XSBTH 21/3/2024 - Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 21/3/2024

XSMN » XSBTH thứ 5 » Xổ số Bình Thuận 21-3-2024

G.8 11
G.7 134
G.6 547547065131
G.5 3953
G.4 53202952674740093265694716390717801
G.3 2616084704
G.2 58566
G.1 05148
ĐB 208737
ĐầuĐuôi
00,1,2,4,6,7
11
2
31,4,7
48
53
60,5,6,7
71,5
8
9
ĐầuĐuôi
0,60
0,1,3,71
02
53
0,34
6,75
0,66
0,3,67
48
9