XSMB 23/01/2021 - Kết Quả Xổ số Miền Bắc ngày 23/1/2021

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 23-01-2021

Mã ĐB 4VC - 6VC - 13VC - 3VC - 5VC - 9VC
ĐB 57860
Giải 1 70031
Giải 2 5640768115
Giải 3 309289356253443653248889901181
Giải 4 3133671809684542
Giải 5 476835309114269423110920
Giải 6 146648511
Giải 7 30228196
ĐầuĐuôi
07
11,1,4,5,8
20,2,4,8
30,0,1,3
42,3,6,8
5
60,2,8,8
7
81,1
94,6,9
ĐầuĐuôi
2,3,3,60
1,1,3,8,81
2,4,62
3,43
1,2,94
15
4,96
07
1,2,4,6,68
99