Đề về 93, thống kê những con lô sẽ ra ngày hôm sau

Tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 93

Bộ sốBộ sốBộ sốBộ sốBộ số
95 - 4 lần 66 - 3 lần 19 - 3 lần 76 - 3 lần 23 - 2 lần
94 - 2 lần 17 - 2 lần 49 - 2 lần 72 - 2 lần 15 - 2 lần
38 - 2 lần 55 - 2 lần 01 - 2 lần 02 - 2 lần 47 - 2 lần
98 - 1 lần 90 - 1 lần 05 - 1 lần 41 - 1 lần 07 - 1 lần
93 - 1 lần 13 - 1 lần 71 - 1 lần 31 - 1 lần 99 - 1 lần
58 - 1 lần 30 - 1 lần 53 - 1 lần 18 - 1 lần 73 - 1 lần
60 - 1 lần 39 - 1 lần 34 - 1 lần 22 - 1 lần 87 - 1 lần
08 - 1 lần 65 - 1 lần 11 - 1 lần 29 - 1 lần 70 - 1 lần
25 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 93

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 7 lần Đuôi 0: 4 lần Tổng 0: 6 lần
Đầu 1: 10 lần Đuôi 1: 6 lần Tổng 1: 8 lần
Đầu 2: 5 lần Đuôi 2: 5 lần Tổng 2: 8 lần
Đầu 3: 6 lần Đuôi 3: 6 lần Tổng 3: 9 lần
Đầu 4: 5 lần Đuôi 4: 3 lần Tổng 4: 7 lần
Đầu 5: 4 lần Đuôi 5: 11 lần Tổng 5: 5 lần
Đầu 6: 5 lần Đuôi 6: 6 lần Tổng 6: 3 lần
Đầu 7: 8 lần Đuôi 7: 6 lần Tổng 7: 5 lần
Đầu 8: 1 lần Đuôi 8: 6 lần Tổng 8: 6 lần
Đầu 9: 10 lần Đuôi 9: 8 lần Tổng 9: 4 lần

Những ngày đề về 93, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì?

