XSBDI ngày 14/10/2021 - Kết Quả Xổ Số Bình Định ngày 14/10/2021

XSMT » XSBDI thứ 5 » Xổ số Bình Định 14-10-2021

G.8 02
G.7 246
G.6 816116121851
G.5 4015
G.4 32579858375758277187944068980932060
G.3 3826372005
G.2 04305
G.1 40040
ĐB 818417
ĐầuĐuôi
02,5,5,6,9
12,5,7
2
37
40,6
51
60,1,3
79
82,7
9
ĐầuĐuôi
4,60
5,61
0,1,82
63
4
0,0,15
0,46
1,3,87
8
0,79