XSMB 03/05/2005 - Kết Quả Xổ số Miền Bắc ngày 3/5/2005

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 03-05-2005

Mã ĐB
ĐB 00717
Giải 1 49835
Giải 2 4134218913
Giải 3 725607918453182142316493488626
Giải 4 1834793499036258
Giải 5 768327108541324638755446
Giải 6 699346154
Giải 7 01544182
ĐầuĐuôi
01,3
10,3,7
26
31,4,4,4,5
41,1,2,6,6,6
54,4,8
60
75
82,2,3,4
99
ĐầuĐuôi
1,60
0,3,4,41
4,8,82
0,1,83
3,3,3,5,5,84
3,75
2,4,4,46
17
58
99