Đề về 98, thống kê những con lô sẽ ra ngày hôm sau

Tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 98

Bộ sốBộ sốBộ sốBộ sốBộ số
32 - 3 lần 53 - 3 lần 04 - 3 lần 47 - 3 lần 75 - 3 lần
66 - 2 lần 29 - 2 lần 23 - 2 lần 39 - 2 lần 94 - 2 lần
59 - 2 lần 98 - 2 lần 78 - 2 lần 02 - 2 lần 43 - 2 lần
84 - 2 lần 68 - 2 lần 56 - 1 lần 64 - 1 lần 13 - 1 lần
30 - 1 lần 21 - 1 lần 83 - 1 lần 52 - 1 lần 10 - 1 lần
15 - 1 lần 57 - 1 lần 82 - 1 lần 27 - 1 lần 65 - 1 lần
54 - 1 lần 37 - 1 lần 97 - 1 lần 20 - 1 lần 48 - 1 lần
44 - 1 lần 12 - 1 lần 71 - 1 lần 50 - 1 lần 58 - 1 lần
26 - 1 lần 77 - 1 lần 91 - 1 lần 62 - 1 lần 49 - 1 lần
11 - 1 lần 74 - 1 lần 63 - 1 lần 03 - 1 lần 46 - 1 lần
24 - 1 lần 17 - 1 lần 38 - 1 lần 08 - 1 lần 70 - 1 lần
22 - 1 lần 41 - 1 lần 72 - 1 lần 35 - 1 lần 73 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 98

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 7 lần Đuôi 0: 5 lần Tổng 0: 6 lần
Đầu 1: 6 lần Đuôi 1: 5 lần Tổng 1: 11 lần
Đầu 2: 10 lần Đuôi 2: 11 lần Tổng 2: 15 lần
Đầu 3: 9 lần Đuôi 3: 12 lần Tổng 3: 8 lần
Đầu 4: 10 lần Đuôi 4: 12 lần Tổng 4: 10 lần
Đầu 5: 11 lần Đuôi 5: 6 lần Tổng 5: 9 lần
Đầu 6: 8 lần Đuôi 6: 5 lần Tổng 6: 3 lần
Đầu 7: 11 lần Đuôi 7: 9 lần Tổng 7: 6 lần
Đầu 8: 4 lần Đuôi 8: 10 lần Tổng 8: 10 lần
Đầu 9: 6 lần Đuôi 9: 7 lần Tổng 9: 4 lần

Những ngày đề về 98, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì?