Ngày vềĐề về 93Đề hôm sauHôm sauLô hôm sau
1-4-2021
503 93
017 95
2-4-2021 06-08-10-15-15-16-17-19-33-43-43-45-48-50-51-52-58-66-67-68-81-82-82-86-88-91-95
24-12-2020
799 93
362 87
25-12-2020 03-11-12-14-22-23-35-35-49-49-49-50-51-52-54-55-59-61-67-72-76-80-86-87-91-93-96
21-12-2020
276 93
816 13
22-12-2020 00-02-06-08-13-16-28-36-43-52-53-60-61-62-62-64-67-71-75-76-79-79-80-85-87-90-92
17-11-2020
820 93
886 30
18-11-2020 02-05-05-06-12-16-20-30-30-38-41-43-49-56-58-60-64-67-68-68-71-78-88-90-91-96-99
6-9-2020
019 93
138 53
7-9-2020 03-09-11-15-23-25-35-37-38-43-48-49-52-52-53-54-55-55-61-61-62-69-75-91-92-93-94
22-8-2019
560 93
793 47
23-8-2019 01-12-18-21-23-31-34-38-39-47-48-62-63-66-67-72-73-76-78-80-80-87-87-89-89-91-94
2-4-2019
713 93
189 34
3-4-2019 06-16-18-29-30-31-34-34-37-42-47-48-52-52-64-73-75-76-77-77-80-81-86-88-92-96-98
23-12-2018
477 93
505 22
24-12-2018 03-05-07-16-20-22-22-24-30-32-34-37-43-48-49-51-52-61-63-64-66-76-81-82-88-96-99
8-12-2018
647 93
773 08
9-12-2018 03-04-06-08-14-22-25-26-27-35-44-45-45-47-48-49-51-55-59-59-61-68-77-82-84-86-99
11-11-2017
028 93
993 65
12-11-2017 02-04-14-20-23-27-30-33-36-38-40-46-50-56-57-65-65-65-66-66-75-84-85-86-86-97-99
10-9-2017
379 93
088 19
11-9-2017 04-07-07-08-14-15-16-18-18-19-26-28-31-36-41-45-51-72-81-81-83-85-88-90-95-97-98
9-7-2017
969 93
322 47
10-7-2017 01-04-15-16-18-19-20-31-36-40-42-46-46-47-51-53-60-63-73-78-83-84-85-89-96-96-97
21-11-2016
395 93
894 76
22-11-2016 03-04-06-09-11-12-23-28-34-35-39-45-46-49-50-51-54-68-75-76-77-78-82-83-84-90-92
13-6-2016
490 93
256 02
14-6-2016 01-02-07-09-10-13-20-26-28-29-30-32-32-33-52-56-57-58-61-61-75-78-87-89-92-97-99
8-4-2016
937 93
454 23
9-4-2016 02-03-07-09-11-17-23-23-23-24-26-32-34-37-43-49-53-63-67-68-72-75-76-80-87-91-93
16-3-2016
420 93
985 18
17-3-2016 05-05-07-12-18-24-32-38-57-61-63-64-68-69-69-71-73-75-75-78-84-85-87-88-89-93-98
23-6-2015
199 93
367 70
24-6-2015 03-12-19-24-27-32-35-38-38-41-41-50-56-59-59-60-63-70-73-74-75-78-86-92-95-98-99
26-4-2015
144 93
534 29
27-4-2015 04-04-07-07-15-15-17-18-21-23-29-29-35-36-39-40-48-55-58-61-76-77-77-81-86-88-89
28-2-2015
623 93
581 95
1-3-2015 00-03-05-08-12-16-26-33-34-37-43-52-54-55-63-64-67-68-68-70-73-73-79-84-92-93-95
25-9-2014
492 93
081 11
26-9-2014 06-07-11-11-18-18-19-22-23-23-23-28-29-39-48-49-52-57-70-72-74-75-78-81-93-94-96
4-4-2014
178 93
046 55
5-4-2014 06-08-14-18-19-25-27-28-33-33-36-40-40-42-43-43-50-55-60-60-61-62-62-66-87-89-97
7-10-2013
053 93
814 38
8-10-2013 02-03-06-07-13-25-28-29-32-34-38-43-47-47-48-48-58-65-65-71-71-71-72-72-83-87-99
5-9-2013
315 93
271 01
6-9-2013 01-01-09-24-26-31-32-32-38-42-44-44-45-54-58-62-65-66-70-80-83-86-90-95-97-98-98
18-2-2013
755 93
414 15
19-2-2013 00-02-07-08-09-10-13-15-15-26-32-40-42-42-59-59-62-68-73-74-75-88-90-90-94-95-98
12-1-2013
627 93
264 15
13-1-2013 06-06-15-15-30-31-32-34-38-40-43-43-51-59-59-60-66-68-70-72-73-82-82-82-86-91-92
21-10-2012
356 93
357 72
22-10-2012 04-14-14-18-19-27-27-28-29-30-32-38-42-43-50-53-54-58-59-68-72-81-82-86-88-90-98
18-10-2012
698 93
383 39
19-10-2012 02-14-14-16-21-25-26-29-34-39-42-43-47-48-50-50-51-51-55-66-68-68-75-79-85-94-96
11-5-2012
028 93
331 76
12-5-2012 05-08-12-14-15-20-28-28-29-29-31-31-32-37-40-41-49-52-58-68-75-76-80-81-82-92-94
6-4-2012
289 93
538 23
7-4-2012 03-05-22-23-24-24-25-27-31-34-34-36-37-38-39-49-50-55-57-62-63-65-66-75-78-80-88
6-1-2012
021 93
242 60
7-1-2012 01-04-12-29-31-33-38-38-41-44-48-50-51-58-59-60-64-64-64-73-88-88-88-92-95-96-97
20-8-2011
321 93
861 73
21-8-2011 01-05-07-09-12-17-21-27-29-30-34-44-53-57-58-58-61-62-73-77-77-78-78-83-85-88-97
