XSMB 06/08/2008 - Kết Quả Xổ số Miền Bắc ngày 6/8/2008

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 06-08-2008

Mã ĐB
ĐB 01219
Giải 1 68069
Giải 2 3854632017
Giải 3 403151396136143013909569510276
Giải 4 7856860541278860
Giải 5 783367101714388285600513
Giải 6 582586089
Giải 7 88505505
ĐầuĐuôi
05,5
10,3,4,5,7,9
27
33
43,6
50,5,6
60,0,1,9
76
82,2,6,8,9
90,5
ĐầuĐuôi
1,5,6,6,90
61
8,82
1,3,43
14
0,0,1,5,95
4,5,7,86
1,27
88
1,6,89