Ngày vềĐề về 98Đề hôm sauHôm sauLô hôm sau
19-9-2022
621 98
502 21
20-9-2022 04-07-08-08-10-18-21-26-27-29-31-36-40-46-56-64-65-71-76-92-92-93-94-94-99-99-99
21-5-2022
851 98
245 47
22-5-2022 01-03-04-11-11-15-19-22-29-31-41-47-47-48-51-53-56-57-58-59-71-72-74-77-83-95-99
9-2-2022
354 98
237 68
10-2-2022 03-17-18-19-23-24-26-33-34-38-38-39-45-53-54-59-65-67-67-68-75-81-89-92-94-95-99
31-10-2021
547 98
038 58
1-11-2021 04-04-07-10-11-20-22-25-31-31-32-40-47-49-50-50-52-54-58-67-77-77-84-84-85-89-94
28-7-2021
500 98
103 26
29-7-2021 06-08-09-12-15-16-17-26-33-36-37-37-44-50-52-58-69-71-72-76-79-84-85-90-91-92-94
28-2-2021
303 98
915 77
1-3-2021 06-08-11-12-18-29-41-46-49-56-66-68-68-69-76-77-79-79-83-86-87-87-88-88-91-93-99
22-5-2020
272 98
989 91
23-5-2020 01-02-02-06-09-11-15-24-25-31-37-39-39-58-70-71-76-77-77-81-81-84-84-91-93-93-97
29-4-2020
972 98
067 02
30-4-2020 02-05-09-16-18-19-22-23-32-33-34-37-42-45-55-61-69-71-72-75-80-83-88-92-94-95-99
19-2-2020
903 98
222 04
20-2-2020 04-05-06-07-14-15-15-22-31-36-40-42-44-48-49-55-61-67-68-83-89-91-93-94-94-95-99
30-10-2019
406 98
889 62
31-10-2019 01-02-03-10-12-24-25-33-36-39-42-42-43-51-51-54-58-61-62-66-69-76-77-85-88-89-95
19-10-2019
295 98
237 49
20-10-2019 00-13-17-17-19-31-35-43-43-47-47-49-50-60-61-68-71-73-74-75-76-78-86-88-92-95-96
17-8-2019
845 98
071 11
18-8-2019 01-03-07-09-09-11-11-18-20-22-23-45-46-47-53-63-65-65-65-70-72-78-79-80-84-96-97
22-7-2019
125 98
750 74
23-7-2019 09-11-15-16-16-17-21-22-22-23-24-28-41-43-45-48-52-55-56-57-64-71-74-76-77-85-90
18-6-2019
865 98
298 53
19-6-2019 00-08-16-21-27-33-42-45-53-53-55-58-61-66-67-68-75-76-78-79-86-87-89-90-91-93-97
12-6-2019
342 98
697 59
13-6-2019 05-08-16-17-18-22-24-29-34-34-46-50-53-59-63-64-66-78-80-81-82-83-85-90-93-99-99
27-6-2018
310 98
515 94
28-6-2018 02-03-04-10-11-14-16-17-30-30-30-31-31-34-49-50-53-63-70-72-73-75-80-81-91-94-99
7-4-2018
914 98
617 63
8-4-2018 01-15-16-16-28-35-38-42-43-44-45-46-51-59-62-63-63-64-68-84-86-88-89-90-95-97-98
8-3-2018
009 98
214 23
9-3-2018 06-07-07-09-11-17-17-21-23-24-31-31-32-34-37-38-44-51-53-54-59-63-65-73-75-87-87
15-1-2018
852 98
137 66
16-1-2018 00-02-06-07-07-11-16-20-24-29-34-37-38-38-53-60-66-67-77-77-82-82-82-85-87-95-96
15-11-2017
277 98
247 50
16-11-2017 12-16-16-17-26-31-43-45-46-49-50-50-51-57-58-59-59-68-71-73-80-81-86-87-95-97-99
29-8-2017
839 98
693 03
30-8-2017 02-03-10-21-21-30-33-53-56-59-62-65-67-68-71-73-75-76-79-80-81-84-85-85-86-89-99
21-3-2017
159 98
701 75
22-3-2017 09-10-10-20-21-23-30-34-34-35-37-38-41-42-43-48-49-52-55-66-75-78-91-95-96-97-98
28-2-2017
830 98
148 24
1-3-2017 05-08-11-12-19-22-23-24-25-26-27-28-29-31-36-37-37-41-43-52-80-88-91-91-91-93-98
5-2-2017
229 98
068 59
6-2-2017 00-01-03-04-06-08-21-31-35-36-37-46-46-47-48-59-61-66-68-79-79-79-87-88-90-90-94
29-12-2016
141 98
196 17
30-12-2016 02-05-06-15-15-16-17-17-20-27-27-27-28-30-30-32-37-42-46-53-73-82-84-84-91-97-98
23-12-2016
109 98
169 38
24-12-2016 02-09-09-14-30-38-39-44-46-49-52-53-57-63-64-69-75-81-83-84-85-87-92-93-95-96-99
25-11-2016
668 98
238 08
26-11-2016 01-02-08-09-09-15-19-20-28-30-31-32-34-37-41-47-53-55-60-64-65-70-75-77-78-89-89
13-11-2016
049 98
296 39
14-11-2016 01-02-03-03-05-06-08-08-10-22-33-34-38-39-40-40-46-47-54-57-59-59-66-84-90-92-93
1-10-2016
233 98
789 04
2-10-2016 00-04-06-09-10-21-22-36-38-42-61-64-66-67-67-72-75-80-80-82-88-89-91-91-96-98-98
14-7-2016
423 98
490 70
15-7-2016 00-01-03-12-16-20-22-24-27-28-33-39-45-47-50-55-61-65-70-72-73-74-80-80-84-87-98