XSBDI ngày 18/11/2021 - Kết Quả Xổ Số Bình Định ngày 18/11/2021

XSMT » XSBDI thứ 5 » Xổ số Bình Định 18-11-2021

G.8 06
G.7 159
G.6 729193789203
G.5 5940
G.4 12659811794305685013106412494373641
G.3 7249680462
G.2 93075
G.1 16879
ĐB 823116
ĐầuĐuôi
03,6
13,6
2
3
40,1,1,3
56,9,9
62
75,8,9,9
8
91,6
ĐầuĐuôi
40
4,4,91
62
0,1,43
4
75
0,1,5,96
7
78
5,5,7,79