Đề về 61, thống kê những con lô sẽ ra ngày hôm sau

Tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 61

Bộ sốBộ sốBộ sốBộ sốBộ số
96 - 3 lần 18 - 3 lần 89 - 3 lần 63 - 3 lần 47 - 2 lần
22 - 2 lần 99 - 2 lần 95 - 2 lần 45 - 2 lần 34 - 2 lần
24 - 2 lần 82 - 2 lần 97 - 2 lần 13 - 2 lần 28 - 2 lần
98 - 1 lần 05 - 1 lần 90 - 1 lần 85 - 1 lần 33 - 1 lần
32 - 1 lần 77 - 1 lần 53 - 1 lần 39 - 1 lần 10 - 1 lần
16 - 1 lần 88 - 1 lần 57 - 1 lần 69 - 1 lần 09 - 1 lần
72 - 1 lần 74 - 1 lần 50 - 1 lần 48 - 1 lần 66 - 1 lần
37 - 1 lần 92 - 1 lần 46 - 1 lần 26 - 1 lần 65 - 1 lần
91 - 1 lần 51 - 1 lần 30 - 1 lần 54 - 1 lần 94 - 1 lần
12 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 61

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 2 lần Đuôi 0: 4 lần Tổng 0: 7 lần
Đầu 1: 8 lần Đuôi 1: 2 lần Tổng 1: 6 lần
Đầu 2: 7 lần Đuôi 2: 8 lần Tổng 2: 4 lần
Đầu 3: 7 lần Đuôi 3: 7 lần Tổng 3: 4 lần
Đầu 4: 6 lần Đuôi 4: 7 lần Tổng 4: 7 lần
Đầu 5: 5 lần Đuôi 5: 7 lần Tổng 5: 7 lần
Đầu 6: 6 lần Đuôi 6: 7 lần Tổng 6: 7 lần
Đầu 7: 3 lần Đuôi 7: 7 lần Tổng 7: 7 lần
Đầu 8: 7 lần Đuôi 8: 8 lần Tổng 8: 4 lần
Đầu 9: 14 lần Đuôi 9: 8 lần Tổng 9: 12 lần

Những ngày đề về 61, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì?

