giải 2 1572013993
Giải 3 813725479683888741229503542408
Giải 4 5949528493190688
Giải 5 540778534409620229973674
Giải 6 367132155
Giải 7 07660201
Đầu Đuôi
0 1,2,2,7,7,8,9
1 9
2 0,2
3 0,2,5,9
4 9
5 3,5
6 6,7
7 2,4
8 4,8,8
9 3,6,7
Đầu Đuôi
2,3 0
0 1
0,0,2,3,7 2
5,9 3
7,8 4
3,5 5
6,9 6
0,0,6,9 7
0,8,8 8
0,1,3,4 9
Xem thêm tiện ích: