XSMB 25/01/2021 - Kết Quả Xổ số Miền Bắc ngày 25/1/2021

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 25-01-2021

Mã ĐB 3VA - 6VA - 7VA - 14VA - 4VA - 2VA
ĐB 00157
Giải 1 76628
Giải 2 4947957764
Giải 3 984793358130972704164251476196
Giải 4 1275143810833981
Giải 5 726677877183009832397914
Giải 6 836179033
Giải 7 19058855
ĐầuĐuôi
05
14,4,6,9
28
33,6,8,9
4
55,7
64,6
72,5,9,9,9
81,1,3,3,7,8
96,8
ĐầuĐuôi
0
8,81
72
3,8,83
1,1,64
0,5,75
1,3,6,96
5,87
2,3,8,98
1,3,7,7,79