8-5-2011
084 93
693 49
9-5-2011 02-04-05-21-23-25-29-40-41-42-49-50-50-59-60-70-71-75-76-82-85-93-94-94-94-97-98
25-3-2011
543 93
133 19
26-3-2011 04-09-12-12-15-19-22-24-35-38-41-46-48-53-53-56-57-59-60-64-65-66-72-79-85-86-96
22-12-2010
965 93
263 95
23-12-2010 02-02-07-11-13-25-27-28-28-31-34-37-38-39-56-58-66-68-69-73-75-77-80-83-83-87-95
23-10-2010
891 93
923 55
24-10-2010 02-04-08-09-22-23-23-24-25-34-34-38-42-42-48-51-52-54-55-56-62-64-66-67-68-76-85
24-9-2010
427 93
770 66
25-9-2010 00-03-04-05-08-20-22-25-26-27-33-38-41-46-49-61-64-66-72-77-79-80-80-88-88-89-90
11-6-2010
605 93
872 19
12-6-2010 02-07-12-15-19-21-24-27-28-36-41-46-48-55-60-62-63-65-66-68-76-78-84-86-88-89-95
30-12-2009
471 93
708 49
31-12-2009 01-04-04-10-21-35-35-36-38-40-43-49-57-60-62-68-72-78-83-86-86-91-92-93-93-97-99
30-11-2009
817 93
431 02
1-12-2009 02-04-06-07-11-19-21-26-28-30-33-34-35-40-41-51-59-60-60-70-74-78-93-94-94-94-99
22-1-2008
218 93
626 98
23-1-2008 05-23-26-26-28-41-41-44-45-46-58-62-66-68-73-74-74-78-80-82-89-90-91-94-98-99-99
12-1-2008
410 93
365 66
13-1-2008 02-02-04-14-14-19-22-24-24-25-26-28-31-36-36-37-39-60-66-75-75-76-76-84-90-92-93
18-10-2007
862 93
307 95
19-10-2007 01-06-09-14-21-23-27-30-37-38-45-46-50-51-52-66-67-68-74-78-80-84-86-87-89-95-95
30-8-2007
256 93
421 17
31-8-2007 07-10-17-23-26-26-30-31-32-38-51-53-55-55-58-59-59-59-60-60-63-70-71-84-87-93-97
30-6-2007
062 93
948 17
1-7-2007 02-06-09-13-16-17-24-29-34-34-36-36-38-44-48-53-56-65-66-71-80-81-82-82-91-93-94
15-5-2007
836 93
242 58
16-5-2007 01-03-05-08-14-20-20-28-34-38-39-45-50-55-58-58-62-62-65-67-69-72-74-75-75-87-91
29-4-2007
069 93
460 99
30-4-2007 02-06-15-24-32-33-35-39-41-42-43-47-50-56-58-59-62-63-70-71-72-75-77-93-99-99-99
4-2-2007
684 93
401 31
5-2-2007 03-05-06-09-17-17-20-21-22-31-31-34-37-38-52-53-55-58-58-60-65-66-68-72-91-94-94
7-6-2006
055 93
928 71
8-6-2006 03-05-08-08-09-12-13-15-19-21-21-29-29-31-38-52-54-63-71-75-81-86-87-87-90-94-97
17-11-2005
747 93
942 94
18-11-2005 01-02-06-08-11-17-20-22-25-27-27-30-35-46-46-49-61-63-64-72-73-76-79-92-94-96-99
10-10-2005
752 93
009 66
11-10-2005 03-04-05-06-16-21-29-34-38-40-43-46-46-49-52-54-54-57-59-64-66-67-70-80-84-93-95
9-10-2005
123 93
752 93
10-10-2005 03-04-19-27-30-34-36-38-40-42-44-44-57-59-59-60-65-67-71-75-77-78-87-93-95-96-96
6-9-2005
029 93
843 38
7-9-2005 01-06-16-18-19-19-21-25-29-33-33-38-44-50-62-66-68-68-84-85-86-87-88-91-94-96-96
19-7-2005
789 93
544 07
20-7-2005 07-09-14-14-15-15-20-22-22-23-34-35-36-41-42-47-54-64-69-69-77-79-84-87-91-93-97
20-12-2004
083 93
792 76
21-12-2004 02-08-09-25-27-29-30-32-34-37-37-40-40-42-45-46-70-73-75-76-78-78-78-80-82-93
16-12-2004
518 93
852 72
17-12-2004 05-05-06-07-20-25-25-30-31-31-40-41-43-46-49-52-52-62-66-72-75-80-88-89-92-99
5-12-2004
648 93
110 41
6-12-2004 04-10-13-28-33-35-39-41-45-49-50-51-51-55-55-60-63-64-64-64-65-70-78-80-96-99
29-6-2004
850 93
731 05
30-6-2004 03-05-06-23-23-30-32-42-47-47-55-55-55-64-65-66-69-71-78-80-84-87-87-88-89-90
20-6-2004
571 93
187 94
21-6-2004 02-03-07-13-22-24-25-34-36-39-40-43-55-56-66-69-69-72-81-82-84-88-89-94-94-96
14-5-2004
886 93
410 90
15-5-2004 06-10-15-19-21-30-34-36-40-40-42-43-48-54-56-57-58-61-61-73-75-90-92-93-96-99
4-2-2004
608 93
942 25
5-2-2004 03-04-04-06-15-19-24-24-25-25-27-32-45-53-55-60-63-63-68-69-71-74-77-82-93-94
16-12-2003
349 93
043 01
17-12-2003 01-08-10-13-14-26-27-27-31-31-40-46-50-51-59-63-64-70-71-75-79-85-96-99
Xem thống kê những ngày đề về: 00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 -