XSMB 14/04/2022 - Kết Quả Xổ số Miền Bắc ngày 14/4/2022

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 14-04-2022

Mã ĐB 7VA - 1VA - 14VA - 3VA - 10VA - 12VA
ĐB 96764
Giải 1 17962
Giải 2 8336672336
Giải 3 940244392304766871102191061262
Giải 4 7016110773405131
Giải 5 548072944053995023054874
Giải 6 532618794
Giải 7 86053632
ĐầuĐuôi
05,5,7
10,0,6,8
23,4
31,2,2,6,6
40
50,3
62,2,4,6,6
74
80,6
94,4
ĐầuĐuôi
1,1,4,5,80
31
3,3,6,62
2,53
2,6,7,9,94
0,05
1,3,3,6,6,86
07
18
9
Xem thêm tiện ích: