XSMB 15/08/2005 - Kết Quả Xổ số Miền Bắc ngày 15/8/2005

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 15-08-2005

Mã ĐB
ĐB 99092
Giải 1 18642
Giải 2 4163141754
Giải 3 757442409311320992905559357658
Giải 4 1728790779651260
Giải 5 337500415950544590179732
Giải 6 452317380
Giải 7 96499383
ĐầuĐuôi
07
17,7
20,8
31,2
41,2,4,5,9
50,2,4,8
60,5
75
80,3
90,2,3,3,3,6
ĐầuĐuôi
2,5,6,8,90
3,41
3,4,5,92
8,9,9,93
4,54
4,6,75
96
0,1,17
2,58
49