XSMB 21/12/2011 - Kết Quả Xổ số Miền Bắc ngày 21/12/2011

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 21-12-2011

Mã ĐB
ĐB 70139
Giải 1 44255
Giải 2 0738685568
Giải 3 716115355544099245435376739496
Giải 4 0967934580199116
Giải 5 781228382013796724441142
Giải 6 692877117
Giải 7 73974170
ĐầuĐuôi
0
11,2,3,6,7,9
2
38,9
41,2,3,4,5
55,5
67,7,7,8
70,3,7
86
92,6,7,9
ĐầuĐuôi
70
1,41
1,4,92
1,4,73
44
4,5,55
1,8,96
1,6,6,6,7,97
3,68
1,3,99