Ngày vềĐề về 61Đề hôm sauHôm sauLô hôm sau
23-7-2022
153 61
228 57
24-7-2022 00-00-01-03-05-15-28-32-33-35-35-36-49-56-57-57-58-64-72-80-82-85-86-87-94-95-96
3-1-2022
370 61
463 30
4-1-2022 04-05-07-19-20-25-30-36-44-46-46-51-54-56-64-64-64-65-73-74-75-76-84-90-92-94-99
5-9-2021
170 61
877 28
6-9-2021 02-03-04-10-12-15-19-27-28-36-40-46-50-65-67-69-71-74-75-81-83-83-86-88-92-92-93
18-6-2021
147 61
034 72
19-6-2021 10-11-11-12-12-16-18-20-20-22-25-37-47-49-49-50-56-64-65-70-72-76-80-81-83-92-95
21-11-2020
205 61
615 96
22-11-2020 00-06-07-07-18-22-22-23-28-42-49-52-55-56-57-65-67-67-70-71-76-81-83-86-91-96-99
2-11-2020
324 61
538 18
3-11-2020 00-04-12-12-15-18-24-27-30-32-34-34-37-38-41-42-45-46-57-66-69-70-76-80-81-92-99
13-6-2020
937 61
363 74
14-6-2020 01-02-06-06-07-08-09-13-14-28-32-39-49-49-53-53-61-68-72-74-78-79-83-85-93-94-94
27-5-2020
065 61
099 13
28-5-2020 03-10-13-13-19-34-42-44-45-50-55-58-62-63-63-71-78-78-80-81-87-87-87-89-92-92-94
27-4-2020
775 61
690 63
28-4-2020 06-07-13-16-22-25-27-31-33-34-36-36-41-41-46-49-58-63-68-69-70-72-73-80-83-95-97
17-10-2019
164 61
658 97
18-10-2019 03-11-14-18-19-29-32-37-42-44-47-48-48-59-59-62-67-74-77-78-83-85-93-95-97-97-98
24-7-2019
541 61
223 82
25-7-2019 02-05-07-11-18-22-22-22-30-30-34-35-39-40-44-55-56-63-64-71-72-72-78-82-82-93-96
2-5-2019
947 61
120 50
3-5-2019 00-14-19-22-22-24-30-37-38-43-44-50-54-61-63-67-70-74-75-76-76-82-83-85-89-89-96
30-3-2019
643 61
137 48
31-3-2019 03-05-06-10-15-20-21-28-32-34-35-36-37-43-48-49-49-54-61-64-73-75-88-90-97-97-97
20-4-2018
230 61
699 66
21-4-2018 13-16-27-27-30-31-33-34-37-38-43-45-52-53-56-64-66-67-75-78-80-82-84-85-86-96-97
19-11-2017
857 61
331 37
20-11-2017 00-02-10-12-13-19-21-21-30-30-37-38-42-47-49-52-52-53-57-60-63-67-72-79-85-86-97
2-11-2017
997 61
311 34
3-11-2017 03-06-08-08-10-11-23-31-33-34-42-45-47-49-50-52-55-63-68-69-78-78-84-89-95-95-98
24-6-2017
032 61
483 96
25-6-2017 09-10-10-11-11-11-12-19-22-33-44-47-60-61-62-62-62-63-69-73-74-86-90-90-94-94-96
13-6-2017
780 61
409 09
14-6-2017 01-06-06-09-10-15-21-25-27-29-32-33-39-41-46-48-56-58-62-66-70-75-82-87-89-94-99
11-5-2017
161 61
087 92
12-5-2017 02-02-03-04-10-10-12-13-19-23-23-23-24-28-34-43-49-52-63-71-76-78-92-92-95-97-99
29-10-2016
001 61
355 26
30-10-2016 01-02-03-05-08-10-10-12-19-26-60-63-64-65-68-70-71-73-75-77-81-85-87-89-90-91-96
26-8-2016
130 61
875 65
27-8-2016 00-00-01-06-08-12-14-16-17-24-32-37-37-40-45-46-51-53-55-59-61-64-65-72-89-90-91
2-7-2016
263 61
896 91
3-7-2016 03-05-08-09-14-18-19-23-24-28-30-31-31-33-38-40-45-57-58-59-61-67-67-79-80-91-96
4-1-2016
252 61
898 51
5-1-2016 01-01-06-15-25-26-28-33-36-37-39-49-51-51-55-60-71-72-81-82-82-85-86-91-92-96-98
28-9-2015
975 61
944 89
29-9-2015 00-04-06-09-11-16-32-33-39-44-46-51-55-60-61-64-65-65-69-73-76-86-89-89-89-92-93
28-5-2015
166 61
455 18
29-5-2015 02-07-16-17-18-20-22-32-35-40-42-48-54-54-61-64-65-69-73-74-77-78-79-80-85-97-99
24-12-2014
815 61
237 47
25-12-2014 04-09-11-25-30-31-33-38-42-46-47-49-54-55-68-69-69-70-70-72-73-78-83-89-93-94-98
12-8-2014
953 61
380 63
13-8-2014 02-04-07-08-12-25-27-38-42-45-49-52-63-67-69-70-77-81-82-86-87-90-93-94-96-98-99
26-4-2014
025 61
724 54
27-4-2014 01-03-04-05-09-15-24-25-27-29-29-31-32-37-42-49-50-50-54-63-64-65-69-78-80-87-98
22-3-2014
647 61
278 94
23-3-2014 01-04-11-17-19-23-34-35-35-36-37-42-47-52-55-56-57-79-79-85-89-91-92-94-96-96-97
26-11-2013
247 61
226 34
27-11-2013 07-08-12-12-15-18-19-22-22-23-25-26-34-35-37-38-39-40-59-59-71-73-79-81-89-91-98