XSMB 14/08/2004 - Kết Quả Xổ số Miền Bắc ngày 14/8/2004

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc 14-08-2004

Mã ĐB
ĐB 84502
Giải 1 64775
Giải 2 1832539156
Giải 3 291191479290079097164506282786
Giải 4 306861294660
Giải 5 712695943738916241273725
Giải 6 442795039
Giải 7 38188785
ĐầuĐuôi
02
16,8,9
25,5,6,7,9
38,8,9
42
56
60,2,2,8
75,9
85,6,7
92,4,5
ĐầuĐuôi
60
1
0,4,6,6,92
3
94
2,2,7,8,95
1,2,5,86
2,87
1,3,3,68
1,2,3,79